Skládka

Společnost Sensoneo, globální poskytovatel řešení pro inteligentní správu odpadů, vypracovala žebříček The Global Waste Index, který vyhodnocuje země Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) z pohledu ekologických dopadů jejich nakládání s odpadem.

The Global Waste Index analyzuje nejběžnější metody zpracování odpadu a uděluje jim pozitivní nebo negativní body v závislosti na množství vyprodukovaných emisí oxidu uhličitého, metanu a environmentální kontaminace, kterou daný způsob průměrně způsobuje. 36 zemím tak byly uděleny body podle toho, kolik kilogramů odpadu zpracovávají následujícími metodami: recyklací, spalováním, skládkováním a ilegálním skládkováním.

Recyklace, kdy se odpad využívá na nové materiály, byla hodnocena jako nejlepší metoda nakládání s odpadem. Proces spalování, kdy se odpad regulovaně spaluje s cílem využít ho jako energii, jsme považovali za mnohem pozitivnější způsob jak skládkování, natož nelegální. Dalším zohledněným kritériem bylo množství vyprodukovaného odpadu na obyvatele a objem odpadu, jehož konečná stopa není dohledatelná.

Z 36 zemí OECD Česko celkově obsadilo 12. místo. Toto pozitivní umístění ovlivnil především průměrný roční objem odpadu vyprodukovaný za obyvatele – je druhý nejmenší ze všech zemí. Naopak, z pohledu míry recyklace se Česká republika umístila jako desátá nejhorší země. Pokud jde o skládkování a spalování, v těchto technikách zpracování odpadu dosahuje průměrné umístění.

Nejlépe hodnocené země

Pořadí Země Objem odpadu Recyklace Spaování Skládkovaní Nelegální skládkování Odpad s nedohledatelnou konečnou stopou Konečný součet bodů
1 Jižní Korea 0.45 3.79 0.36 0.4 0 0 100
2 Švédsko 1.39 2.66 0.92 0.02 0 0 93.09
3 Japonsko 0.32 1.3 1.11 0.03 0 0 92.48
4 Švýcarsko 3.96 4.11 1.36 0 0 0 89.14
5 Holandsko 2 2.3 0.99 0.05 0 0 87.43
6 Německo 3.22 5.51 0.79 0.01 0 1.86 87.32
7 Finsko 1.97 2.61 0.96 0.4 0 0.01 87.18
8 Belgie 0.96 2.56 0.73 0.03 0 1.39 85.44
9 Norsko 1.08 2.01 0.89 0.1 0 0.88 84.97
10 Polsko 0 1.51 0.15 0.87 0 0 84.74
11 Dánsko 4.72 3.88 1.67 0.06 0 0.02 84.43
12 Česká republika 0.29 1.6 0.22 1.15 0 0 82.22
13 Austrálie 2.48 4.29 0.22 1.88 0 0 80.85
14 Island 3.45 6.67 0.12 3.31 0 0 80.1
15 Lucembursko 2.96 3.14 0.85 0.76 0 0.26 80.01

Zdroj dat a metodika: Sensoneo.com

Nejhůř s odpadem nakládá Turecko, nejlépe Jižní Korea

Turecko z analýzy vyšlo jako země s nejhorším přístupem k odpadu – odpad se v zemi nerecykluje ani nespaluje, a výskyt nelegálních skládek je zde vyšší než v kterékoli jiné zemi. Zeměmi, které recyklují nejvíce, jsou Island (kde se ročně recyklováno až 366 kilogramů odpadu na obyvatele), Německo a USA. Spojené státy americké však „vynikají“ i v jiné kategorii – s celkovým počtem 809 kilogramů odpadu na obyvatele ročně jsou největším producentem odpadu ze všech zemí. Z tohoto množství se 280 kg recykluje, 103 kg se spálí a 425 kg končí na skládkách. Naopak nejméně odpadu produkují Poláci – 315 kilogramů na obyvatele ročně.

Zajímavé jsou i další údaje, podle kterých Nový Zéland svůj odpad výlučně ukládá na skládku, ve Švýcarsku zase na skládce nekončí de facto žádný odpad a ročně se tam recykluje 225 kilogramů odpadu ročně na obyvatele. Dánsko spaluje takový objem odpadu jako žádná jiná země: až 415 kilogramů na obyvatele.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here