INCIEN Akademie nabízí kompletní vzdělávání o cirkulární ekonomice v Česku

Cirkulární ekonomika se stala průřezovým tématem, na čemž v INCIEN pracujeme již od roku 2015. Od více než sto přednášek v rámci KOMPOST TOUR po první komplexní kurzy o cirkularitě pořádané s VŠCHT nebo vlastní kurzy o cirkulární ekonomice v nákupech. To je INCIEN Akademie. Místo, které pokládá základní stavební kameny vzdělávání o cirkulární ekonomice v Česku.

Co máme za sebou na úrovni měst a obcí

V roce 2015 jsme začali s nejzákladnějším vzděláváním pro obce a zorganizovali více než 100 přednášek o důležitosti kompostování ve spolupráci s firmou JRK. Impulsy z obecního prostředí se staly i základem pro oficiální PAYT Tour, kde jsme ve spolupráci s MŽP projeli všechna krajská města a o cirkularitě, systémech PAYT (zaplať kolik vyhodíš) a trendech v odpadovém hospodářství proškolili více než 600 starostů. Milníkem pro nás bylo i pořádání pět ročníků konference ODPAD ZDROJEM, která se zapsala svojí obsahovou kvalitou, odborností doprovodných akcí, výběrem ekologických míst pro její pořádání i lehkostí neformální zábavy. Akce významně přispěla pro propojování klíčových aktérů a budování nových spoluprací. Individuálně jsme spolupracovali s ekocentry na regionální úrovni v rámci organizování edukačních programů o odpadech a cirkularitě (Například s Ekocentrem Střevlík v Libereckém kraji).

Co máme za sebou na úrovni firem

Pro firmy jsme v rámci fungování INCIEN zorganizovali desítky přednášek, individuálních seminářů a vzdělávacích programů na míru. Příkladem je například spolupráce s JIC BRNO, kde jsme kromě vzdělávání pomáhali konzultovat i další služby v cirkulární ekonomice, které dnes JIC nabízí. Základem jsou vždy však individuální potřeby, dle kterých nastavujeme kvalitní obsah. Tak jsme vzdělávali firmy jako je Gasnet nebo Rohlik.

Spolupráce na kvalitních kurzech s vysokými školami

Máme za sebou také zorganizování prvního odborného kurzu na téma cirkulární ekonomiky ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze. Kurz se stal prvním svého druhu v České republice a je inspirací pro další univerzity. Aktuálně spolupracujeme i s Vysokou školou Škoda Auto, kde je naším zájmem dostat Cirkulární ekonomiku a udržitelnost do sylabu vzdělávání. Spolupráce s vysokými školami v rámci vzdělávání je zakotveno také v Českém cirkulárním hotspotu, kde jsou vysoké školy členy.

Příprava odborných publikací a metodik

Institut cirkulární ekonomiky stojí za publikací desítek odborných článků, metodik a publikací. Velká část z nich je k dispozici na našich webových stránkách, nicméně mnohé se staly podkladem pro přípravu odborných kurzu na základě individuálních konzultací. Pro ššíření znalostí a dovedností jsou však k dispozici a budeme rádi, když na něj budete svou prací navazovat i vy. 

Máte zájem o vzdělávání v cirkulární ekonomice?

INCIEN Akademie je kompletní vzdělávací program Institutu cirkulární ekonomiky. Od roku 2015 pořádáme kompletní kurzy, přednášky pro zástupce byznysu, samospráv i škol, organizujeme exkurze a specifické výukové programy. Máte zájem o více informací, rádi byste ve spolupráci s námi uspořádali odborné edukační programy o cirkulární ekonomice i u Vás? Ozvěte se nám na email recepce@incien.org. Garantkou INCIEN Akademie je zakladatelka INCIEN Soňa Klepek Jonášová.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat