Construction

Vaše společnost přišla s unikátní technologií, která dokáže přeměnit odpadní stavební materiály v nové funkční komponenty. V čem technologie ERC-TECH spočívá?

ERC-TECH, v překladu Effective Recycling Concrete Technology, přináší revoluční řešení pro stavební průmysl společně s komplexním řešením problematiky ekologických zátěží spojených s likvidací stavebně demoličních odpadů. ERC-TECH je celosvětovým inovátorem ve vývoji betonu a stavebních prvků ze 100% recyklovaných kameniv pocházejících ze stavebních demolic. Vývoji know-how jsme věnovali intenzivních
10 let a jeho vyústěním bylo úspěšné podání mezinárodních patentů v rámci celého světa. Český patent jsme obdrželi v roce 2019.

V ERC-TECH jsme vytvořili nový technologický koncept cirkulární technologie pro udržitelný rozvoj ve stavebnictví a stavebním průmyslu v globálním pojetí. Produkty, které jsou vyrobené podle našeho technologického know-how, se po ukončení své životnosti opět použijí pro stavební průmysl. Je tak zaručený nekonečný životní materiálový cyklus a zároveň se eliminuje tvorba odpadů a znečistění spodních vod a životního prostředí. Technologie přináší významný environmentální aspekt při úspoře tvorby emisí CO2.

Kde jste se při vyvíjení technologie inspirovali? Existuje již něco podobného ve světě?

Technologického know-how společnosti nese unikátní řešení, jak přeměnit stavebně demoliční odpady na surovinové zdroje s následným 100% využitím ve stavební výrobě, výrobě betonových prvků a betonu jako takového. V současnosti neexistuje na světě komplexnější a ucelené řešení.

Inspirace v rámci vývoje a implementace na trh spočívala ve spojení lidí v projektu, kteří se dlouhodobě zabývali činnostmi v oblastech stavebního průmyslu, ať už se jednalo o výrobu betonu, výrobu a těžbu kameniva, recyklaci a demolici nebo jiné projekty stavebního charakteru. Díky tomuto propojení jsme přišli s možnostmi, jak využít potenciálu druhotných surovin a stavět tak, jak se běžně staví v nyní zavedeném systému.

Ve světě existuje velké množství firem, škol, výzkumných ústavů, které se zabývají tím, jak přeměnit odpady na suroviny a výrobky. Zatím jsme se ale nikde nesetkali s tím, že by se využívalo 100% recyklovaných kameniv a druhotných surovin tak, jak je využíváme prostřednictvím naší technologie v ERC-TECH. Většina se pohybuje mezi 20-50 %. My jsme na 100 % a ještě za menšího obsahu cementu, protože využíváme pojiva ,která jsou v recyklátech obsažená.

Mají nové zrecyklované materiály omezenou životnost, nebo je lze takto “oživovat” donekonečna?

Celý cirkulární koncept spočívá v tom , že výrobky vyrobené našimi patentovanými postupy jsou po skončení životnosti opět zpětně použitelné. Nikoliv jen zrecyklované.

Pojem recyklace je nejen v českém pojetí něco jako zmenšení objemu, podrcení v principu takzvané lineární ekonomiky, nikoliv cirkulární ekonomiky. Ovšem v rámci lineární ekonomiky vyvstává otázka, co se zpětně dá použít do nových výrobků a kolikrát se druhotná surovina využije. V principu cirkulární ekonomiky je to jasné. Jinak se podle nás v současné chvíli nedá uvažovat, pokud chceme určitým způsobem efektivně fungovat do budoucna.

Na trhu jste poměrně krátkou dobu, spolupracujete aktivně již s nějakými firmami? O jaké společnosti se případně jedná?

Na trhu jsme od roku 2018 a mezi významné společnosti, které už naše technologie využívají, patří česká odnož světového koncernu Skanska, jenž udržitelnost velmi řeší, a dále například společnost Smětal a.s., která je v oboru velmi progresivní. V současnosti se připravuje implementace v rámci celého koncernu Skanska. Současně implementujeme technologii ve Finsku, prostřednictvím Evropské komise v Indonésii, dále v Chile , Libanonu, Kataru a dalších zemích.

Jak se firmy k nové technologii staví?

V zahraničí je obrovský zájem o spolupráci s naší společností. Zdá se mi, že firmy v Česku zamrzly na tradičním uvažování a nechtějí měnit zavedené způsoby, na které jsou léta zvyklí.

Velmi si ceníme toho, že můžeme tvořit a budovat tam, kde je zájem a
jsme k dispozici každé firmě, která by měla o implementaci technologie zájem. Musíme poděkovat i Vládě České republiky, že pomáhá zajišťovat podporu v rámci změny legislativy a podporu projektu využívajícího stavebně demoličních odpadů, kterých se ročně nakumuluje až 16 mil tun. To zde nebylo možné až do minulého roku, kdy se daly věci do pohybu.

Recyklace nevyužitého stavebního odpadu není to jediné, čím se vaše firma zabývá. Jaké další aktivity spojuje?

Co se týče stavebně demoličního odpadu, máme technologicky zvládnuté procesy a implementace. Další oblastí, na které pracujeme a jsme blízko k dokončení, jsou odpady ze sádrokartonu, slévárenské písky a různé další inertní odpady, které se na trhu objevují.

Na svém webu píšete, že probíhá patentové řízení také pro mnoho světových oblastí, v jaké je momentálně fázi?

V současné chvíli máme patentovou ochranu ve 169 zemích světa.

V čem vidíte největší překážky při přechodu na cirkulární stavebnictví v České republice?

Nejde ani tak o překážky jako o to, že chybí legislativní a vyhláškové nástroje, jak vyžadovat zpětné využití druhotných surovin. Dám příklad: Dnes se železo vyrábí převážně z recyklovaných surovin a šrotu a nikomu to nepřijde nenormální, protože to splňuje požadované parametry. Naše betony a výrobky z betonu mají mnohdy lepší parametry než betony z tradičně vyráběných surovin a každý v tom hledá problém. V tom nám všem pomohla společnost Skanska, která od prvního dne nepochybovala, že by nastal technologický problém. Dnes se neřeší například to, že je recyklovaný papír nebo plast, tyto technologie jsou známé a nikomu to nepřipadá zvláštní nebo odlišné. V zahraničí máme nejlepší zkušenosti s poptávkou a zájmem věci řešit. Není třeba drancovat nerostné zdroje, když je okolo nás obrovské množství druhotných surovin.

Jaké máte s technologií cíle a plány do budoucna?

Chceme se dostat do světa a do všech našich regionů. Doba změn nastala, i když u nás jsou možná pomalejší.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here