Jakou půdu připravujeme pro Generaci Z? Vyčerpanou.

Zdroj: pixabay.com, Autor: jackmac34

Vlivem nebývalého rozvoje industrializace, modernizace, globalizace, westernizace a dalších “-zací” ve 20. století, dochází k mnohem viditelnějším rozdílům mezi jednotlivými generacemi. Pravděpodobně jste se již setkali s označením Generace X, Ztracená generace, Baby Boom generace a dalšími. Otázkou zůstává, zda-li je takové rozdělení generací a tvoření mnohdy až propastních rozdílů správné. V současnosti nám ale, ať již chceme či nechceme “generalizovat generace”, roste pod rukama Generace Z. Teď to jsou ještě děti, ale za 20 let budou lídry světových hnutí, národních aktivit a budou určovat, jaký bude svět kolem nás. Pojďme je tedy vychovat. 

Čím je tedy Generace Z specifická? 

Sebastian Chum píše, že Generace Z jsou: “Lidé narození zhruba v letech 1995 až 2010. Jejich formativní roky budou trvat až 30 let. Definováni internetem a multikulturalismem, válkami a finančí krizí, rozpadem rodiny a v podstatě kompletní ztrátou jistot, obracejí se Z k sobě sama a individuální specializaci. Jejich prioritou je vzdělání a rozvoj svých schopností, takže pokračují v individualistickém vývoji nastoleném předchozími generacemi.” V jakém prostředí ale Generace Z skutečně vyrůstá?

Po nas příjde potopa

Za rodiče Generace Z se nepřekvapivě považuje Generace Y.  Bez ohledu na další specifika, po kterých se můžete pídit v článku Sebastiana Chluma, je Generace Y, ať už chceme či nechceme ta, která připravuje (nebo ničí) půdu, na které budou vyrůstat jejich děti. Je jen na nás, jaká tedy bude půda, kterou pro naše děti připravíme, jak se o ni v součastnosti staráme a v jakém blahobytu budou vyrůstat dašlí generace.

Stojíme na začátku 21. století a ohlédneme-li se za sebe, můžeme být pyšní. Na první pohled ano. Považujeme se za vyspělou civlizaci, inovujeme, zvyšujeme HDP států, jsme schopni převážet potraviny z jedné strany světa na druhou, cestujeme vesmírem… Na ten druhý pohled ale, bez kapky ostychu, devastujeme naši planetu Zemi a čerpáme neobnovitelné zdroje takovým tempem, že již nyní je jisté, že mnoho z nich bude vyplýtváno již v průběhu pár let. Mohla bych zde zmínit nekonečnou řadu globálních problémů, které se týkají nás všech. Žijeme totiž na jedné planetě, v jednom ekosystému. Takže pokud na jedné straně absolutně zničíme životní prostředí a schopnost příprody revitalizovat a ozdravovat sebe samou, zákonitě se to projeví, dříve či později, všude.

Záchrana Generace Z?

Není zase až tak důležité, jak budeme označovat generaci, která příjde po nás respektive tu, která tu s námi již vyrůstá. Ale je důležité, jaké hodnoty jí předáme a jak ji naučíme vnímat svět kolem nás. Vyrůstají nám zde děti, které jsou “malí dospělí”, přejímají intelektuální názory svých rodičů jako pravdu, ale současně se předčasně dostávají k přemíře lehce dostupných a nekvalitních informací na sociálních sítích. Možná jim prostředí, ve kterém vyrůstají připadne správné a zdravé. Nemají totiž z čím srovnávat. A dost možná ani nebudou mít tak úzkou vazbu na přírodu a prostředí, ve kterém žijí, protože kdykoliv mohou odejít, odcestovat. Nikdo jim v tom nebrání tak, jak tomu bylo v některých historických etapách.

Právě v tento moment je ale velmi důležité se zastavit a zamyslet se nad tím, jak můžeme dětem a mladým lidem pomoci vnímat sebe samé jako součást prostředí kolem sebe. Jak je můžeme naučit být přirozeně zodpovědné za svoje chování, a za to, jaké následky jejich chování má na prostředí kolem nich.

Generace Z… Zero Waste? 

Cirkulární ekonomika je směr, který lidem ukazuje, že stejně jako ve všech přírodních ekosystémech, tak i v systému, kde žijí oni, je třeba uzavírat materiálové a energetické toky. Že je třeba předcházet vzniku opadu na všech stupních. A že odpad je vlastně zdroj. Tak proč jím plýtvat? Generace Z má potenciál stát se generací bez odpadu. Bez odpadu, co to vlastně znamená?

“Zero Waste je cíl, který je pragmatický i vizionářský a vede společnost k napodobování udržitelných přírodních cyklů, v nichž jsou všechny vyřazené materiály zdrojem pro další využití. Zero Waste znamená takové návrhy produktů a procesů, které vedou ke snížení objemu odpadu a jejich toxicity a zároveň zachovávání a obnovování všech materiálů. Vyhýbá se skládkování nebo spalování. Tato strategie zamezuje vypouštění jakýchkoli toxických látek, které by mohly být hrozbou pro zdraví rostlin, zvířat, lidí či planety, do vzduchu, půdy či vody.” (Definice Zero Waste dle Zero Waste International Alliance)

Ať už se některým z nás může zdát vize Zero Waste jakkoliv idylická, v praxi se bez její aplikace ale nemůžeme obejít. Udržitelnost naší společnosti je neoddělitelně spjata právě s předcházení vzniku odpadu a právě Generace Z je ta, která po této cestě musí jít. Musí… tedy v případě, že po ní chce jít dlouho.

A co můžeme udělat my… Generace Y? 

Můžeme se chovat tak, abychom byli pro naše děti a vlastně i lidi kolem nás příkladem. Aby vnímali, že chovat se ohleduplně není trend, životní styl nebo přesvědčení, ale že je to správné. A jelikož máme možnost srovnat svět a přírodu z dob, kdy jsme byli ještě děti s prostředím, které je kolem nás teď, tak je naší povinností začít jednat. My v Institutu Cirkulární Ekonomiky pomýšlíme i na vzdělávání nejmenších. Připravujeme workshopy pro děti ve školkách, přednášíme o tom, co víme, že je správné a jsme nadšení z toho, že pro nás naše práce má smysl, který ale přesahuje zvyšování blahobytu nás samých.

Naše chování je totiž ohleduplné nejen k nám samým, ale i k lidem okolo nás. Jestli jste dočetli tento článek a minimálně máte pocit, že i ve Vašem okolí by bylo potřeba něco změnit a cítíte, že potřebujete pomoc a inspiraci, ozvěte se nám. Spolu totiž dokážeme být změnou, kterou chceme vidět kolem nás. A společně také budeme silnějšími a lepšími lídry pro ty, kteří nastoupí na naši cestu po nás. Pojďme pro ně připravit takovou půdu, která bude živá a kvalitní a semínka nápadů a snů, které do ní zasadí, budou růst a prospívat.

Sledujte nas na Facebooku a buďte s námi v kontaktu.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat