Český cirkulární hotspot otevírá pracovní skupinu na téma potravinových odpadů

Obecně se uvádí, že až třetina potravin je vyhozena z důvodu neefektivity jejich distribuce od farem až po spotřebitele. I proto se téma rozhodla uchopit profesní odborná platforma Českého cirkulárního hotspotu.

Téma potravinového odpadu se stalo diskuzním evergreenem, nicméně stále je celosvětově jen malé množství projektů, které dokáží přinést významné změny. Obecně se uvádí, že až třetina potravin je vyhozena z důvodu neefektivity jejich distribuce od farem až po spotřebitele. I proto se téma rozhodla uchopit profesní odborná platforma Českého cirkulárního hotspotu.

Shrňme si to – co je vlastně problém?

🗑️ Potravinový odpad má významné environmentální dopady, které jsou důsledkem celého procesu jeho vzniku a nakládání s ním. Tento problém zahrnuje nejen samotné vyhození nepoužitých potravin, ale i jejich produkci, skladování, distribuci a přípravu. Produkce potravinového odpadu je zdrojem emisí skleníkových plynů, jako je metan, který má podle vědeckých dat mnohem silnější účinek než oxid uhličitý. Tyto emise vznikají během rozkladu organických zbytků potravin v náplních skládek, které jsou v současné době hlavním zdrojem metanu. Dalším problémem je spotřeba vody a energie potřebná k produkci potravin. Pokud jsou potraviny vyhozeny, znamená to zbytečnou ztrátu zdrojů, které byly vynaloženy na jejich výrobu. Podle některých odhadů je spotřeba vody a energie potřebná k výrobě vyhozených potravin ekvivalentem celého objemu Nilu. Samotné nakládání s potravinovým odpadem také představuje problém. Pokud není odpad řádně likvidován, může způsobit zdravotní problémy a znečištění půdy a vody. Navíc je odpad zdrojem zápachu, který může mít negativní vliv na okolní prostředí a zdraví lidí.

🍌 Celkově lze tedy říci, že potravinový odpad je významným environmentálním problémem, který má široké dopady na naše prostředí. Pro snížení tohoto problému je třeba zlepšit způsoby výroby, distribuce a nakládání s potravinami, aby byly využity co nejvíce zdroje a minimalizovaly se ztráty. A je tedy na čase otevřít funkční diskuzi s cílem hledat a umožňovat v praxi uplatňovat konkrétní řešení. Zakládáme tedy pracovní skupinu.

➡️ Cílem této skupiny je komunikačně pozvednout téma kuchyňských biologicky rozložitelných odpadů a význam správného nakládání s nimi, stejně jako najít efektivní způsoby, jak dostat klíčové informace v tomto tématu k cílové skupině. Tou jsou pracovníci ministerstev, politici, představitelé municipalit i široká veřejnost.

➡️ Na prvním setkání se sladíme na směřování skupiny a dáme dohromady seznam klíčových stakeholderů, které dále přizveme.

📌 Pokud Vás téma zaujalo, ozvětě se vedoucí Českého cirkulárního hotspotu, Kristýně Spěvákové e-mail kristyna.spevakova@incien.org. Vždy najdeme cesty, jak Vás efektivně zapojit tak, abyste mohli členství v Českém cirkulárním hotspotu využívat naplno.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat