Ekoinovace v České republice zažijí zlaté časy. Míří k nim podpora stovek milionů korun.

Ve čtvrtek 30. listopadu se ve Křtinách otevřely zámecké dveře účastníkům prvního českého EKOinovačního fora. Podtitulem akce jsou Udržitelné technologie pro budoucnost a mezi hlavní témata patří nízkouhlíkové technologie a cirkulární ekonomika. Do Křtin se sjeli účastníci nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. 

Úvodní blok patřil tématu Impulsy pro inovace a diskutovány byly cesty, jakými budou nastartovány nízkouhlíkové technologie a udržitelná řešení v českých podmínkách. Již po prvních dvou prezentacích zástupců veřejné sféry bylo jasné, že do ekoinovačních témat budou v budoucím období putovat stovky milionů korun jak z evropských, tak z národních programů. Pozitivní zprávou je bezesporu aktivní spolupráce mezi Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem průmyslu a obchodu, které tak společně spojí síly v komunikaci možností financování nových projektů v českém kontextu. “Velmi rádi bychom podpořili čerpání finančních prostředků z programu LIFE a rozšířili informace i mezi malé a střední podnikatele. V této oblasti jsme již začali diskutovat spolupráci s Ministerstvem životního prostředí,” uvedl Petr Lysý, ředitel Odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Ministerstva průmyslu a obchodu. Navázal tak na prezentaci Jaroslava Kepky, vedoucího samostatného oddělení politiky a strategií ŽP Ministerstva životního prostředí, který vyjmenoval jak dotační prostředky, které do této oblasti poputují, tak dobrovolné nástroje, jež se brzy stanou opěrným systémem pro nové koncepce a strategie. Česká republika se také, dle slov Petra Lysého, zapojila do aktivit Evropského investičního fondu, kdy český příspěvek tvoří 240 miiionů korun a očekávaný návrat je očekáván v téměř trojnásobné výši. Finance poputují do českých podniků.

Petr Lysý (Foto: Tomáš Slavík)

České ekoinovativní startupy se mouhou nově zapojit i do programu Czech Accelerator, díky kterým získají 3-měsíční pronájem v zahraničním inkubátoru pro dvě osoby, pomoc zahraničních mentorů v oblastech výzkumu či marketingu, poradenství v oblasti zpracování patentové rešerší či pomoc s předklady. Úspěšní řešitelé se tak mohou podívat i do “Mekky” startupového prostředí – sanfranciského Sillicon Valey. Mezi další lukrativní destinace patří i New York, Londýn či Singapur. Žadatelé jistě ocení i podporu při administrativním zpracování žádosti a průběžném vykazování projektu, se kterým do velké míry pomáhá právě CzechInvest. Mezi úspěšné absolventy programu patří například i velmi úspěšný český startup STRV, který vytvořil tzv. “Facebook pro školy”, což je sociální síť propojující rodiče, učitele i studenty. Celý program představil Patrik Reichl, ředitel regionální kanceláře pro Jihomoravský kraj.

Patrik Reichl (Foto: Tomáš Slavík)

Martin Sedlák, ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost, představil aktuální stav přípravy tzv. Zimního energetického balíčku, který bude udávat směřování obnovitelné energetiky na úrovni Evropské unie. V současnosti je balíček v projednávání Evropským parlamentem a ambiciozní cíle mluví i o 35% výši zastoupení obnovitelných zdrojů energie (dále jen OZE) v energetickém mixu EU. V oblasti výroby elektřiny by se pak podíl obnovitelných zdrojů přehoupl přes polovinu. Naprosto překapivý je i vývoj cen technologií OZE, které jsou v současnosti na historických minimech. „Vývoj posledních let srazil ceny obnovitelných zdrojů energie na takovou výši, že mohou konkurovat zdrojům z fosilních paliv,“ uvedl Martin Sedlák. „Dalším trendem je i nárůst účinnosti nových technologií, které je dáno díky dynamickému rozvoji a nástupu dalších inovací,“ doplnil.

Martin Sedlák (Foto: Tomáš Slavík)

 

3 komentáře
  1. Zlaté časy vždy lákají jen zlatokopy, které kromě zlata, čas nezajímá. Snad jen otázka, jak rychle se ke zlatu dostanou a budou moci dojnou krávu dojit. Udržitelnost, EKologie, Člověk, Příroda, to jsou témata, která mají jen ve svých zprávách, avšak nikde jinde.

    1. Dobrý večer, pane Rado. Mám z Vás pocit, že ve většině zpráv vidíte spíš “ale” a kladete nedůvěru. Možná je to správně. Já osobně však na začátku lidem svoji důvěru dávám. Pokud ji zradí, je těžké ji získat zpět. Připadne mi to ale lepší přístup než raději od začátku nedůvěřovat. Možná je to naivní, ale takový je už můj přístup.

      Pěkné a pozitivně laděné vánoční dny. Věřím, že tentokrát ty zlaté časy zasejí semínko pro dobré změny a kvalitní projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat