Nataša Foltánová: Kniha Klima – Nový příběh přináší cestu z bezradnosti

“Čím dále více je nám jasné, že žádné dílčí kroky nepomůžou vyřešit tak gigantický problém a začínáme tušit, že na systémový problém bude potřeba systémové řešení, posun na jinou úroveň vědomí. Kniha Klima nabízí odvážit se k prvnímu kroku na cestě k takové změně, kterou budeme muset projít jako lidstvo, pokud chceme přežít – změně paradigmatu vnímání našeho světa a naší role v něm. Změna jednoduchá, ale vůbec ne snadná: nejsme oddělené částečky v nepřátelském vesmíru a planeta není stroj. Jsme navzájem propojení, planeta je živá bytost a všichni jsme buňkami jednoho organismu. Jakmile začneme Zemi jako živoucí bytost vnímat, nemůžeme jí dál ubližovat – protože tomu, koho milujeme, ubližovat nemůžeme.

Jestliže se odvážíme a začneme hledat odpovědi na ty nejpalčivější otázky dnešního světa a vydáme se hledat řešení, knížka nás nenásilně ale bez pochybností povede k cestě do našeho nitra, jediného místa, kde jakákoliv skutečná změna může nastat.

Když jsem tuto knihu poprvé vzala do ruky, věděla jsem, že ji chci přinést i na český trh. To, co nás všechny trápí v knize popisuje ze zcela nového úhlu pohledu a co je nejdůležitější – nabízí zároveň i cestu ven. Cestu pro někoho možná překvapivou, ale zcela přirozenou a podle mého názoru i jedinou možnou.Kniha je nejen hluboká a velmi čtivá, ale naprosto zásadní pro každého, kdo je bezradný a zoufalý z toho, co za spoušť náš druh na planetě páchá a hledá jakým způsobem se ji pokouší po sobě napravit – protože čím více té spouště po nás zůstává, tím více bezradní jsme při hledání cesty z tohoto bludiště ven,”

Představuje knihu Nataša Foltánová, díky které se knize dostalo českého vydání i pozornosti.

Co se v knize dozvíte:

  1. Že největším nebezpečím pro planetu nejsou fosilní paliva, ale ztráta biodiverzity a to, že se k Zemi chováme jako k neživé hmotě.
  2. Prožijete si uvědomění, že jsme všichni jedno – planeta, my a všechno živé na ní.
  3. Dozvíte se, proč a čím je škodlivé vnímat klimatické změny jen skrze objektiv vědy.
  4. Co se změní, když začneme Zemi vnímat jako živou bytost a současnou krizi jako iniciační zkoušku.
  5. Jak souvisí velryby, lesy a půda se změnami klimatu a proč je jedinou účinnou odpovědí je projevení naší lásky k Zemi.

Proč si knihu přečíst:

  1. Charles Eisenstein je brilantní filozof, který nejenže umí skvěle hledat souvislosti a formulovat myšlenky, ale dokáže vnímat život a jeho posvátnost z vyšší úrovně vědomí.
  2. Kniha nabízí jiný pohled na to, co nazýváme klimatickou krizí – pohled z odlišné úrovně vědomí, a provede nás procesem této změny.
  3. Autor nabízí změnu paradigmatu jako k jedinou cestu ze současné situace.
  4. Na konci knihy se s autorem můžete zamyslet nad celou řadou konkrétních řešení, které nám umožní vnímat náš každodenní život ze zcela jiné perspektivy.
  5. Příběh o klimatu a Zemi nám otevře srdce, abychom našli cestu k opravdovému vyléčení sebe samých a tím i planety skrze lásku k ní.

O autorovi: CHARLES EISENSTEIN se jako lektor a spisovatel zabývá tématy civilizace, vědomí, peněz a kulturní evoluce člověka. Umí skvěle hledat souvislosti a formulovat myšlenky. Pomáhá vidět neviditelné, ukazovat na skutečné příčiny problémů a hlavně přicházet s konkrétním řešením. Je autorem knih Krásnější svět je možný, naše srdce to ví (Maitrea, 2018), Sacred Economics (North Atlantic Books, 2011) a The Ascent of Humanity (North Atlantic Books, 2013).

Více informací, ukázky z textu a možnost zakoupení knihy naleznete na webu www.kniha-klima.cz.

Knihu doporučuje i redakce Zajímej.se. Dle Circularity Gap reportu holandských partnerů z Circle Economy totiž dvojnásobné zvýšení tzv. “cirkularity” materiálů může velmi pozitivně ovlivnit i naplňování Pařížské dohody. I proto se kniha dostala na seznam doporučené četby redakce Zajímej.se.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat