Český cirkulární hotspot: Udržitelné investice, snižování emisí ani ESG strategie si v EU bez cirkulární ekonomiky už neumíme představit 

Udržitelné investice, ESG strategie ani dekarbonizaci průmyslu si v EU bez cirkulární ekonomiky už nelze představit. To zaznělo na dalším setkání Hotspot Talks, pořádaném Českým cirkulárním hotspotem. Cirkulární ekonomika je totiž v rámci legislativy EU postupně a systematicky zakořeněná ve všech důležitých nástrojích na podporu udržitelného investování. Počítají s ní nadcházející úpravy ESG a nefinančního reportingu, Taxonomie EU a také rozsáhlá dotační schémata. Již páté setkání členů Českého cirkulárního hotspotu objasnilo, jak EU postupuje v podpoře udržitelného investování a snižování emisí (včetně zavádění tzv. mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích – CBAM) a jak významnou roli v tomto kontextu hraje právě cirkulární ekonomika. 

Jak už bylo několikrát předesláno, Evropská unie se v rámci Zelené dohody pro Evropu (Green Deal) zavázala do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality. Tento cíl má však už teď bezprecedentní dopad na ekonomiky jednotlivých členských zemí. Aktuálním příkladem je zásadní opatření pro snižování emisí, jehož finální podoba se právě tvoří – tzv. Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM),. Bude-li nařízení schváleno, začne platit automaticky v celé EU s přechodným obdobím do konce roku 2026. Do roku 2032 by měl být podíl bezplatných emisních povolenek pro vývozce do EU v dotčených průmyslových sektorech postupně snižován na nulu – 100 % v období 2023-2026, 93 % v roce 2027, 84 % v roce 2028, 69 % v roce 2029, 50 % v roce 2030 a 25 % v roce 2031.  


„Česká republika je čtvrtou nejšpinavější zemí EU z pohledu CO2 emisí na obyvatele. Zároveň platí, že ČR je druhou nejprůmyslovější zemí v EU s nadprůměrným zastoupením těžkého průmyslu. S novou připravovanou legislativou CBAM očekáváme, že už velice brzy začnou v EU závody firem o co nejrychlejší dekarbonizaci,” uvádí Karel Voldřich z Mezinárodního centra pro udržitelné finance (ISFC), který v rámci setkání představil blíže plány EU a opatření Carbon Border Adjustment Mechanism. V Česku je cirkulární ekonomika jednou z klíčových cest vedoucích k dekarbonizaci těžkého průmyslu. Podle mezinárodních analýz má do roku 2050 přechod na CE potenciál snížit emise CO2eq v klíčových průmyslových sektorech v EU až o 60 %. To potvrzuje i čerstvá studie INCIEN (Institutu Cirkulární Ekonomiky), která pojmenovává efektivní cirkulární nástroje pro dekarbonizaci českého průmyslu. 

Vzkaz pro investory: přechod na cirkulární ekonomiku je jeden z šesti hlavních cílů Taxonomie EU. Proto se do ní vyplatí investovat. 

Aby se EU do roku 2050 stala klimaticky neutrální, je zapotřebí velkého podílu soukromých investic. Petr Novotný, hlavní konzultant INCIENu, vysvětlil význam Taxonomie EU pro investory: „Taxonomie je jednoduše řečeno seznam činností v různých sektorech ekonomiky, které legislativa EU označila jako udržitelné, čímž se stávají atraktivnější pro investory, kteří strategicky směrují stále více kapitálu právě do udržitelných aktivit a projektů.” 

Dále Petr Novotný upozornil, že během příštího roku 2023 budou přijata technická screeningová kritéria pro přechod na cirkulární ekonomiku v rámci Taxonomie EU. A z uvedených důvodů mají projekty obsahující prvky CE zvýhodněnou pozici u investorů, např. u bank. Karel Voldřich k tomu doplnil a podtrhl důležitost informace faktem, že pokud dnes firmy nezainvestují do udržitelných řešení, bude pro ně už brzy velice těžké sehnat jakékoliv externí financování.  

I když Taxonomie EU povinná není, vyplatí se jí řídit. Nefinanční reporting pro velké firmy už povinný je. 

Praktické dopady Taxonomie na české firemní prostředí v oblasti CE objasnil Ben Hague, vedoucí výzkumu v INCIEN na české firemní prostředí: „Firmy nemusí naplňovat kritéria, která Taxonomie EU v udržitelnosti stanovuje. Od roku 2023 Taxonomie v oblasti CE ve stavebnictví například stanoví, že minimálně 90 % stavebního a demoličního odpadu bude připraveno k recyklaci. Stavební firmy tento cíl dodržet nemusí, ale pokud budou svůj progres v této oblasti měřit a zvyšovat podíl svých činností v souladu s Taxonomií, bude se zlepšovat i jejich pozice u investorů, kteří přednostně směřují svůj kapitál do udržitelných investic.” 

Ben Hague zároveň doplňuje, že povinnosti z Taxonomie vznikají firmám zatím jenom v oblasti reportingu – jedná se o povinnost reportovat, jaké procento svého celkového obratu, investic (capex) a provozních nákladů (opex) směřují do aktivit resp. projektů, které splňují klimatická kritéria Taxonomie. Tato povinnost se teď týká jen velkých firem určených směrnicí o uvádění nefinančních informací (NFRD) – např. Bank, ale rozšíří se od 2025 na všechny firmy v rozsahu připravované směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti firem (CSRD). 

Cirkulární ekonomiku podporují i evropské dotace – relevantní dotační programy 

Cirkulární ekonomika je aktivně zakomponovaná jak do aktuálních, tak do plánovaných dotačních programů. Dotační podpory cílí na malé, střední a velké podniky v ČR, včetně hlavního města Prahy. Financování na cirkulární řešení je aktuálně poskytováno v rámci Národního plánu obnovy (NPO) a výše dotace se pohybuje od 1 do 20 mil. Kč a podíl celkové podpory činí 40 %. O dotaci může žádat podnik např. s činnostmi týkajícími se využití stavebních odpadů, zpětného uzavírání materiálových cyklů a optimalizace ekodesignu. Dalším dotačním programem je OP TAK s podprogramem Inovace, Nízkouhlíkové technologie a Podpora přechodu k oběhovému hospodářství. Relevantní dotační programy lze najít i v programu TAČR, v rámci podprogramu TREND – Nováčci

O Českém cirkulárním hotspotu 

Český cirkulární hotspot je platforma, která komplexně propojuje veřejné sféry se soukromým sektorem k zavádění CE do praxe. Je určen jak pro korporace, střední a malé podniky, nevládní organizace, start-upy, akademické a vědomostní instituce, orgány veřejné správy, tak i pro jednotlivce a experty na volné noze. Členové jsou vyzýváni ke spolupráci na vytváření a uplatňování cirkulárních principů napříč segmenty a odvětvími. 

Nezmeškejte Váš vstup do cirkulární platformy, registrace je možná do 10.10. zde. Další příležitost Vás bude čekat až na jaře 2023. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat