Panelák Přerovanka ve městě Přerov po jeho dokončení v roce 1972, dnes čeká na svůj další osud. Bude ním dekonstrukce, nebo demolice? Zdroj foto: Kapitoly z výtvarné kultury města Přerova, Diplomová práce Karla Goláně
Panelák Přerovanka ve městě Přerov po jeho dokončení v roce 1972, dnes čeká na svůj další osud. Bude jím dekonstrukce, nebo demolice? Zdroj foto: Kapitoly z výtvarné kultury města Přerova, Diplomová práce Karla Goláně

Morálně i ekonomicky překonané panelové dědictví

Nejstarší paneláky se v současnosti u nás „dožívají“ zhruba sedmdesáti let a z celkového bytového fondu Česka tvoří 57 %. V praxi je to přes tisíc budov nebo přes milion bytů. Pokud tyto ještě splňují konstrukční požadavky, v roce 2020 jsou ekonomicky, esteticky i morálně překonané. Hromadný architektonický úkaz tak zůstává stát jako memento socialistické výstavby, která ze všech přístupů kladla důraz nejvíc na rychlost, tzv. „proudové metody“. U nás se zaváděla v padesátých a šedesátých letech minulého století a v principu je rovná pásové výrobě.

Nový přístup: Hromadná dekonstrukce a recyklace

Architekt Karel Goláň z Institutu Cirkulární Ekonomiky (INCIEN) přichází s inovativním řešením problému chátrání dosloužilých panelových domů a zavádí termín „hromadná dekonstrukce“. Vychází z principů cirkulární ekonomiky, kde jako alternativu vůči demolici a plýtvání materiálem vidí proces recyklace panelů. Panely tvoří celé zdi a stropy bytů a jejich potenciál by byla škoda nevyužít. Totálním dekonstruováním paneláku vznikne materiál v podobě celých panelů i prostor pro výstavbu nového sídliště v souladu s moderními životními standardy.

V metodě hromadné dekonstrukce a v praxi cirkulární ekonomiky pokračuje životní cyklus staveb dál i po jejich vylidnění a stávají se bankami materiálů. Foto: diplomová práce Karla Goláně

Vize, ve které Goláň hromadnou dekonstrukci navrhuje, se týká konkrétního případu hotelového domu Strojař a osmipodlažního panelového domu Přerovanka o sto čtyřiceti metrech ve městě Přerov, jeho metoda je ale aplikovatelná na celoevropské úrovni. Tyto budovy už nenaplňují požadované životní standardy a lidé ani město zatím nevědí, co s nimi.

Hromadná dekonstrukce panelových domů by se hypoteticky dala využít kdekoli, v současnosti se připravuje stavba experimentálního objektu. Foto: DP Karla Goláně

„I když je cena za dekonstrukci nezanedbatelná, je vyvážena vznikem kvalitního bydlení a prostředí, které má potenciál širšího a lepšího postavení na realitním trhu města. Navíc při použití recyklovaného betonu lze předpokládat 30% úspory oproti novému materiálu,“ říká Karel Goláň, který téma „hromadné dekonstrukce panelového dědictví“ podrobně rozebral ve své diplomové práci.

Karel Goláň: “Role architekta se mění: stává se autorem a garantem celého procesu, nikoliv pouze unikátního řešení, a je zejména arbitrem hodnot, jako je kvalita prostředí či estetika.”
Foto: KG

Udržitelným rozkladem zpátky k životu

Goláňův koncept masové dekonstrukce paneláků a znovupostavení moderních sídlišť na jejich místě slibuje ve výsledku navrácení městské struktury a životadárné polyfunkce v souladu s moderními životními standardy. Návrh zatím zůstává ve fázi vize.

Přístup masové dekonstrukce implikuje potenciál “znovuoživení” sídla a uzavření slučky životního cyklu paneláku. Foto: Diplomová práce KG

Nové principy a technologie v cirkulární architektuře

Evoluce v udržitelné architektuře a stavitelství přichází v podobě vysokých technologií, které umožňují celý proces výstavby daleko lépe předvídat a plánovat: „Projektování pomocí nových digitálních metod, jako je například BIM, nám umožňuje proces lépe ovládnout. Digitální modely budov a měst mohou svými simulacemi pomoci ještě dříve, než začneme budovy rozebírat. Udržitelné navrhování je často vnímáno jako návrat zpátky, třeba k bydlení v jurtách, já si ale myslím, že je to kombinace obojího: low-tech a high-tech přístupů, kdy tradiční přírodní stavitelství doplňují velmi pokročilé digitální, informační a komunikační technologie v navrhování, a dohromady umožňují něco víc,“ vysvětluje Karel Goláň.

Cirkulární poradenství pro firmy i obce

V současné době spouští INCIEN nový projekt s názvem CIRA Advisory (CIRAA) zaměřený na poradenství v oblasti cirkulární ekonomiky firmám, obcím a dalším institucím napříč všemi ekonomickými segmenty od zemědělství, odpadového hospodářství až po inovativní cesty zahrnující výhody digitálních technologií. Pokud vám záleží na dopadu vašeho byznysu nebo výstavby na životní prostředí a plánujete přechod z lineárního principu fungování na cirkulární, jsou tu přední odborníci v oblasti cirkulární ekonomiky z CIRAAINCIEN i pro vás.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here