Hotspot Talks: Technologické inovace na zpracování odpadu představené na Ecomondo 22

Základní aktivitou Českého cirkulárního hotspotu je bezesporu vzdělávání a informovanost, které členové získávají skrze moderované on-line diskuze tzv. Hotspot Talks. Poslední loňská debata proběhla v předvánoční atmosféře na téma Inovativnost v technologií na zpracování odpadu. Cílem bylo informovat členy Českého cirkulárního hotspotu o trendech prezentovaných na veletrhu Ecomondo, kterého se v rámci společného stánku ČCH zúčastnily firmy JRK, Hutira, Nilmore, ReKáva a Black Food Market, a zhodnotit přínos účasti na samotném veletrhu.

Petr Novotný, vedoucí oddělení konzultací v INCIEN, v úvodu neopomenul sdělit základní shrnutí veletrhu, kterého se již po druhé zúčastnil v roli nákupčího – nárůst návštěvnosti o 41% oproti roku 2021 a značným růstem i oproti roku 2019 a zdvojnásobená zahraniční návštěvnost ukazuje na důležitost tématu cirkularity. Prvky cirkularity a udržitelnosti mohli návštěvníci vnímat nejen přímo na veletrhu ale také již cestou na veletrh v podobě obnovitelných zdrojů, což potvrzuje, že zelená ekonomika se v Itálii dostává rychle do popředí důležitosti na nejvyšší místa. 

Petr zároveň představil několik inspirativních projektů nabízející řešení na odpadové hospodářství:

  • SARTORI Ambiente, která již spolupracuje se členem hotspotu JRK, navrhuje a realizuje systém na efektivní odpadové hospodářství skrze monitorovací systémy.
  • Organizace ESO zabývající se recyklací za podpory sociálních aspektů podnikání. Z odpadu jako je sportovní obuv, tenisové míčky atd. vytváří nové sportovní a dětské hřiště.
  • “Nekonečné” odpadové pytle v zastoupení firmy Falcor Group zajišťují efektivní využití plastového pytle.
  • Stroje na hutnění polystyrenu a polyethylenu od společnosti RUNI před samotnou recyklací pomáhají lehký a objemný polystyren připravit k přepravě na další zpracování a tím uspořit náklady na dopravu a skladování.
  • Návštěvník nemohl přehlédnout trend elektrifikace užitkových vozidel určených ke svozu odpadu. Řešení pro gastroodpady v podání firmy Mavitec nabízí vysoce efektivní technologie na oddělení obalu od jeho obsahu a tím umožňuje další využití jednotlivých složek.
  • Start-up Plastiz zaujal recyklací plastů a následnou výrobou designových materiálů.   
Petr Novotný, vedoucí oddělení konzultací INCIEN

Mezinárodní výstavy Ecomondo a Key Energy se uskutečnily v listopadu 2022 v italském městě Rimini. Druhá jmenovaná byla věnována projektům zaměřeným na využití vodíku, novému trendu v oblasti energetiky, který skrývá velký potenciál, návštěvníci mohli spatřit například nový vůz od společnosti Iveco na bázi vodíku. Přechod k zeleným energiím je v Itálii v současné chvíli klíčový dle vyjádření ředitele CzechTrade Itálie Marka Atanasčeva, který dodává, že v rámci obnovy ekonomiky je v segmentu zelené energetiky a technologií určeno v Itálii 60 miliard eur k vyčerpání do roku 2026. Organizátoři důležitost sektoru vnímají a promptně reagují rozdělením veletrhu na dvě samostatně konající výstavy. Na další ročník Key Energy e můžete těšit již v březnu 2023, v listopadu potom opět Ecomondo zaměřené “pouze” na odpadové hospodářství.

Česká kolektivní účast zahrnovala celkem 10 vystavovatelů. “Zpětná vazba je velmi pozitivní, některé společnosti nám již reportovali, že vyjednávají nové kontrakty,” uvedl Marek Atanasčev v reakci na zhodnocení veletrhu ze strany českých zástupců a dodává, že reakce na české řešení od návštěvníků a dalších vystavovatelů byly dobré až překvapující, jaké inovace čeští zástupci na veletrhu nabízeli. S ohledem na strategickou roli cirkulární ekonomiky je pro další roky snahou posílit českou účast na veletrhu, a to i s výraznějším zapojením státu, což potvrdil Miroslav Scheiner ze Sekce Evropské unie a zahraničního obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), která zajišťuje program „České oficiální účasti“.

Kromě samotné výstavy mohli účastníci navštívit zajímavé přednášky. Představení projektu od firmy City Green Light, která vyhrála první cenu v soutěži Innovation award pořádané firmou Deloitte v říjnu 2022, a který se zabývá úsporami v osvětlení budov i měst. Samotný projekt zahrnoval řešení na míru pro italské město Trapani. 

Zajímavé postřehy zazněly od Adély Lánové z CzechInvest, ředitelky Regionální kanceláře pro Kraj Vysočina, která se veletrhu účastnila. Využila možnost se na místě veletrhu zúčastnit několika eventů z celkových 160 a vyzdvihla trend ve věkové kategorii vedení start-upů podporovaných evropskou komisí, která se pohybuje ve věkovém rozmezí 50+ oproti českým zvyklostem, kde se hranice pohybuje kolem hranice 40 let. Dalším poznatkem z přednášky s názvem Women entrepreneurship in green tech organizované Ecomondo Scientific Technical Committee & APRE – Agency for the Promotion of European Research je statistika, že pouze 2 % z celkové EU investovaných financí do “zelených projektů”  jdou do projektů vedených ženami, zatímco úspěšnost těchto projektů je až 2 krát větší, co se týká návratnosti investic. Adélu Lánovou na veletrhu oslovilo ekodesignové studio HENRY & CO. SRL, které zaujalo mimo jiné svým řešením na sběr a recyklaci materiálu z dětských plen ve městě Verona, kde již funguje 8 kontejnerů využívajících solární energii, další chytré kontejnery jsou instalované v Amsterdamu a Paříži.

JRK patří mezi členy, kteří pravidelně navštěvují mezinárodní veletrhy orientované na vodu a odpadové hospodářství. V letošním roce se zúčastnili veletrhu IFAT pořádaného v Mnichově a také italského veletrhu Ecomondo. Ředitel společnosti Robin Liška se podělil o své poznatky a zkušenosti z obou veletrhů. “Na veletrhu IFAT na Vás dýchne celosvětovost, důraz na komplexní řešení v green tech oboru, zatímco na Ecomondu vyniká ve start-up rovině, v univerzitním řešení nových technologií. Oba veletrhy jsou pro nás relevantní a z každého veletrhu jsme odešli s novými kontakty a novými poznatky.” JRK na veletrhu Ecomondo upevnilo vztahy s již stávajícím partnerem SARTORI Ambiente a seznámili se s jejich novým chytrým řešením na modernizaci a automatizaci sběrných dvorů. 

Na českém stánku nechyběl zástupce z textilního sektoru, start-up Nilmore, který představil italskému trhu svůj koncept cirkulárního firemního oblečení. Jejich cílem bylo otestovat si veletrh, který není zaměřen pouze na tématiku textilu. Výsledkem jsou nové obchodní kontakty, s kterými v současné chvíli probíhají jednání. 

Oblast bioekonomiky konkrétně potravin a zpracování odpadu zastupoval Český cirkulární hotspot start-up ReKáva a Black Food Market

Start-up ReKáva přijel na veletrh Ecomondo nejen s ukázkou chytrých košů na svoz kávové sedliny ale také s tzv. grow kitem určeným k pěstování hlívy ústřičné na kávové sedlině. Od účasti na veletrhu si slibovali ověření svého unikátního logistického modelu na svoz kávové sedliny. Získali obchodní kontakt na firmu Scala box farm, která nabízí kontejnerové řešení pro udržitelné zemědělství. Inspirace chytrého kontejneru k využití hlíva hubu je pro ReKávu rozhodně cenný výstup z veletrhu. Dalším zajímavým kontaktem, který nabízí zapojení do mezinárodní platformy zaměřené na odpadové hospodářství, je nezisková organizace ISWA. Po celou dobu expa měla ReKáva umístěný chytrý koš na českém stánku. Podařilo se odklonit 986 g kávové sedliny, která putovala do 3 growkitů, a ze kterých vyrostlo přibližně 1,4 kg hlívy ústřičné.

Následně se start-up ReKáva přesunul na veletrh Smart City Expo do Barcelony, kde se díky spojení expozice Hlavního města Prahy s projektem City For The Future a aktivitami agentury CzechTrade představila desítka českých firem nabízejících řešení pro chytrá a udržitelná města. Veletrhu v Barceloně se z pozice koordinátora projektu City For The Future zúčastnil i Miroslav Scheiner z MPO. Hlavní přidanou hodnotu veletrhu spatřuje v jeho komplexním přístupu k rozvoji měst, kdy mezi vystavovateli jsou výrazně zastoupena samotná města a výborně zde funguje sdílení příkladů dobré praxe a navazování spolupráce napříč všemi sférami systému quadruple helix.

Moderovaná diskuze Hotspot Talks přinesla zhodnocení vystavujících členů a závěrem vyzdvihla významnou podporu partnerů CzechTrade a CzechInvest poskytnutou přímo na místě veletrhu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat