Energetický sektor je uprostřed udržitelné transformace, způsobů financování existuje celá řada

Studie potvrzuje zvyšování povědomí a zájmu široké veřejnosti na straně spotřebitelů i firem o využívání energie z obnovitelných zdrojů. Foto: Unsplash.com

Evropská komise vydala dne 15. září 2020 Nařízení o mechanismu Unie pro financování energie z obnovitelných zdrojů. Jako hlavní cíl uvádí „zajištění dosažení cílů energetické unie a dlouhodobých závazků Unie v oblasti emisí skleníkových plynů v souladu s Pařížskou dohodou, a zejména cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, energie z obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti.“

Nařízení především podporuje nové projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů vytvořením speciálního mechanismu, jehož úkolem je dosáhnout stanovených cílů pro podíl těchto zdrojů na celkové výrobě energie podle Zelené dohody. Mechanismus má tak usnadnit členským státům získat finanční prostředky na projekty zaměřené na obnovitelnou energii. Správu tohoto systému, který odstartuje na začátku roku 2021, zajistí Evropská komise, která bude pravidelně vydávat tendry a propojovat investory a tvůrce projektů.

EPC kontrakty – garantované úspory energií i financí

V prázdninovém dReportu popsali odborníci z energetického týmu Deloitte metodu EPC (Energy Performance Contracting). Ta spočívá v možnosti modernizovat vlastní firemní energetickou infrastrukturu bez nutnosti investovat vlastní kapitál. Většinu rizik nese dodavatel energetických služeb, což je jediný subjekt, který zajišťuje finanční prostředky a garantuje výši úspor i návratnost investic.

Metoda může být výhodná zejména pro firmy a instituce s většími náklady na energie, které je vhodné současně zajistit na delší časové období. Pozitivní zkušenost s EPC popsal ve zmíněném článku technicko-provozní ředitel Národního divadla, který zmínil i možnost kombinace s dotačními tituly.

Povědomí spotřebitelů i firem o využívání energie z obnovitelných zdrojů se zvyšuje

Nedávná studie Deloitte na základě analýzy historických dat ukázala, jak se za posledních devět let proměnil způsob využívání energie a zdrojů v podnicích a domácnostech. Studie potvrzuje zvyšování povědomí a zájmu široké veřejnosti na straně spotřebitelů i firem o využívání energie z obnovitelných zdrojů a současně o vlivu člověka na klimatické změny.

Studie dále představuje možné trendy, které by mohly mít na využívání energie vliv, a současně uvádí možné překážky těchto trendů. V neposlední řadě je pak otázkou, jak závěry a možné výhledy studie ovlivní také současná pandemie COVID-19.

Přechod na obnovitelné zdroje z pohledů leaderů energetického sektoru

Nová zpráva společnosti Deloitte uvádí, že 89 % leaderů v energetice a průmyslu usiluje o nízkouhlíkovou budoucnost. Autoři pak v debatě, která je dostupná i ve formě podcastu, diskutují o budoucnosti energetického sektoru, o možném vlivu pandemie COVID-19 a navazující recesi.

Autoři i na číslech zprávy poukazují na zřejmý vliv snižování uhlíkové stopy v energetickém průmyslu, přičemž, jak uvádí Stanley Porter, hlavní hnací silou daných trendů je vliv poptávky zákazníků. To potvrdila i většina dotázaných leaderů z energetického průmyslu, kteří v průběhu doby museli zakomponovat aspekty životního prostředí do obchodní strategie svých společností. Existenci zmíněných trendů dokazují také uzavřené dlouhodobé kontrakty o nákupu energie z obnovitelných zdrojů.

Vedle toho autoři upozorňují také na nutný hlubší vhled do energetických úspor a opatření z pohledu uhlíkové stopy. Jako příklady uvádí různé nabíjení elektromobilů (energií z ne/obnovitelných zdrojů) či různé způsoby zpracování a využívání zemního plynu jako paliva.

Závěrem autoři také připomínají, že ukazatele ze zprávy Deloitte mohou být v současnosti ovlivněny pandemií a související recesí, která pravděpodobně zpomalí množství investic do nových technologií a do přechodu na obnovitelné zdroje energie.

Autor: Kryštof Dosoudil

Článek je součástí EnviLaw zpravodaje.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat