Český příspěvek cirkulární ekonomice: vynález recyklovaného betonu

Materiál nazvaný Rebetong je tvořen až ze 100 % pouze recyklovanou stavební sutí. Má obdobné vlastnosti jako beton, avšak díky nanopříměsi využívá místo přírodního kameniva stavební suť. Nová technologie umožňuje z materiálu po ukončení životnosti staveb postavit nové objekty.

Jde o účinné řešení obrovského objemu odpadu, který doposud končil na skládkách. Životnímu prostředí zároveň uleví snížením uhlíkové stopy, a to třeba omezením těžby i dopravy potřebné k převezení kameniva z omezeného počtu lomů na betonárnu. Využívání stavební suti má výraznou výhodu z hlediska ceny stavby. Peníze bude budova navíc majiteli šetřit i v průběhu celého životního cyklu. Rebetong má totiž nižší koeficient tepelné vodivosti, což znamená nižší energetickou náročnost budov.

„Produkty vyrobené podle našeho patentovaného technologického know-how se po ukončení své životnosti opět použijí pro stavební průmysl. Je tak zaručený nekonečný životní materiálový cyklus. Betony a výrobky z betonu splňují nejpřísnější kritéria požadavků betonářských norem. V současné chvíli se jedná o jediný beton na světě vyrobený ze 100% recyklovaných kameniv. Díky partnerství společnosti ERC-TECH a Skanska se otevírá šance tuto inovaci používat po celém světě,“ uvádí Pavel Gorecký, výkonný ředitel společnosti ERC-TECH, která společně s firmou Skanska přináší tuto technologickou inovaci na trh.

Zvyšování podílu recyklovaných materiálů ve stavebnictví je kvůli stále silnějšímu důrazu na cirkulární ekonomiku důležitým tématem. Jen Praha například v současné době spotřebovává 13 milionů tun stavebních materiálů ročně, z toho pouze 10 % je recyklátem. Zdrojů přírodního kameniva přitom ubývá. Do 9 let bude mít z 221 českých lomů zásoby jen 107 z nich a k úplnému vyčerpání by v tuzemsku při současném průměrném tempu spotřeby mělo dojít už kolem roku 2062.

Skanska v současnosti vlastní osvědčení a normy pro transportní beton a stěnové prefabrikáty, na základě kterých již Rebetong oficiálně vyrábí. Materiál je tak už v současnosti připravený stát se plnohodnotnou součástí stavby rodinných a bytových domů, základových konstrukcí nebo třeba podkladní vrstvy vozovek.

V nově otevřeném parkour parku v pražských Modřanech byl Rebetong hojně využit

„Aby v betonu mohlo být využito až 100 % recyklátu a podpořeno širší využití, musí vzniknout nová národní norma. Její vznik jsme již v první polovině letošního roku s podporou Ministerstev životního prostředí a průmyslu a obchodu iniciovali a vlastní proces byl zahájen v minulém měsíci. Jsme jeho aktivním účastníkem a doufáme v její vydání do konce roku 2020,“ doplňuje Bohuslav Slánský, vedoucí technického rozvoje a inovací společnosti Skanska.

Dne 10. 10. 2019 proběhlo slavnostní otevření parkourového parku v komunitním prostoru Cukrkandl v pražských Modřanech. Ten je postaven právě z Rebetongu a bude tak sloužit nejen jako hřiště pro mládež, ale zároveň jako první venkovní expozice nového materiálu.

Zdroj: Tisková zpráva, archiv Skanska

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat