V Zátiší jsme začali jsme měřit svou uhlíkovou stopu: U zaměstnanců je klíčová doprava

Začali jsme měřit svou uhlíkovou stopu: U zaměstnanců je klíčová doprava

Změřit si svoji uhlíkovou stopu je první krok pro rozhodování, kterým směrem v rámci strategie směrem k vyšší míře udržitelnosti udělat první kroky. V Zátiší jsme si změřili všechny oblasti od vlastního provozu, spotřeby energie nebo produkce odpadů až po stopu našich produktů. Dnes se zaměříme na etapu, ve které byl klíčový každý jeden zaměstnanec a jeho data o způsobu dopravy. A jak to tedy dopadlo? 

První kvartál roku 2024 jsme společně udělali další krok k minimalizaci svého dopadu na životní prostředí. Rozhodli jsme se začít měřit svou uhlíkovou stopu, a to včetně jedné z největších výzev – dopravy zaměstnanců do práce. Tento krok je zásadní nejen pro firmu samotnou, ale i pro celou společnost, neboť snižování uhlíkové stopy je klíčové pro boj proti klimatickým změnám, které v poslední době vidíme kolem sebe úplně všichni. Klimatická situace ale není jediný element, který v naší strategii řešíme. Důležité je připomenou, že se také, zaměřujeme se na vyšší regionálnost potravin, méně plýtvání a efektivitu provozu a produkce jídla.

Proč měřit uhlíkovou stopu?

Podle manažerky Olgy Trkové, Peple & culture executive menager je měření uhlíkové stopy zásadním krokem k tomu, aby firma mohla efektivně plánovat a realizovat své udržitelné aktivity. “V gastronomii pracujeme s produkty jako jsou tisíce položky potravin a mnoha obalovými materiály, jejichž nákup, zpracování a doprava k zákazníkům má značný dopad na životní prostředí. Měření uhlíkové stopy nám umožňuje identifikovat hlavní oblasti, kde můžeme snížit naši ekologickou zátěž,” vysvětluje Olga.

Obrázek z galerie

FOTO: Olga Trnková, People & Culture Executive Manager Zátiší Group

Osobní přístup k udržitelnosti hraje klíčovou roli

Olga se udržitelnosti věnuje nejen v práci, ale i v osobním životě. “Snažím se o minimalismus. Nekupuji si nic na sebe, co opravdu nepotřebuji. Máme plné šatníky, a je důležité si uvědomit, že často nepotřebujeme nové věci,” říká. Miluje hory a nedávno se vrátila z cesty do Santiago de Compostela. Právě při cestách si prý člověk často uvědomí, jak málo toho skutečně potřebuje. Tento přístup přenáší i do své práce, kde pomohla digitalizovat dokumenty a zavést nový HR systém, který umožňuje digitální podepisování dokumentů, což v rámci provozu Zátiší šetří papír, ale hlavně zvyšuje efektivitu.

Výzvy a nástroje pro měření dopravy

Začít měřit uhlíkovou stopu není jednoduché. První krokem bylo shromáždění dat o dopravě zaměstnanců do práce, což zahrnovalo výzvu k vyplnění dotazníků. “Použili jsme formuláře v Microsoft Office 365 a platformu Jobka, kterou využívá přibližně dvě třetiny našich zaměstnanců,” uvádí Olga. Přestože první deadline nebyl splněn a termín byl několikrát posunut, nakonec se podařilo získat 170 odpovědí z celkového počtu 320 zaměstnanců. Pro celý tým je to tak výzva pro nastavení efektivního sběru do příštího roku, kdy se už pojede „naostro“. 

Obrázek z galerie

Kolik zaměstnanců se skutečně zapojilo? 

Účast zaměstnanců byla dobrovolná, ale firma se snažila motivovat všechny k vyplnění dotazníků různými způsoby vedoucí k ulehčení. “Šli jsme přímo do provozu, kde jsme pomáhali kolegům dotazníky vyplnit,” popisuje Olga. I když byla účast nižší, než se očekávalo, firma se poučila a plánuje zjednodušit otázky a zlepšit komunikaci pro příští průzkumy. „Ukázalo se, že některé otázky byly zbytečně komplikovaně položené a i přes příklady praxe, jak je vyplnit, mohla nesrozumitelnost odradit od vyplnění celého dotazníku,“ popisuje jednu z možných příčin nekompletní účasti zaměstnanců Olga. 

Klíčová zjištění a plány do budoucna

Výsledky měření CO2 stopy dopravy zaměstnanců do práce u firmy Zátiší ukazují, že Celková uhlíková stopa spojená s cestou do práce činí 270,9 tun CO2e, což je zhruba procento celkové stopy firmy za rok 2023. Největší podíl emisí pochází z cest autem, které představují 203,3 tun CO2e. Veřejná doprava (autobus, vlak, MHD) dohromady přispívá k celkovým emisím méně, ale stále představuje významný podíl. Roli hrají i služební cesty, ke kterým je auto také nejčastěji voleným prostředkem. Celková uhlíková stopa služebních cest činí 47 tun CO2e a dominují cesty autem (32,7 tun CO2e), zatímco doprava vlakem a autobusem má minimální vliv.

Průzkum také odhalil, že mnoho zaměstnanců nevnímá měření uhlíkové stopy jako prioritu. Dost pravděpodobně nebylo úplně zřejmé, jak klíčový faktor sběr informací je a i proto je v plánu celou řadu komunikačních, osvětových, ale i přímo zaměstnance zapojujících aktivit. Patří mězi dny udržitelnosti, firemní soutěže o nápady jak snížit naše dopady a plýtvání, protože: “Je důležité, aby si všichni uvědomili, že udržitelnost je prioritou nás všech,” dodává Olga. 

Pravidelné sledování a aktualizace dat

Firma Zátiší plánuje pravidelné sledování a aktualizaci dat o své uhlíkové stopě každý rok. “Chceme motivovat zaměstnance ke zvážení alternativ osobní automobilové dopravy do práce, zvažujeme například benefit Lítačky, ale hledáme i jiná řešení,“ říká Olga. Firma Zátiší tak ukazuje, že měření uhlíkové stopy je nejen důležité, ale i dosažitelné, pokud se do procesu zapojí celá firma a její zaměstnanci.

Jak zlepšit uhlíkovou stopu dopravy do budoucna?

Pojďte se podívat na myšlenky, které rozvíjíme v souvislosti se snižováním uhlíkové stopy do budoucna. Jedná se o sumář možností, ke kterému bychom rádi postupně přidávali nápady čtenářů ať už se jedná o kolegy nebo zákazníky Zátiší. 

1. Podpora alternativních způsobů dopravy

  • Podpora veřejné dopravy: Zvýšit motivaci zaměstnanců využívat veřejnou dopravu například prostřednictvím benefitů jako je Lítačka. 
  • Cyklostezky a pěší zóny: Vytvořit lepší podmínky pro cyklisty a chodce, například zajištěním parkovacích míst na finální destinaci, zajistit motivační a bonusové programy pro kilometry najeté na koleg či jiným prostředkem, který přispívá i ke zdraví a kondici. 

2. Zlepšení infrastruktury pro práci z domova

  • Podpora home office: Zvýšit flexibilitu práce z domova, což může významně snížit potřebu cestování u pozic, u kterých je tato možnost realizovatelná vzhledem k předmětu činnosti.
  • Technologická podpora: Poskytnout zaměstnancům potřebné technologie a nástroje pro efektivní práci na dálku, pokud je ještě nemají. 

3. Vzdělávání a motivace zaměstnanců

  • Edukace: Pořádat pravidelné workshopy a školení o ekologických způsobech dopravy i jiných aspektech udržitelnosti napříč firmou.
  • Motivační programy: Zavést programy, které budou motivovat zaměstnance k využívání ekologičtějších dopravních prostředků, například formou soutěží nebo odměn za snížení emisí.

4. Změna firemní kultury

  • Den udržitelnosti: Organizovat dny udržitelnosti, kdy budou zaměstnanci vzděláváni o důležitosti snižování uhlíkové stopy a budou mít možnost aktivně se zapojit do různých ekologických aktivit, ale i do strategických kroků, které v této oblasti firma dělá. 
  • Interní komunikace: Zlepšit komunikaci uvnitř firmy, aby byli všichni zaměstnanci informováni o cílech a důležitosti měření a snižování uhlíkové stopy. Využívat interní komunikační kanály včetně pracovní aplikace, kterou má většina zaměstnanců v telefonu. 

Firma Zátiší tak může nejen snížit svou uhlíkovou stopu, ale i ukázat ostatním firmám, jak efektivně přistupovat k udržitelnosti a ochraně životního prostředí. ​Zatím totiž platí, že v oblasti konkrétních opatření v udržitelnosti patří mezi lídry v českém segmentu gastro produkce a rádi bychom tuto pozici udrželi i do budoucna. 


Článek byl publikován na blogu Špetka chuti ze Zátiší. Autorkou je Soňa Klepek Jonášová, externí konzultantka pro udržitelnost v Zátiší Group.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat