INCIEN od dubna startuje Český cirkulární hotspot – budete součástí?

Institut Cirkulární Ekonomiky již od roku 2015 aktivně propaguje a v rámci konkrétních projektů realizuje přechod na cirkulární ekonomiku. Důležitou činností institutu je propojování expertů, firem a obcí v oblasti cirkulární ekonomiky ať už v České republice či v zahraničí. Pro cirkularitu je totiž dle našeho názoru potřeba silná mezisektorová platforma, kde dochází jednak ke sdílení pracovních příležitostí a možností zapojení do konkrétních projektů, ale i informování, propojování a sdílení zkušeností z praxe. A proto jsme se rozhodli navázat na memorandum podepsané s Holandským cirkulárním hotspotem v roce 2019 a otevřít hotspot i široké odborné veřejnosti.

Jeho hlavními prioritami bude:

 • propojovat experty a organizace mezi sebou
 • vytvořit silnou síť odborníků, kteří pomáhají urychlení transformace z lineárního na cirkulární fungování hospodářství České republiky
 • informovat o cirkulární ekonomice a INCIEN aktivitách na pravidelné a odborné bázi
 • zapojovat do pracovních skupin na aktuální téma
 • sdílet příklady dobré praxe v České republice i ze zahraničí
 • zvyšovat expertní znalosti v cirkularitě s cílem zmobilizovat odborníky pro výzvy související s aplikací Green Dealu do praxe
 • skrze vznikající síť globálních hotspotů propagovat podniky a projekty v ČR, které integrují principy cirkulárního fungování

Podmínkou pro členství ale není jen zájem o cirkularitu, ale i aktivní přístup k potřebné změně a případná vlastní zkušenosti z praxe. A to ať už se jedná o cirkulární zadávání, oblast cirkulárního textilu, ekoinovace či dílčí sektory jako jsou technické cykly (strojírenství, automotive sektor, těžba surovin, průmyslové symbiózy aj.) nebo z oblasti cirkulární bioekonomiky (zemědělství, lesnictví, biotechnologie aj.)

INCIEN nabízí členství v Hotspotu  organizacím, podnikatelským subjektům, firmám a  expertům, kteří chtějí:

 • mít možnost se zapojit do ad-hoc pracovních skupin nebo jiných výzev INCIEN a dalších organizací věnujících se cirkulární ekonomice & udržitelnosti
 • sdílet a vyměňovat v rámci platformy své zkušenosti a praktické znalosti z oblasti cirkulární ekonomiky
 • pravidelně dostávat newsletter o aktivitách INCIEN a jeho výsledky odborné činnosti v cirkulární ekonomice (sdílení i novinek členů) a dalších zajímavostech z domova i ze světa
 • prioritní přístup na INCIEN akce
 • účastnit se pravidelných setkání komunity (dle možností offline & online) s možností prezentovat příklady dobré i špatné praxe a sdílet novinky z oboru
 • aktivně prosazovat téma cirkulární ekonomiky – ať už na úrovni vlastní organizace, širších konsorcií či vládní úrovni

Členové Českého cirkulárního hotspotu mají zájem o aktivní networking, sdílení praxe, chtějí být informování a vzdělávání v CE a chtějí být součástí živé dynamické platformy, která zajišťuje promptní propojování ve věci vzájemné spolupráce a synergií.

Máte zájem o členství v hotspotu?

 • Shlédněte video z první akce, která hotspot představila a zodpověděla na základní otázky ohledně členství.
 • Přihlašte se jako zájemce o členství a buďte první tři měsíce – leden až březen 2022 informováni o vývoji. Sami se rozhodnete, jestli se od dubna přidáte jako stálí členové.
 • Jste si členstvím jistí a chcete zjistit více informací (podmínky, harmonogram plánovaných akcí atd.)? Ozvěte se koordinátorce Nině Hromádkové (nina@incien.org) a dolaďte spolupráci ať se můžeme vidět již při oficiálním zahájení v Kampusu Hybernská, kde kromě networkingu, seznámení s dalšími členy, můžete nasát i trendy na globální úrovni díky účasti zahraničního hosta, zakladatele Holandského hotspotu Freeka van Eijka!
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat