Hotspot Talks: Zvládne Česko recyklovat 65 % komunálního odpadu do roku 2035? 

Do roku 2035 by mělo být recyklováno 65 % komunálního odpadu, maximálně 10 % odpadu by mělo končit na skládkách a 25 % z komunálního odpadu by mělo být využíváno na energii. Jaký význam má zálohování pro cirkulární ekonomiku a plnění těchto cílů? A jaké inovace sledovat v oblasti snižování obalového materiálu?

Efektivita nakládání s odpadem v Česku

Pokud porovnáme Českou republiku s průměrem EU zjistíme, že:

  • ČR skládkuje 45 % odpadu, zatímco průměr EU je téměř poloviční (23 %).
  • Energetické využití odpadu je v ČR na úrovni 12 %, zatímco průměr EU je více než dvojnásobný (29 %).
  • Co se týče recyklace, ČR recykluje 41 % odpadu, zatímco průměr EU je 48 %. 
  • Pokud jde o recyklaci obalových materiálů, vede si ČR dobře (nad 65 %), ale je potřeba zlepšit sběr zejména hliníkových obalů. 

Gabriela Bulková z Ministerstva životního prostředí na Hotspot Talks zmínila významné pokroky, kterých Česko dosahuje v oblasti recyklace a nakládání s odpady. Za rok 2022 (poslední dostupná data), se povedlo nasbírat přes milion tun separovaného odpadu. Nejvíc z toho papíru a kovu. Stále ale máme velké množství komunálního odpadu (téměř 200 kg na obyvatele za rok), kde je vysoký obsah cenných zdrojů, které se bez roztřídění nepodaří využít. Nejvyšší potenciál je u bioodpadu, který tvoří téměř 30 % směsného komunálního odpadu a který bychom dokázali využívat pro kompostování nebo výrobu energie z bioplynu. 

„Skládkování meziročně kleslo (rok 2021 – 2022) pouze o dva procentní body, dělá to ale přes 100 000 tun komunálního odpadu, které se podařilo odklonit od skládkování.“ upozornila Gabriela Bulková.

Diskutované zálohování nastane tak či tak 

Současný systém třídění nápojových obalů způsobuje, že tyto obaly končí jako odpad určený k recyklaci, což vede k částečné ztrátě a znehodnocení materiálu. Během sběru a třídění se obaly často mísí s jinými druhy odpadu nebo se kontaminují, což může vést k degradaci a omezení dalšího využitíV mnoha případech je materiál poškozený do té míry, že je nutné jej zpracovat méně hodnotnými způsoby, jako je energetické využití nebo skládkování, namísto opětovného použití v nových obalech.O možnosti uzavření materiálového cyklu a dosažení vyšší míry cirkularity v ekonomice pak nemůže být řeč.

Zálohový systém zabraňuje tomuto znehodnocení, protože umožňuje vrácené obaly opětovně použít jako nápojové obaly, čímž se zachovává kvalita materiálu a šetří zdroje. V současném systému je 51 % materiálu z PET lahví nevyužito, u plechovek je to až 71 %. Zálohový systém by umožnil využít až 95 % materiálu.

Nařízení o obalech a obalových odpadech (PPWR) byla Evropskou komisí představena koncem roku 2022 a v červnu 2024 vstupuje v platnost.Tato regulace zavádí jednotné závazné požadavky pro všechny členské státy EU, s cílem sjednotit pravidla a zvýšit efektivitu recyklace obalových materiálů​

Také v návaznosti na Akční plán MŽP, Cirkulární Česko, mají být všechny obaly do roku 2030 znovu použitelné nebo recyklovatelné. Státy které v roce 2026 dosáhnou aktuálním systémem zpětný odběr obalů aspoň 80 %, mohou zažádat o výjimku z povinnosti zálohového systému. Podle této podmínky je ale už nyní jasné, že ČR bude mít povinnost zálohový systém dřív nebo později tak či tak zavést.

MIWA přichází se systémem snižujícím množství jednorázových obalů

Systém zálohových obalů je možné zavést také v dalších odvětvích, ne pouze u nápojů. V praxi to již několik let ukazuje česká společnost MIWA, která umožňuje zavádění bezobalového nakupování v rámci B2B sektoru i v tradičních maloobchodních řetězcích. Ve spolupráci například s drogerii DM, či Albertem v Česku i v zahraničí MIWA pivotuje inovativní projekt „chytrých” zálohovaných obalů pro tekuté a sypké potraviny i drogerii. 

Systém opakovaně použitelných obalů od MIWA zahrnuje několik klíčových komponentů: 

  • opakovaně použitelné a odolné kapsle pro přepravu a skladování produktů,
  • chytré výdejní stanice pro přesné a hygienické dávkování produktů,
  • opakovaně použitelné a snadno čistitelné nádoby pro spotřebitele, které snižují potřebu jednorázových obalů, 
  • mobilní aplikaci, která umožňuje sledovat stav obalů, plánovat doplňování produktů a získávat informace o ekologických přínosech jejich používání.

Systém MIWA tak výrazně snižuje množství jednorázových obalů a šetří suroviny i energii. Další výhodou je zvýšení pohodlí pro dodavatele i spotřebitele díky chytrým výdejním stanicím a uživatelsky přívětivým nádobám, které zvyšují hygienu a pohodlí při používání.


Patříte k těm, kteří řeší bioodpad nebo zvyšování vytřídění? Potřebujete partnera, analýzu nebo poradenství? Příp. se chcete zapojit do pracovních skupin a aktivit Českého cirkulárního hotspotu, který řídí dialog mezi angažovanými členskými organizacemi? Mrkněte na stránky www.incien.org/hotspot, kde nám můžete zanechat vzkaz nebo své dotazy.

FOTO: Alfonso Navarro, poncho_nj, Unsplash.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat