Ve čtvrtek 30. listopadu se ve Křtinách otevřely zámecké dveře účastníkům prvního českého EKOinovačního fora. Podtitulem akce jsou Udržitelné technologie pro budoucnost a mezi hlavní témata patří nízkouhlíkové technologie a cirkulární ekonomika. Do Křtin se sjeli účastníci nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. 

Úvodní blok patřil tématu Impulsy pro inovace a diskutovány byly cesty, jakými budou nastartovány nízkouhlíkové technologie a udržitelná řešení v českých podmínkách. Již po prvních dvou prezentacích zástupců veřejné sféry bylo jasné, že do ekoinovačních témat budou v budoucím období putovat stovky milionů korun jak z evropských, tak z národních programů. Pozitivní zprávou je bezesporu aktivní spolupráce mezi Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem průmyslu a obchodu, které tak společně spojí síly v komunikaci možností financování nových projektů v českém kontextu. „Velmi rádi bychom podpořili čerpání finančních prostředků z programu LIFE a rozšířili informace i mezi malé a střední podnikatele. V této oblasti jsme již začali diskutovat spolupráci s Ministerstvem životního prostředí,“ uvedl Petr Lysý, ředitel Odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Ministerstva průmyslu a obchodu. Navázal tak na prezentaci Jaroslava Kepky, vedoucího samostatného oddělení politiky a strategií ŽP Ministerstva životního prostředí, který vyjmenoval jak dotační prostředky, které do této oblasti poputují, tak dobrovolné nástroje, jež se brzy stanou opěrným systémem pro nové koncepce a strategie. Česká republika se také, dle slov Petra Lysého, zapojila do aktivit Evropského investičního fondu, kdy český příspěvek tvoří 240 miiionů korun a očekávaný návrat je očekáván v téměř trojnásobné výši. Finance poputují do českých podniků.

Petr Lysý (Foto: Tomáš Slavík)

České ekoinovativní startupy se mouhou nově zapojit i do programu Czech Accelerator, díky kterým získají 3-měsíční pronájem v zahraničním inkubátoru pro dvě osoby, pomoc zahraničních mentorů v oblastech výzkumu či marketingu, poradenství v oblasti zpracování patentové rešerší či pomoc s předklady. Úspěšní řešitelé se tak mohou podívat i do „Mekky“ startupového prostředí – sanfranciského Sillicon Valey. Mezi další lukrativní destinace patří i New York, Londýn či Singapur. Žadatelé jistě ocení i podporu při administrativním zpracování žádosti a průběžném vykazování projektu, se kterým do velké míry pomáhá právě CzechInvest. Mezi úspěšné absolventy programu patří například i velmi úspěšný český startup STRV, který vytvořil tzv. „Facebook pro školy“, což je sociální síť propojující rodiče, učitele i studenty. Celý program představil Patrik Reichl, ředitel regionální kanceláře pro Jihomoravský kraj.

Patrik Reichl (Foto: Tomáš Slavík)

Martin Sedlák, ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost, představil aktuální stav přípravy tzv. Zimního energetického balíčku, který bude udávat směřování obnovitelné energetiky na úrovni Evropské unie. V současnosti je balíček v projednávání Evropským parlamentem a ambiciozní cíle mluví i o 35% výši zastoupení obnovitelných zdrojů energie (dále jen OZE) v energetickém mixu EU. V oblasti výroby elektřiny by se pak podíl obnovitelných zdrojů přehoupl přes polovinu. Naprosto překapivý je i vývoj cen technologií OZE, které jsou v současnosti na historických minimech. „Vývoj posledních let srazil ceny obnovitelných zdrojů energie na takovou výši, že mohou konkurovat zdrojům z fosilních paliv,“ uvedl Martin Sedlák. „Dalším trendem je i nárůst účinnosti nových technologií, které je dáno díky dynamickému rozvoji a nástupu dalších inovací,“ doplnil.

Martin Sedlák (Foto: Tomáš Slavík)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here