Rok 2015 se v oblasti odpadů točí zejména okolo problematiky bioodpadů. Obce jsou povinny od začátku ledna řešit i tuto oblast a mnohým z nich to přineslo neočekávané starosti. V jejich správě jsou častokrát i mateřské a základní školy, které navíc musí řešit otázku nakládání s gastroopady. Velká úleva přichází díky novým technologiím. Ty pomáhají producentům gastroopadů zbavit se extra nákladů na svoz odpadu.

Gastroodpady – nebezpečný odpad, který něco stojí

Svoz gastroopadů je často finančně náročný a nejen vývařovnám, ale i jakýmkoliv dalším restauračním zařízením přidělává vrásky. Pro ulehčení času i administrativy se často gastroprovozy upisují ke svozu odpadu, který je nákladný a zároveň tak přicházejí o odpad, který by se velmi jednoduše mohl stát zdrojem. Nejedná se o utopickou představu. Naopak. Nové technologie nabízejí řešení, o kterých se nám před pár lety ani nezdálo. Mezi jednu takovou patří technologie GreenGood Kompostérů, které dokáží gastroopad přeměnit na kompost již během 24 hodin. Více o této technologii se dočtete ve článku Přeměna bioodpadu na kompost za 24 hodin? Realita! 

Vzdělávání o recyklaci je nezbytně nutná už od útlého věku

Další nespornou výhodou je také fakt, že je zařízení lehce přístupné, bezpečné a díky tomu se separace gastroopadů mohou účastnit i malé děti. Unikátním způsobem zapojení dětí do separace nejen bioodpadů, ale i dalších odpadů je případ z mateřské školky v Bratislavě. Děti jsou vedeny k separaci, vzdělávány o tom, jaká je cesta odpadu a tak jim připadne třídění jako samozřejmost. V případě bioodpadů je v této mateřské škole cyklus dokonale uzavřen. Gastroopady jsou kompostovány a výsledný produkt, kompost, je využíván jako hnojivo na školní zahrádce. Kompost se tedy dostává zpět tam, odkud přišel, tedy do půdy.

Řešení nejen pro gastroprovozovny, ale i pro domácnosti 

Závěrem je také nutné zmínit, že obdobné zařízení je vhodným pomocníkem i do domácnosti. Kompostér je schopný zkompostovat až pět kilogramů odpadu denně a jeho objem je na konci procesu snížen o 90 %, takže vůbec není nutné každý den kompost vybírat. Výběr je nutný až po naplnění kapacity a to bývá zhruba po dvou až třech týdnech. Energetická náročnost zařízení je v přepočtu asi dva tisíce korun na rok a tato investice se postupně vrací, neboť si produkujete velmi výživné hnojivo, které byste museli jinak nakupovat, šetříte životní prostředí a zejména nakládáte s odpady tak, jak se má dle hierarchie nakládání s odpady, tedy předcházíte jeho vzniku.

Cirkulární ekonomika je směr, kdy právě bioodpady mají největší šanci navrátit se zpět do oběhu a stát se tak cenným zdrojem organické hmoty v půdě.  Podívejte se na video z mateřské školky Miletičova v Bratislavě. Pokud se vám zdála otázka řešení problematiky bioodpadů jako nereálná tak věříme, že nyní již nabírá reálné kontury i pro vás.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here