Cirkulární ekonomika je hnacím motorem pro inovace

Zdroj: CIRAA

21. října 2021, Praha – Od firem se očekává, že se budou chovat inovativně. To znamená využívat přírodní zdroje rozumně, minimalizovat vznik odpadu, vzájemně se podporovat na své cestě k udržitelnosti a služby nebo vstupní suroviny poptávat od partnerů, kteří už zavedli cirkulární a udržitelné principy do svých produktů. A že to není utopie, ale už běžná praxe mnoha firem, zaznělo i minulý týden doprovodné události Týdne inovací, konferenci Circular Economy Talks, kterou organizovala poradenská společnost CIRA Advisory.

Na konferenci se potkali podnikatelé, ředitelé a vyšší manažeři firem, které vědí, že cirkulární ekonomika jejich firmám přináší mnoho výhod. V cirkulární ekonomice totiž jde v první řadě o hmatatelné výsledky, rozumné využívání zdrojů, a hlavně spolupráci mezi subjekty. Bez spolupráce by totiž nemohla jedna firma zbytkový materiál firmy druhé proměnit na zcela nový zdroj.

„Cirkulární ekonomika je v první řadě o uzavírání materiálových cyklů a minimalizaci odpadu. Produkty, které už dosloužily mohou být rozebrány a použity jako surovina pro další výrobu. Firmy už chápou, že se to vyplatí také ekonomicky, především při aktuálním nedostatku plastů, dřeva nebo kovů. Aby tento systém fungoval, potřebujeme ale přemýšlet nad celým fungováním byznysu inovátorsky – řešit design produktů, financování i dodavatelský řetězec,” popisuje hlavní téma konference jednatelka CIRA Advisory, Ivana Hekerle.

Zdroj: CIRAA

Pětina české ekonomiky jsou veřejné zakázky

Miliardy korun ročně zaplatí stát firmám z různých odvětvích. A jsou to právě inovativní podnikatelé, kteří začínají požadovat, aby se zakázky vypisovali také s ohledem na cirkulární ekonomiku a udržitelnost. Jak demonstroval na konferenci Tomáš Habel z Daikin, různé inovativní řešení, jako recyklovat chladící plyn do klimatizací, už na trhu jsou. Firmy už dokáží nabídnout cirkulární řešení. Technologie jsou vyvinuty a fungují. Zájem o ně mají však v současnosti zejména další firmy ze soukromého sektoru, které se snaží snížit dopad svých aktivit na životní prostředí a snížit uhlíkovou stopu. Proto také zaznělo, že  stát by měl rychleji implementovat do svých zakázek environmentální kritéria a otevřít tak prostor i firmám s inovativními přístupy. Metodiku cirkulárních nákupů už vytvořil Institutu Cirkulární Ekonomiky, který se tématu dlouhodobě věnuje a vzdělává veřejnost.

K úspěchu je potřeba partnerská spolupráce a edukace

Vzájemné poptávání a dodávání služeb je jedním z příkladu firemní spolupráce. Tam ale rozhodně nekončí. „Partnerství firmám pomáhají inovovat, vynalézat a posouvat se. Právě to je principem cirkulární ekonomiky. Spojení myšlenky a realizátora, často i menšího subjektu s významným hráčem na trhu. Dobrým příkladem je však i spojení akademické inovace může nabít zcela nových rozměrů a posunout byznysové myšlení dopředu, ” říká Ivana Hekerle.

V praxi to dokládá  například firma Egoé Kovo, známý výrobce městského mobiliáře. Jako zpracovatel dřeva pro své výrobky si uvědomují jejich dopad na životní prostředí a uhlíkovou zátěž z důvodu dovozu tropického dřeva, které kompenzují výsadnou nových stromů na stejném místě, odkud je vytěžili. Proto aktuálně spolupracují s Mendelovou univerzitou v Brně a Českou zemědělskou univerzitou v Praze na vývoji nového vstupního materiálu tzv. thermowood, který nabídne identické vlastnosti jako dřevo tropické. Firma Egoé Kovo plánuje zapojit do výroby speciální termizační linku, která speciálně upravuje evropské dřevo, aby ve firmy nemusely dovážet exotické dřeviny. Pro Česko půjde o unikát a proto využití linky chtějí nabídnout  i dalším firmám.

Podle Egoé totiž právě úprava procesů ve firmách dává znamení ostatním, že to s udržitelností myslíte vážně. Procesy také úzce souvisejí s edukací. „Pokud zaměstnanci nebo vaší obchodní partneři nepochopí přidanou hodnotu změny, je velmi komplikované transformaci prosadit. Budete narážet na bariéry a komplikovaně je překonávat. A proto je nezbytné vždy sdělit to PROČ a vzdělat je, aby došlo k pochopení změny,” vysvětluje Ivana Hekerle. Bohaté zkušenosti s tím má společnosti JRK, věnující se chytrému řešení měření odpadů v obcích. Nezbytnou součásti, pro rozvoj jejich byznys modelu, je vzdělávání veřejnosti. Podle jednatele JRK Mojmíra Jiřikovského totiž ani ta nejlepší digitální technologie odpadového hospodářství totiž nebude fungovat, pokud úředníci a běžní lidé nerozumí tomu, proč a jak správně třídit odpad. A že do popelnic se často sbírá materiál pro další výrobu.

Jak to vše zafinancovat

Nové způsoby podnikání, výrobní postupy i byznysové modely si všímají také banky a další instituce, které poskytují financování. Právě tento sektor na změny reaguje velice aktivně a vnímá hodnotu zavedení inovací s dopadem na životní prostředí do chodu firem. Budoucnost korporátního bankovnictví, zelených bondů a důležitosti nefinančního reportingu nastínila na konferenci Blanka Svobodová z Komerční banky. Doplnila ji Michala Pešková, ředitelka MIDA Consulting, která se zabývá dotačním poradenstvím. Právě u dotací se totiž pořád častěji objevují požadavky na naplnění cirkulárních principů nebo propojení univerzit s firmami. Pozadu nezůstávají ani retailové produkty. Zástupci Hello bank!, generální ředitel pro Česko Bruno Leroux a ředitelka pro udržitelnost Gabriela Pithartová, představili, jak se jejich banka chystá zvýhodňovat půjčky, které si klienti berou na cirkulární produkty.

Zkušenosti firem pořád častěji dokládají, že cirkulární ekonomika a  inovace se vzájemně doplňují. I proto se konference uskutečnila jako součást doprovodného programu Týdne inovací. Byla také první ze série moderovaných debat o tématu cirkulární ekonomiky, které připravuje CIRA Advisory pro příští rok pod hlavičkou Partner Talks.

O CIRA Advisory

CIRA Advisory s.r.o. je poradenská a konzultační společnost zaměřující se na oblast cirkulární ekonomiky napříč všemi ekonomickými segmenty od zemědělství či odpadového hospodářství až po inovativní cesty zahrnující výhody digitálních technologií. Jejím cílem je pomoci firmám a dalším institucím přejít z lineárního principu fungování na cirkulární. Vytváří cesty, které propojují byznys s přírodou. CIRAA pomáhá vkládat do podnikání firem cirkulární a udržitelné principy, je průvodcem jak pro malé firmy, tak velké nadnárodní společnosti. Současně nastavuje efektivní komunikační strategii jak uvnitř firmy, tak směrem k široké i odborné veřejnosti a vytváří účinný „networking“. Více informací najdete na www.ciraa.eu

Tisková zpráva

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat