Autor: Lukáš Blažek, unsplash
Foto: Lukáš Blažek, Unsplash

Průzkum mezi 150 společnostmi z celého světa odhaluje výhody těch, kteří se zabývají modely oběhového hospodářství. 34 % dotázaných, které Kearney definuje jako “lídry”, uvedlo 5% nebo vyšší zlepšení základních výkonnostních parametrů v důsledku přechodu na produkty a obchodní modely v souladu s cirkulární ekonomikou. V této skupině 32 % respondentů uvedlo benefit zvýšení tržeb, 38 % vidí zlepšení v úspoře nákladů, 50 % identifikovalo větší loajalitu zákazníků a 70 % zlepšení rozpoznávání značky.

Data přicházejí v kritickém okamžiku, kdy svět čelí rostoucímu nedostatku zdrojů a problému s jejich plýtváním. V současné době se každoročně zpracovává více než 100 miliard tun materiálů a více než 91 % těchto materiálů je nově získáno vytěženo. Oběhové hospodářství neboli cirkulární ekonomika je klíčem ke zvrácení tohoto trendu a odstranění odpadu a emisí. Funguje tak, že uzavírá otevřené materiálové cykly, takže výrobky, materiály a zdroje jsou v ekonomice udržovány co nejdéle je to možné a výroba odpadu je tak minimalizována.

Cirkulární lídři se odlišují strategickým zaměřením na činnosti v souvislosti s oběhovým hospodářstvím, kvantifikování cílů a partnerství napříč odvětvími, jakož i na kontakty s investory a tvůrci politik.

Jaké z těchto řešení a modelů cirkulární ekonomiky využíváte ve vaší společnosti?

Většina společností se dnes zaměřuje na fázi designu, který cílí na snížení dopadu na životní prostředí (23 %), následuje fáze recyklace (18 %). Z toho vyplývá, že se společnosti prozatím zaměřují na nejpřímočařejší oběhové principy. Snížení dopadu je nejoblíbenější v energetickém odvětví a pro spotřební zboží, zatímco design za účelem recyklace je většinou používán odvětvími zaměřenými na spotřební zboží, těžbu a výrobu chemikálií.

Yelena Ageyeva-Furman, partnerka ve společnosti Kearney dodává: „Cirkulární ekonomika je dalším krokem v nezbytném posunu světa směrem k udržitelné budoucnosti. Studie odhaluje, že přínosy přijetí strategie cirkulárního hospodářství nejsou pouze environmentální. Ve skutečnosti ti, kdo zavádějí tyto iniciativy, sklízejí peněžní i reputační výhody. V období čtvrté průmyslové revoluce se vyplatí být udržitelný a ti, kdo setrvávají v neudržitelné ekonomice typu vezmi-vyrob-vyhoď, nevyhnutelně začnou zaostávat.“

Tisková zpráva

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here