Do Nórska za príkladmi dobrej praxe odpadového hospodárstva

Zakladateľky našej sesterskej neziskovej organizácie, slovenského Inštitútu cirkulárnej ekonomiky, Ivana Maleš a Petra Cséfalvayová, sa rozhodli vycestovať za inšpiráciou. Vybrali si krajinu, ktorá patrí medzi tie najlepšie pre život a od ktorej sa máme čo učiť, Nórsko. Konkrétne hlavné mesto Oslo.

Spýtali sme sa Ivany, pár otázok ohľadom jej pocitov a dojmov z cesty.

Čo bolo pre teba najinšpiratívnejšie?Najinšpiratívnejším projektom v rámci pracovnej cesty bol projekt spoločnosti INFINITUM – zálohový systém pre obaly z PET fliaš a kovových plechoviek pre územie celého Nórska. Okrem toho boli zaujímavé aj poznatky o tom ako vo väčšine samospráv riešia odpadové hospodárstvo technické služby, neriešia ich súkromné zberové spoločnosti. Takýmto spôsobom sa zabezpečuje objektívne naplnenie potrieb v regióne. Veľmi inšpiratívnymi projektami sú aj developerské projekty, ktoré určité percento investície venujú komunitným projektom ako je to napríklad v rámci projektu Bjorvika.”

INFINITUM je organizácia zodpovednosti výrobcu (OZV). V Nórsku platí tzv. “environmentálna daň”, podľa dosiahnutej miery recyklácie.  Tí, ktorí dosiahnu viac ako 95% neplatia túto daň. Ako jedinej OZV sa jej darí plniť ciele triedenia a recyklácie na 95%. Infinitum prevádzkuje 3 spracovateľské centrá na území Nórska, kde denne vytriedi v priemere 100 ton PET. PET fľaše a plechovky zberá do starých olejových sudov, ktoré sú rozmiestnené v supermarketoch, ale aj na rôznych miestach u zmluvných partnerov a sídlach rôznych neziskových organizácií. Ročne vyzbierajú 22 000 ton PET a 7000 hliníkových plechoviek. Všetky vytriedené suroviny putujú na recykláciu do Švédska alebo Nemecka.

Projekt Bjorvika je jedným z najväčších developerským projektov v súčasnom Oslo. Vrámci tohto projektu sa im podarilo založiť komunitnú záhradu, do ktorej sa ročne hlási až 4000 pestovateľov (vrátane členov nórskej kráľovskej rodiny). Vedľa komunitnej záhrady je pole, kde pestujú pôvodné odrody obilnín a z nich pečú chlieb v rámci ďalšieho komunitného projektu Flat Bread Society.

Stretli ste sa tam s organizáciou Circular Norway, ktorej práca je porovnateľná s prácou INCIENu. Môžeš nám ich priblížiť? “Energia, ktorou Cathrine Barth hovorí o potenciáli rozvoja Nórska v oblasti cirkulárnej ekonomiky nám silno pripomína našu energiu, ktorú v našich projektoch odovzdávame. Circular Norway je začínajúca nezisková organizácia, ktorá v súčasnosti pracuje na úrovni samospráv a ich prechode na obehové hospodárstvo, najmä vnímania odpadu ako zdroja materiálov. V Nórsku je veľké množstvo odpadov zhodnocovaných v spaľovniach odpadov pri čom sa stráca veľké množstvo materiálov a toto je vnímané ako problém, ktoré Nórsku musí momentálne riešiť.”

Čo by ste chceli implementovať aj na Slovensko?Chceli by sme viac aplikovať know – how z nórskeho vnímania odpadového hospodárstva a jeho dôležitosti pri vedení samospráv, jeho systematického budovania a zlepšovania. Niektoré technológie, ako sú napríklad optické linky na triedenie plastov, by pomohli v regionálnom dotrieďovaní plastov a zvýšení ich kvality.”

Ďakujeme za krátky rozhovor. Ako na Slovensku, tak aj v Čechách je stále čo zlepšovať. Veríme, že sa nám to bude dariť a o niekoľko rokov budeme my inšpiráciou pre ostatné krajiny.

Autorka: Anička Chrapková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat