Téma potravinového odpadu se stalo diskuzním evergreenem, nicméně stále je celosvětově jen malé množství projektů, které dokáží přinést významné změny. Obecně se uvádí, že až třetina potravin je vyhozena z důvodu neefektivity jejich distribuce od farem až po spotřebitele. I proto se téma rozhodla uchopit profesní odborná platforma Českého cirkulárního hotspotu.

Shrňme si to – co je vlastně problém?

🗑️ Potravinový odpad má významné environmentální dopady, které jsou důsledkem celého procesu jeho vzniku a nakládání s ním. Tento problém zahrnuje nejen samotné vyhození nepoužitých potravin, ale i jejich produkci, skladování, distribuci a přípravu. Produkce potravinového odpadu je zdrojem emisí skleníkových plynů, jako je metan, který má podle vědeckých dat mnohem silnější účinek než oxid uhličitý. Tyto emise vznikají během rozkladu organických zbytků potravin v náplních skládek, které jsou v současné době hlavním zdrojem metanu. Dalším problémem je spotřeba vody a energie potřebná k produkci potravin. Pokud jsou potraviny vyhozeny, znamená to zbytečnou ztrátu zdrojů, které byly vynaloženy na jejich výrobu. Podle některých odhadů je spotřeba vody a energie potřebná k výrobě vyhozených potravin ekvivalentem celého objemu Nilu. Samotné nakládání s potravinovým odpadem také představuje problém. Pokud není odpad řádně likvidován, může způsobit zdravotní problémy a znečištění půdy a vody. Navíc je odpad zdrojem zápachu, který může mít negativní vliv na okolní prostředí a zdraví lidí.

🍌 Celkově lze tedy říci, že potravinový odpad je významným environmentálním problémem, který má široké dopady na naše prostředí. Pro snížení tohoto problému je třeba zlepšit způsoby výroby, distribuce a nakládání s potravinami, aby byly využity co nejvíce zdroje a minimalizovaly se ztráty. A je tedy na čase otevřít funkční diskuzi s cílem hledat a umožňovat v praxi uplatňovat konkrétní řešení. Zakládáme tedy pracovní skupinu.

➡️ Cílem této skupiny je komunikačně pozvednout téma kuchyňských biologicky rozložitelných odpadů a význam správného nakládání s nimi, stejně jako najít efektivní způsoby, jak dostat klíčové informace v tomto tématu k cílové skupině. Tou jsou pracovníci ministerstev, politici, představitelé municipalit i široká veřejnost.

➡️ Na prvním setkání se sladíme na směřování skupiny a dáme dohromady seznam klíčových stakeholderů, které dále přizveme.

📌 Pokud Vás téma zaujalo, ozvětě se vedoucí Českého cirkulárního hotspotu, Kristýně Spěvákové e-mail kristyna.spevakova@incien.org. Vždy najdeme cesty, jak Vás efektivně zapojit tak, abyste mohli členství v Českém cirkulárním hotspotu využívat naplno.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here