Nářadí, ilustrační foto

Osvěta je důležitá

V minulých ročnících se soutěž zaměřovala převážně na projekty, které vytvářely produkty z druhotných surovin. To samotné ale nestačí. Pro šíření osvěty jsou důležité podpůrné projekty, které o cirkulární ekonomice, využívání druhotných surovin a předcházení vzniku odpadu vzdělávají.

Kdo se může přihlásit?

Hlásit se mohou firmy, veřejná správa a neziskové organizace. Zadání je široké a najde se v něm kdokoliv, kdo přikládá cirkulární ruku k dílu.

Neziskové organizace, obce, ale i jednotlivci a firmy se mohou přihlásit, pokud pořádají osvětové akce. To mohou být přednášky, diskuze, organizace kulatých stolů, promítání dokumentárních filmů nebo třeba debaty se zajímavými hosty z oblasti cirkulární ekonomiky.

Vzdělávat můžete i pomocí praktických workshopů, kde ostatní naučíte, jak měnit odpady na zdroje. Inspirovat se můžete projektem RELU, který učí výrobě tašek a batohů z papírových pytlů z bezobalových obchodů, nebo žáky z Jihlavy, kteří pořádají šicí workshopy.

V případě podnikatelských subjektů se může jednat o podporu sdílené dopravy, jako jsou kola nebo car sharing, organizace osvětových akcí pro zaměstnance nebo jiné nevýrobní činnosti, které k cirkulární ekonomice přispívají.

V neposlední řadě sem patří také projekty, které podporují sdílenou ekonomiku v praxi. Příkladem jsou například populární swapy neboli výměny. Populární akce, kde si lidé mezi sebou vyměňují zdarma věci, které už nepotřebují. Nejčastěji se jedná o oblečení a knihy, vyměnit se dají i pokojové rostliny. Za cirkulární počin se považuje i podpora sdílené dopravy.

Stále nevíte, s čím se přihlásit?

Inspirujte se vítěznými projekty z minulých let:

Náhrada pitné vody přečištěnou odpadní vodou s využitím výrobku s ukončenou životností. 3. místo v kategorii Veřejná správa
Kolekce YATE – užitné a dekorativní předměty z odpadních plastů 1. místo v kategorii Střední školy. (Zdroj: Druhotná surovina)

Přihláška

Své soutěžní projekty, práce a návrhy můžete přihlásit do 15. dubna 2020. Přihláška se vyplňuje online pomocí přihlašovacího formuláře. Její součástí je popis projektu, fotografie a nepovinně i video. Pokud si s přihláškou nevíte rady, inspirujte se přihlášenými projekty z minulých let.

Hodnotí se jak míra využití druhotných surovin a kvalita zpracování, tak kreativita a originalita. Účelem soutěže je totiž inspirovat český průmysl k přechodu na cirkulární ekonomiku.

Jeden soutěžící může přihlásit až dva projekty ve dvou různých kategoriích.

Podrobná pravidla soutěže najdete v tomto dokumentu.

Slavnostní vyhlášení

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se bude konat v Praze v červnu 2020. Při této příležitosti budou představeny projekty finalistů z jednotlivých kategorií, kteří se umístí na 1. až 5. místě. Cenu získají projekty, které se umístí na 1. až 3. místě.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here