Firma Avery Dennison ukazuje, jak mají vypadat udržitelné etikety

Změna přístupu k designu obalů může významně přispět k cílům udržitelnosti vytyčených Evropskou unií. Foto: Unsplash.com

Firma Avery Dennison jako první v roce 1935 vyvinula samolepící štítek a každou dekádou inovovala své produkty, aby odpovídaly neustále se měnícímu trhu a nárokům. V současnosti je průkopníkem celé řady udržitelných řešení pro označování etiket a pomáhá výrobcům dosáhnout cílů v oblasti udržitelnosti.

Rostoucí požadavky na udržitelnost a snižování uhlíku posouvá i v oblasti etiket a obalového průmyslu. Když se zvýší poptávka po udržitelných obalech, musí se globální značky vyvíjet a následovat tento směr. Spotřebitelsky balené zboží s obaly s omezenou životností představují velkou příležitost ke snížení odpadu v globálním měřítku. Jedním z takových programů je program cirkulární evropské ekonomiky ve výši 6,2 miliard eur, který zahrnuje závazek zvýšit do roku 2030 recyklaci obalů na 75 %.

Udržitelné etikety jako nový standard

Na planetě přeplněné plastovým odpadem a s přiměřenou reakcí regulačních orgánů se počítá každé recyklované balení. Kontaminace etikety ale brání správné recyklaci stovek milionů PET obalů každý rok, což má za následek snížení recyklace, nebo vůbec žádnou. Technologie Avery Dennison CleanFlake™ zajišťuje, že etikety a lepidlo jsou vždy odděleny od PET, díky zvýšenému obsahu čistých PET vloček. Udržitelné etikety jsou navenek přitažlivé jako standardní etikety, přičemž vyhovují designovým doporučením od Evropské platformy PET lahví (EPBP) a Petcore, které kladou důraz na zvýšení kvality rPET. Výrobky CleanFlake™ prošly nejpřísnějšími testy Asociace plastových recyklátorů a jsou kompatibilní s existujícími požadavky v celém řetězci recyklace.

Aby bylo možné vytvářet udržitelné obaly, musí být přijata technologie etiket, která odráží přístup celého systému od navržených materiálů až po konečné využití. Je nutné pracovat v harmonii s existujícími recyklačními požadavky. Výběr správného vzoru štítku pro výrobek začíná pochopením toho, jak obal chrání výrobek, zvyšuje spotřebitelské použití a umožňuje udržitelnou životnost. Avery Dennison přináší řešení štítkování podporující efektivnější recyklaci nádob, jelikož usnadňují snadné odstranění etiket z nádob bez kontaminace vody.

Firma nabízí nejširší výběr povrchové vrstvy etiket certifikovaných podle Forestry Stewardship Council. Více než 80 % nabízených papírových výrobků je vyrobených z dřevěných vláken certifikovaných společností FSC. V jejich portfoliu můžeme najít například biologický polyethylen z etanolu z cukrové třtiny. Pryskyřice použitá pro výrobu je certifikována společností Bonsucro a obsah na biologickém základě je minimálně 80%. Zajímavé jsou recyklované vinné etikety s 30% až 100% recyklovaným obsahem a jedinečnými povrchovými úpravami. Jedním z unikátů je MarbleBase – etiketa vyrobená z uhličitanu vápenatého získaného z mramorového důlního odpadu (80 %) a polyethylenu s vysokou hustotou.

Potenciál obalových materiálů

Environmentálně odpovědné štítkování a balení může přispět k zelenějšímu světu. Proto Avery Dennison vytvořil nástroj na hodnocení životního cyklu produktu (LCA), který pomáhá svým zákazníkům pochopit environmentální důsledky jejich rozhodnutí o označování a balení.

Nástroj porovnává dva nabízené výrobky a poskytuje informace o dopadech na životní prostředí a to u všech kategorií: přes materiál, zpracování až po konec životnosti. I proto je hlavním bodem filosofie firmy Avery Dennison udržitelnost. Budoucnost obalových materiálů v sobě skrývá velký potenciál a vyžaduje zkušenosti v oblasti vývoje. Avery Dennison není jen inspirací, ale i významným hráčem v naplnění cíle cirkulární ekonomiky celé Evropy.

Autorka: Katarína Vezérová

2 komentáře
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat