Evropská komise přichází s vizí environmentální udržitelnosti

Traktory na poli
Podle strategie Farm to Fork by se měla plocha ekologického zemědělství navýšit na minimálně 25 % obhospodařované půdy. Foto: Unsplash.com

Evropská komise v tomto týdnu představila dvě zásadní strategie pro udržitelnější zacházení s přírodními zdroji, a to strategii zachování biodiverzity a zemědělskou strategii Z farmy na vidličku (From Farm to Fork). Obě strategie spadají do tzv. Evropské zelené dohody (European Green Deal) a jejího cíle přejít na nízkouhlíkovou ekonomiku. Ekologické organizace tyto strategie vítají.

Strategie Z farmy na vidličku uznává fakt, že zemědělský sektor je zodpovědný zhruba za 29 % globálních emisí skleníkových plynů, z toho připadá 70 % na živočišnou výrobu. Strategie zároveň explicitně říká, že je třeba snížit závislost na pesticidech a snížit množství chemických hnojiv, aby bylo možné zabránit současnému úbytku biodiverzity.  

Podle Komise by proto do deseti let mělo dojít k těmto zásadním změnám:

1) plocha ekologického zemědělství by se měla navýšit na minimálně 25 % obhospodařované půdy,

2) má dojít ke snížení používání chemických pesticidů o polovinu,

3) mají být obnoveny prvky biologické rozmanitosti na 10 % zemědělské půdy,

4) plocha chráněných oblastí bude minimálně 30 % evropské pevniny a moře.

Pro dosažení těchto cílů má být každoročně alokováno 20 miliard eur. Evropská komise představí svůj finanční balíček na zelenou obnovu ve středu 27. května. Mimo jiné, v tomto roce Komise představí dále studii dopadů využívání lesnické biomasy k energetickým účelům, do roku 2023 připraví legislativní návrhy pro udržitelný potravinový systém a zreviduje legislativu spojenou se zacházením se zvířaty (animal welfare). Nic z těchto cílů se však nepodaří realizovat bez zásadnější reformy Společné zemědělské politiky (SZP/CAP).

Z pohledu cirkulární ekonomiky

Cirkulární ekonomika je základem pro rozvoj udržitelných technologií a v evropských plánech aktivně figuruje již posledních pět let. Současná Komise chystá integrovat kritéria udržitelnosti také do veřejných zakázek, například poptávkou po produktech organického zemědělství. Dále hovoří o rozvoji udržitelné bioekonomiky a udržitelné spotřebě (snížení potravinového odpadu o polovinu do roku 2030). Prosazuje také rozvoj nových inovačních technologií.

Udržitelnost se však netýká jen životního prostředí, kromě environmentálního pilíře stojí i na ekonomickém a sociálním pilíři. To jde však ruku v ruce například s vytvářením nových pracovních míst. Je proto potřeba nechápat současné snahy Komise jako podrývání průmyslu, ale snažit se najít cesty tak, aby byl rozvoj celé společnosti v souladu s ochranou přírodních zdrojů. Protože jak říká jedno indiánské přísloví, nedědíme půdu od našich předků, ale máme ji vypůjčenou od našich dětí…

Dokumenty ke stažení v anglickém jazyce jsou zde: EU Biodiversity Strategy for 2030 a A Farm to Fork Strategy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat