Ecomondo 2022: český stánek prezentoval 5 inovativních projektů z Českého cirkulárního hotspotu

Na začátku listopadu proběhl v italském Rimini 25. ročník veletrhu Ecomondo, jednoho z největších EXPO eventů v Evropě na téma ekologie a zelených technologií. Ecomondo navštíví přibližně 70 tisíc lidí a více než tisícovka firem. Veletrh propojuje vystavující projekty a firmy s potenciálními obchodními partnery a investory.

Této unikátní příležitosti se letos chopil Český cirkulární hotspot vedený neziskovou organizací INCIEN a ve spolupráci s agenturami CzechInvest, CzechTrade a za finanční podpory MZV, konkrétně Velvyslanectví ČR v Římě zprostředkoval členům hotspotu možnost prezentovat zde své projekty. Ve spolupráci 5 českých firem, Nilmore, reKáva, JRK Česká republika, HUTIRA a Black Food Market tak představil český stánek inspirativní cirkulární projekty a řešení. 

“V Českém cirkulárním hotspotu aktivně propojujeme členy a vytváříme prostředí pro nové spolupráce a obchodní příležitosti. Proto jsme se s agenturami CzechInvest a CzechTrade rozhodli přijít mezi členy s nabídkou společného stánku, který by na veletrhu Ecomondo odprezentoval inovativní projekty k tématu cirkulární ekonomiky. Nabídky nakonec využilo 5 firem a věříme, že jim tato zkušenost přinese i zajímavá obchodní partnerství a exportní příležitosti,” komentuje Nina Hromádková, koordinátorka Českého cirkulárního hotspotu. 

Český cirkulární hotspot spolupracoval s partnery CzechInvest a CzechTrade na koordinaci příprav českého stánku, ale také se veletrhu zúčastnil v pozici návštěvníka: Veletrh Ecomondo se nese v duchu témat cirkulární ekonomiky a hospodaření s vodou a odpady. A to jsou stěžejní témata pro samotný hotspot jakožto český think thank v oblasti cirkulární ekonomiky,” vysvětluje Petr Novotný, hlavní konzultant INCIEN. “O novinkách a inovacích z Ecomonda budeme naše členy hotspotu informovat na nadcházejících společných akcích hotspotu,” uzavírá Petr Novotný. 

„Jednalo se o historicky první kolektivní účast českých firem na veletrhu ECOMONDO.Český stánek jsme připravili na základě velkého zájmu ze strany firem. Od členů Českého cirkulárního hotspotu jsme věděli, že je italský trh láká a vidí v něm velký potenciál. Mnoho z nich veletrh Ecomondo v minulosti několikrát navštívilo, ale pouze jako návštěvníci. Letos jsme jim chtěli dát možnost si veletrh vyzkoušet v jiné roli, jako vystavovatelé. Kromě toho jsme Český cirkulární hotspot a jeho členy představili italským návštěvníkům i v rámci oficiálního doprovodného programu. Prezentace vybraných cirkulární řešení jasně ukázala, že české společnosti mají v oblasti cirkulární ekonomiky italskému trhu co nabídnout.“ Hodnotí účast českých firem ředitelka EcoTech HUB Petra Perez Balladares.  

Na českém stánku se představil cirkulární textil Nilmore, koncept odpadového hospodářství společnosti JRK a technologická společnost HUTIRA 

Cirkulární textil a oblečení představil na veletrhu Ecomondo startup Nilmore, který vyvíjí plně cirkulární materiály z kukuřice, oceánského odpadu a recyklované bavlny: “Tyto textilní materiály mají až o 98 % nižší spotřebu vody než nově vyprodukovaná bavlna a o 86 % nižší uhlíkovou stopu ve srovnání s polyesterem, což jsme ověřili také LCA analýzou (Life Cycle Assessment). Z těchto materiálů vyrábíme oblečení, pracovní textil i technické aplikace a na Ecomondo jsme se vydali oslovit italské výrobce oděvů a společnosti používající firemní oblečení, které by náš koncept mohl zajímat. Značkám, které zajímá udržitelnost, vyrábíme produkty na míru včetně sběru vysloužilého textilu a jeho následné recyklace. To umožní firmám snížit uhlíkovou a vodní stopu i ušetřit na recyklačních poplatcích. A samozřejmě také naplňovat závazky vyplývající z nefinančního reportingu ESG,” vysvětluje obchodní model Mikuláš Hurta, zakladatel společnosti. 

Jak předcházet vzniku odpadu a zvýšit míru třídění prezentovala návštěvníkům veletrhu společnost JRK Česká republika. Ta se zabývá odpadovým hospodářstvím a navrhuje pro česká města a obce vhodné způsoby nakládání s odpadem: “Rádi bychom navázali na dobrou spolupráci s italskými městy Parma a Milán, které s námi sdílí své know-how z oblasti odpadového hospodářství samospráv. Na Ecomondo jsme přijeli se záměrem najít další zahraniční partnery, se kterými můžeme sdílet své zkušenosti,” komentuje za JRK Mojmír Jiříkovský, jednatel společnosti. 

Nové zákazníky a obchodní partnery se na veletrhu Ecomondo rozhodla oslovit také značka HUTIRA, která působí především v plynárenském a vodárenském oboru: “Rádi bychom se v zahraničí podíleli mimo jiné i na rozvoji obnovitelných zdrojů, jejichž důležitost v posledním období rapidně stoupla a to nejen jako nástroje k dosažení uhlíkové neutrality, ale také energetické soběstačnosti. V oblasti plynárenství se například specializujeme na přeměnu bioplynu na biometan, jeho analýzu a následné vtláčení biometanu do plynárenské sítě. Ve vodárenství nás zajímají zakázky především na úpravu vody, výrobu technické vody nebo recyklaci vody, a to i v průmyslových provozech.” představuje konkrétní obchodní nabídky Ivan Junga, jednatel společnosti HUTIRA Slovakia. 

Cirkulární řešení v potravinářském průmyslu představil projekt proteinové moučky Black Food Market a projekt ReKáva s recyklací kávové sedliny 

Projekt Black Food Market s hmyzím proteinem přijel na veletrh s cílem oslovit potravinářské a krmivářské evropské firmy, které by měly přidávat hmyzí mouku do svých potravin nebo krmných směsí: “Nabízíme roční produkci hmyzího proteinu až 70 tun. Kromě B2B jsme otevření i spolupráci s e-shopy pro B2C prodej produktů. Pro B2B partnery nabízíme také službu Evropského centra excellence Novel Foods, tedy vývoj receptur na míru s přídavkem hmyzí mouky,” komentuje Jaroslav Scharf, majitel společnosti. 

Zajímavý koncept představila na veletrhu i Jana Šrámková se svým projektem reKávy, který se zabývá lokální recyklací kávové sedliny. Pomocí svozové služby a tzv. chytrých košů sbírá kávovou sedlinu z firem i gastropodniků a využívá ji například jako substrát v komunitních zahradách: “Hledáme partnery z dalších evropských zemí, které sbírají kávovou sedlinu, ale nemají jednotný a efektivní systém na chytrý svoz. Nabízíme jim tedy celý komplexní logistický systém včetně zaškolení a další zákaznické podpory,” shrnuje Šrámková. 

O Českém cirkulárním hotspotu  

Český cirkulární hotspot je platforma, která komplexně propojuje veřejné sféry se soukromým sektorem k zavádění CE do praxe. Je určen jak pro korporace, střední a malé podniky, nevládní organizace, start-upy, akademické a vědomostní instituce, orgány veřejné správy, tak i pro jednotlivce a experty na volné noze. Členové jsou vyzýváni ke spolupráci na vytváření a uplatňování cirkulárních principů napříč segmenty a odvětvími. Více informací najdete tady.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat