Česko produkuje téměř nejméně odpadu ze zemí OECD. Recykluje však jen minimum

Skládka

Společnost Sensoneo, globální poskytovatel řešení pro inteligentní správu odpadů, vypracovala žebříček The Global Waste Index, který vyhodnocuje země Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) z pohledu ekologických dopadů jejich nakládání s odpadem.

The Global Waste Index analyzuje nejběžnější metody zpracování odpadu a uděluje jim pozitivní nebo negativní body v závislosti na množství vyprodukovaných emisí oxidu uhličitého, metanu a environmentální kontaminace, kterou daný způsob průměrně způsobuje. 36 zemím tak byly uděleny body podle toho, kolik kilogramů odpadu zpracovávají následujícími metodami: recyklací, spalováním, skládkováním a ilegálním skládkováním.

Recyklace, kdy se odpad využívá na nové materiály, byla hodnocena jako nejlepší metoda nakládání s odpadem. Proces spalování, kdy se odpad regulovaně spaluje s cílem využít ho jako energii, jsme považovali za mnohem pozitivnější způsob jak skládkování, natož nelegální. Dalším zohledněným kritériem bylo množství vyprodukovaného odpadu na obyvatele a objem odpadu, jehož konečná stopa není dohledatelná.

Z 36 zemí OECD Česko celkově obsadilo 12. místo. Toto pozitivní umístění ovlivnil především průměrný roční objem odpadu vyprodukovaný za obyvatele – je druhý nejmenší ze všech zemí. Naopak, z pohledu míry recyklace se Česká republika umístila jako desátá nejhorší země. Pokud jde o skládkování a spalování, v těchto technikách zpracování odpadu dosahuje průměrné umístění.

Nejlépe hodnocené země

Pořadí Země Objem odpadu Recyklace Spaování Skládkovaní Nelegální skládkování Odpad s nedohledatelnou konečnou stopou Konečný součet bodů
1 Jižní Korea 0.45 3.79 0.36 0.4 0 0 100
2 Švédsko 1.39 2.66 0.92 0.02 0 0 93.09
3 Japonsko 0.32 1.3 1.11 0.03 0 0 92.48
4 Švýcarsko 3.96 4.11 1.36 0 0 0 89.14
5 Holandsko 2 2.3 0.99 0.05 0 0 87.43
6 Německo 3.22 5.51 0.79 0.01 0 1.86 87.32
7 Finsko 1.97 2.61 0.96 0.4 0 0.01 87.18
8 Belgie 0.96 2.56 0.73 0.03 0 1.39 85.44
9 Norsko 1.08 2.01 0.89 0.1 0 0.88 84.97
10 Polsko 0 1.51 0.15 0.87 0 0 84.74
11 Dánsko 4.72 3.88 1.67 0.06 0 0.02 84.43
12 Česká republika 0.29 1.6 0.22 1.15 0 0 82.22
13 Austrálie 2.48 4.29 0.22 1.88 0 0 80.85
14 Island 3.45 6.67 0.12 3.31 0 0 80.1
15 Lucembursko 2.96 3.14 0.85 0.76 0 0.26 80.01

Zdroj dat a metodika: Sensoneo.com

Nejhůř s odpadem nakládá Turecko, nejlépe Jižní Korea

Turecko z analýzy vyšlo jako země s nejhorším přístupem k odpadu – odpad se v zemi nerecykluje ani nespaluje, a výskyt nelegálních skládek je zde vyšší než v kterékoli jiné zemi. Zeměmi, které recyklují nejvíce, jsou Island (kde se ročně recyklováno až 366 kilogramů odpadu na obyvatele), Německo a USA. Spojené státy americké však „vynikají“ i v jiné kategorii – s celkovým počtem 809 kilogramů odpadu na obyvatele ročně jsou největším producentem odpadu ze všech zemí. Z tohoto množství se 280 kg recykluje, 103 kg se spálí a 425 kg končí na skládkách. Naopak nejméně odpadu produkují Poláci – 315 kilogramů na obyvatele ročně.

Zajímavé jsou i další údaje, podle kterých Nový Zéland svůj odpad výlučně ukládá na skládku, ve Švýcarsku zase na skládce nekončí de facto žádný odpad a ročně se tam recykluje 225 kilogramů odpadu ročně na obyvatele. Dánsko spaluje takový objem odpadu jako žádná jiná země: až 415 kilogramů na obyvatele.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat