Od prvních studií vypracovaných iniciativou Zálohujme ve spolupráci s výzkumnými organizacemi z Česka i zahraničí se ukazuje, že jsou zálohy správnou cestou jak po stránce zlepšení recyklace, tak v oblasti komplexních dopadů na životní prostředí. Proto velmi vítáme, že zálohování našlo své místo v Programovém prohlášení vlády ČR. Jsme připraveni odborně podpořit novou vládu v překonání všech bariér.

„Jsme trvale silným podporovatelem zavedení komplexního zálohovacího systému a vítáme, že vláda tyto kroky podporuje. Poprvé od začátku obnovené diskuze se navíc spojili klíčoví hráči na poli producentů a je tedy zřejmé, že bariérou nebude ani finanční náročnost spuštění systému. Systém je navíc postaven na lokálním využití zdrojů bez nutnosti výrazné mezinárodní přepravy, což je charakteristický znak pro stávající systém. PET lahve v současnosti cestují za hranice ČR ke zpracování, aby se za násobně vyšší cenu vracely zpracované zpět,“ dodává zakladatelka Institutu Cirkulární Ekonomiky Soňa Jonášová.

Ačkoliv jeden z hlavních argumentů proti zálohování je fakt, že zavedení záloh poškodí současný systém nakládání s plasty, který je na výnosech z PET lahví závislý, považujeme jej za nerelevantní. V praxi toto tvrzení jen potvrzuje tvrzení iniciátorů zálohování, že současný systém potřebuje významné vylepšení. Není možné, aby v rámci zavádění cirkulární ekonomiky do praxe zajišťoval majoritním dílem ekonomickou udržitelnost plastových materiálových toků pouze jediný materiál – PET.

„Dle našich dat z terénu je smutným faktem, že jen zhruba třetina plastů, které jsou v České republice vytříděny, jsou skutečně recyklovány. Další třetina končí jako palivo a další třetina je skládkována. Toto je zásadní problém a výzva, která se zavedením záloh nemá mnoho společného. Čtyři roky se aktivně účastníme diskuze na toto téma a známe dobře jak argumenty pro, tak proti. V souladu se Zelenou dohodou pro Evropu jsme připraveni podílet se na vytvoření nových, skutečně cirkulárních a pro všechny strany férových, ekonomicky udržitelných a nová pracovní místa vytvářejících systémech“ dodává Jonášová.

Jen skutečně uzavřené systémy materiálů přináší užitek všem stranám a příklad záloh PET lahví, plechovek a dalších obalů tak mohou být vzorem i pro další segmenty, které o zálohách uvažují. Očekáváme zavedení těchto systémů plošně – od elektroniky, po textil, pneumatiky a další výrobky, které ve svých materiálech uchovávají významnou hodnotu. Nové vládě jsme plně k dispozici k překonání všech bariér a těší nás programové prohlášení zálohy podporující.

V Praze dne 7. ledna 2021

Public affairs tým INCIEN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here