Fér nebo nefér Fair trade?

©Dave Crosby, Flickr, 2012, CC BY 2.0

Fair Trade je partnerství, jehož cílem je přímá a účinná podpora znevýhodněných výrobců v rozvojových zemích. Týká se to především oblastí Afriky, jižní Ameriky a jižní a jihovýchodní Asie.

Historie Fair Trade není nikterak dlouhá. Vše začalo někdy po druhé světové válce, kdy začaly různé organizace ze svých humanitárních projektů vozit různé výrobky, avšak až v roce 1959 vznikl první férový obchod, bylo to v Nizozemí. Postupem času vznikají různé certifikační organizace, které mají za úkol hlídatCanada Goose Dame
pravidla férového obchodu. Prvních z nich byla Max Havelaar, v roce 1988. V roce 1997 dochází ke sjednocení certifikačních organizací pod jednotnou FLO-Cert, která hlídá pravidla FAIRTRADE obchodu, jak jej známe dnes.

Pravidla férového obchodu jsou:
• výrobcům je za jejich produkt zaplacena alespoň minimální stanovená cena, která pokrývá náklady na výrobu a umožňuje, aby výrobci zajistili sobě a svým rodinám slušné živobytí a získali prostředky pro další rozvoj
• výroba probíhá v souladu s konvencemi Mezinárodní organizace práce ILO (například zákaz dětské práce, mzdy alespoň na úrovni minimálních zákonných mezd, zdravotně nezávadné pracovní prostředí, nárok na sociální goosenorge a zdravotní zabezpečení, právo na sdružování a odbory apod.),
• při pěstování plodin se vyžaduje soulad se zásadami integrované ochrany rostlin (agresivní zemědělská chemie je zakázána, přednost se dává přirozeným metodám hnojení a boje proti škůdcům),
• výrobci mají nárok na platbu záloh na sjednanou produkci předem,
• výrobci mohou využívat poradenství v oblasti managementu, marketingu, účetnictví, administrativy apod.,
• část prostředků ze spravedlivého obchodu – tzv. sociální prémie – je uložena do společného fondu družstva nebo zaměstnanců, z něhož se na základě demokraticky učiněných rozhodnutí financují rozvojové, ekologické a sociální projekty v místě. “Férovost” výrobků je zajištěna:

a) certifikační a kontrolní organizace FLO (Fairtrade Labelling Organisations) vyvíjí standardy pro jednotlivé typy výrobků (dostupné na www.fairtrade.net), vede registr výrobců, které tyto Fair Trade výrobky produkují, provádí audit Fair Trade obchodních transakcí a uděluje dovozcům a obchodníkům právo používat ochrannou známku FAIRTRADE na produktech od certifikovaných výrobců. FLO zaměstnává inspektory pro jednotlivé regiony, kteří navštěvují výrobce a kontrolují, zda výroba probíhá v souladu s kritérii. FLO kontroluje také to, aby dovozní Fair Trade organizace s výrobcem obchodovala podle stanovených standardů (minimální výkupní cena, včasné platby, nárok na předfinancování apod.)

b) kromě známky FAIRTRADE může být vodítkem pro posouzení “férovosti” výrobků, které nesou označení Fair Trade nebo obdobné, identita dovozce či prodejce a jeho členství v mezinárodních Fair Trade strukturách (například členství v některé ze zastřešujících Fair Trade organizací IFAT, EFTA nebo NEWS). Asociace IFAT uděluje svým členům, kteří plní určitá kritéria, známku Fair Trade organizace (viz obr.). Pozor, tato známka se neobjevuje přímo na výrobcích, ale jen v materiálech organizace, na webové stránce, ve výroční zprávě apod. Není to známka, kterou se certifikují výrobky!

Každý z nás, kdo si koupí výrobek Fair Trade, může pomoci lidem i jejich rodinám. Cena výrobků Fair Trade se totiž stanovuje tak, aby pokryla náklady na živobytí výrobce a jeho rodiny. Dále se v ceně výrobku bere také ohled na:

  • náklady na provoz družstva
  • náklady na harmonizaci s Fair Trade kritérii
  • odpovídají mzdu zaměstnanců

 

Férový výrobek můžete koupit např. zde:
NaZemi, Olomouc, Wurmova 6
NaZemi, Praha 1, Dlouhá 33
NaZemi, Brno, Panská 9

©Thomas Hawk, Flickr, 2007, CC BY 2.0www.cefeob.cz
www.fairove.cz
www.ekumakad.cz

Zdroj: www.fairtrade.cz, www.wikipedie.cz, www.veronica.cz

Autor článku: Tomáš Sedláček

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat