Jednorázovým plastovým obalům ve Vancouveru brzy odzvoní.

Město Vancouver by rádo do roku 2020 snížilo objem komunálního odpadu, který končí na skládkách či ve spalovnách až o 50% oproti roku 2008. Plánované jsou dvě významná opatření. Prvním opatřením je nastavení systému pokut pro tzv. nelegální skládkování či opuštěný odpad, který se na území Vancouveru velmi často objevuje. Druhé opatření souvisí se zvyšujícím se znečišťováním města zejména plastovými obaly (ať už se jedná o plastové tašky, plastové kontejnery na jídlo či nápojové kelímky). Kanadský recyklační systém je sice funkční, ale objem odpadu k recyklaci přesahuje kapacitu.

Možnosti ke změně jsou následující. Buď by se jednalo o zákaz používání daných výrobků z plastu, anebo by se zavedl systém zpětného odběru. Další možnost, která se nabízí, je výroba biologicky rozložitelných obalů, které by nezatěžovaly skládky.

Přístup Vancouveru je jedinečný, jelikož nechtějí lidem diktovat, co smí a nesmí, ale naopak hledají alternativy, jak přispět ke snížení odpadu, který skládkujeme, zapojením všech v řetězci. Jak komentoval sám Brock Macdonald (Chief Executive Officer, Recycling Council of BC). Celá tato iniciativa směřuje ke změně chování jak jedinců, tak i celé společnosti.

National Zero Waste Council, Kanada (http://www.nzwc.ca/Pages/default.aspx)

V Kanadě od roku 2013 funguje The National Zero Waste Council. Rada (Council) sjednotila mimo jiné, pět největších kanadských metropolitních oblastí – Metro Vancouver, Toronto, Montreal, Halifax a Edmonton – s klíčovými obchodními a vládními představiteli, akademickými obcemi a neziskovými organizacemi ve výzvě k předcházení vzniku odpadů.

Zaměření na prevenci vzniku odpadů a na spolupráci napříč odvětvími jednoznačně posílila pozici Rady nejen v innovativním designu, ale i v udržitelné výrobě. Rada má i jedinečné postavení v oběhové ekonomice. Za poslední dva roky vzrostl počet členů a síť partnerů, kteří chtějí být součástí této novodobé změny ve společnosti.

Základní fakta o nápojových kelímcích:

Každý z nás je svým způsobem milovníkem dobré kávy. A po vzoru USA i my se necháváme rozmazlovat tzv. „kávou s sebou (coffee-to-go)“. Ale věděli jste, že tento nevinný kelímek je nerecyklovatelný, jelikož se vyrábí z kombinovaného materiálu (papír, plast)?

Aby nápoj zůstal aspoň na chvíli horký, je do základní papírové vrstvy přidávána ještě vrstva plastová, jak kvůli termoregulaci, tak i kvůli isolaci. V Austrálii se použije přes miliardu nápojových kelímku ročně. Což je za plastovými láhvemi, druhý nejrozšířenější druh jednorázového odpadu.

Trendem moderní společnosti je používání jednorázového plastového nádobí a plastových kelímků, zejména při tzv. cateringu. Usnadňuje sice práci při úklidu a je – jak tvrdí výrobci – hygieničtější, zatěžuje jak naše skládky, tak i naší planetu. Každý by se nad sebou měl zamyslet a vychutnat si šálek dobré kávy z porcelánového šálku.

Video: Austrálie a plastové kelímky

Zdroj:

 

Autor článku: Markéta Hanzlíčková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat