Český cirkulární hotspot slaví půl roku

Český cirkulární hotspot slaví půl roku své existence. Na konci října uspořádal setkání členů v pražském Kampusu Hybernská, které bylo zahájeno moderovanou panelovou diskuzí se zahraničními hosty na téma dekarbonizace průmyslu, cirkulární inovace ve městech, energetické krize, inflace a války na Ukrajině. Setkání bylo tradičně završeno networkingem členů, mezi něž patří dlouhodobí lídři v udržitelnosti jako např. společnosti Skanska či Daikin, ale i slibné startupy jako reKáva a další. 

Český cirkulární hotspot sdružuje aktuálně 51 organizací a firem se zájmem o cirkulární ekonomiku 

Český cirkulární hotspot slouží nejen jako platforma pro rozvoj a propagaci tématu cirkulární ekonomiky, ale naším cílem je také aktivně propojovat členy a umožnit tak vznik nových spoluprácí a projektů s cirkulární tematikou,” vysvětluje Nina Hromádková, koordinátorka Českého cirkulárního hotspotu. “Ačkoli hotspot funguje nyní teprve půl roku, jeho členská základna se stále rozrůstá. Již nyní propojuje na 51 členů z řad firemní sféry a odborníků na téma cirkulární ekonomiky. Mimo společná setkání se potkáváme především na tematických pracovních skupinách a moderovaných diskuzích s přizvanými experty na zvolené téma,” vysvětluje fungování hotspotu Hromádková. 

Na setkání Českého cirkulárního hotspotu se probírala aktuální témata, která hýbou (nejen) světem cirkulární ekonomiky 

První část společného setkání hotspotu proběhla formou moderované panelové diskuze, které se ujal Pavel Zedníček, CEO Institutu cirkulární ekonomiky: “Svůj pohled k aktuálním tématům nám předali odborníci z inspirativních holandských firem a projektů. Probírali jsme nejnovější info a know-how k tématům překonávání bariér k dosažení cirkulárních principů, role plastů v dekarbonizaci průmyslu, cirkulární města budoucnosti a dřevo a jeho využití ve stavebnictví.” Všechna tato témata jsou do hloubky zpracována na portálu zajimej.se, včetně čerstvé studie INCIENu Role cirkulární ekonomiky v dekarbonizaci průmyslu. 

K tématu cirkularity plastů doplnil své zkušenosti Harmen Otten, projektový manažer společnosti Van Werven, která recykluje plasty: “Největší výzvou pro naši firmu je paradoxně získat kvalitní dodávky plastového odpadu. Až 60 % vstupních materiálů pro náš provoz totiž tvoří plasty z jiných zemí.” 

Holandští odborníci z Turntoo zdůraznili důležitost digitalizace, ale i změnu způsobu myšlení nad výrobními zdroji 

Setkání hotspotu se zúčastnila i Sabine Oberhuber, spoluzakladatelka projektu Turntoo, která se zabývá poradenstvím v tématech cirkulární ekonomiky. Oberhuber zdůrazňuje, že pro transformaci ekonomiky na cirkulární principy je důležitá především změna uvažování o výrobních zdrojích jako takových: “Máme jedinečnou příležitost přetvořit celý stávající výrobní a spotřební systém. Je potřeba si uvědomit, že dnes vyrobené produkty nám budou sloužit jako výrobní zdroje v následujících letech. A přitom aktuálně se v Nizozemí vrací do výroby pouze 11 % všech použitých materiálů.” 

Erik Larnøy, ředitel dřevozpracující společnosti INNOVAWOOD, výzkumník v organizaci NIBIO upozornil na důležitost digitalizace při transformaci na cirkulární ekonomiku: “V projektu Smart forest digitalizujeme celý proces od výsadby stromů, přes sledování růstu stromu až po další fáze zpracování rostliny. Zároveň se ukazuje, že tato inovativní technologická řešení lákají velmi studenty a mladé lidi, kteří se chtějí zapojit do procesu transformace. To velmi vítáme.” INNOVAWOOD stojí také za evropskou platformou Wood4Bauhaus, která usiluje o cirkulární transformaci stavebnictví. 

Do cirkulární ekonomiky by se měly zapojit velké i malé firmy a vytvářet tak nové standardy fungování ekonomiky 

Freek van Eijk, ředitel Holandského cirkulárního hotspotu, upozornil na důležitou roli všech firem v procesu transformace ekonomiky: “Potřebujeme, aby se do transformace zapojily nejen velké multinárodní firmy s dlouhodobou 20-30 letou strategií a vizí, ale i malé inovativní startupy. V tomto ohledu nečekejme na vládní nařízení a kroky. Ukažme, že cirkulární ekonomika dobře funguje a cirkulární principy se pak samy stanou novým standardem.” 

Společné setkání Českého cirkulárního hotspotu umožnila podpora ze stran partnerů, Velvyslanectví Nizozemského království v Praze, které zajistilo významné hosty z řad holandských organizací a agentuře CzechInvest a programu Technologické inkubace pro změnu patří dík za finanční podporu setkání a mediální propagaci tématu. 

O Českém cirkulárním hotspotu  

Český cirkulární hotspot je platforma, která komplexně propojuje veřejné sféry se soukromým sektorem k zavádění CE do praxe. Je určen jak pro korporace, střední a malé podniky, nevládní organizace, start-upy, akademické a vědomostní instituce, orgány veřejné správy, tak i pro jednotlivce a experty na volné noze. Členové jsou vyzýváni ke spolupráci na vytváření a uplatňování cirkulárních principů napříč segmenty a odvětvími. Více informací najdete tady.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat