Češi se budou podílet na využití olejových odpadů pro výrobu nových produktů

Ředitelka Nafigate corporation Lenka Mynářová. Foto: Archiv Lenky Mynářové

Projekt WaysTUP!, s nímž uspělo širší konsorcium včetně české firmy v programu Horizont 2020, se zaměřuje na zpracování olejových odpadů, které produkují evropská města. Nafigate je v rámci tohoto projektu klíčovým řešitelem.

„Je to pro nás obrovský úspěch a výsledek mnoha let výzkumu. Náš projekt získal v největší konkurenci při hodnocení excelence pět bodů z pěti. Společně s dalšími členy konsorcia chceme přinést zcela nové modely odpadového hospodářství v oblasti bioodpadů,“ uvedla Lenka Mynářová, členka představenstva Nafigate Corporation. Celkový příspěvek z programu Horizont 2020 (Rámcový program EU pro výzkum a inovace) pro 27 členů konsorcia WaysTUP! bude činit více než 9 milionů eur.

V rámci programu Eurostars se firma Nafigate prosadila společně se čtyřmi partnery s projektem RIMPLAN, který se zaměřuje na výrobu těsnících prvků elektronických zařízení pomocí vstřikování. „Cílem je vývoj a aplikace nových materiálů v elektronice. Hodláme využít také náš produkt – přírodní polymer Hydal PHA,“ upřesnila Vlaďka Matušková z Nafigate Corporation, která projekt koordinuje.

Biotechnologie Hydal, již vyvinuli čeští vědci a pro niž Nafigate hledá komerční uplatnění, využívá olejových odpadů právě k výrobě biopolymeru a následně bioplastu. Příspěvek z programu Eurostars na projekt RIMPLAN dosáhne 1,5 milionu eur.

Zviditelnění českého výzkumu

Společnost Nafigate, která se zabývá aplikacemi nanovláken a biotechnologiemi, se díky úspěchům v programech Horizont 2020 a Eurostars zařadila mezi přední evropské technologické instituce. Oba úspěšně projekty reagují na moderní trendy v oblasti inovací a silnou poptávku v Evropské unii po rozvoji cirkulární ekonomiky – oběhového hospodářství, jež mění odpad v suroviny.

Kladný výsledek přináší zviditelnění i českému výzkumu, který i přes zhoršené podmínky oproti starším členům Evropské unie – zemím EU15 – ukazuje, že dokáže překvapit skvělými výsledky.

„Máme obrovskou radost z výsledků hodnocení a těšíme se na práci v mezinárodních týmech. Bereme to jako velkou příležitost – vědeckou i obchodní,“ říká Lenka Mynářová.

Češi zatím chyběli

Ve výzkumných konsorciích, která dokáží uspět v silné konkurenci v prestižních evropských programech a projít přísným hodnocením, je zatím českých zástupců poskrovnu. V případě Eurostars se o podporu ucházelo 325 projektů, přičemž úspěchu dosáhlo pouze pár desítek. V rámci programu Horizont 2020 panuje ještě větší konkurence. Česká republika patří mezi podprůměrně úspěšné žadatele.

Zkušenost s programem Horizont 2020 má například pouhé 0,3 promile českých malých a středních podniků, což je podle zprávy Evropské komise vůbec nejnižší podíl ze všech zemí EU. „Přestože máme některé úspěšné žadatele v programu Horizont 2020, obecně je účast českých subjektů a jejich úspěšnost malá. Někteří znalci českého prostředí se domnívají, že to je způsobeno lehkou dostupností národních peněz – je jednodušší a rychlejší získat peníze z národního rozpočtu než uspět v silně konkurenčním Horizontu 2020,“ uvádí Aleš Vlk, zakladatel odborného portálu Vědavýzkum.cz.

Projekt WaysTUP!

Mezinárodní projekt WaysTUP! s podporou z programu Horizont 2020 bude spuštěn v září 2019. WaysTUP! představí portfolio nových procesů přeměny městských bioodpadů na nové produkty. Vstupními surovinami mohou být například masný odpad, kávová sedlina, biologický odpad z domácností, použité fritovací oleje, celulózní odpad získaný z odpadních vod nebo odpad rostlin a splaškových kalů. Cílem je výroba potravinářských a krmných přísad, ochucovadel, kávového oleje, bioethanolu, biologických rozpouštědel, biopolymerů či bioplastů. Projekt má mimo jiné zlepšit vnímání městského bioodpadu veřejností. Projekt WaysTUP! by měl inspirovat také k navýšení sběru městského bioodpadu.

Projekt RIMPLAN

Projekt RIMPLAN s podporou z programu Eurostars začíná v lednu 2020. RIMPLAN se bude zabývat výrobou těsnících prvků elektronických zařízení pomocí vstřikování. Součástí projektu je i vývoj forem a technologie pro rychlé cykly při nízké vstřikovací teplotě. Projekt je unikátní zejména volbou materiálu, který bude založen pouze na obnovitelných zdrojích. Nový typ materiálu z biomasy bude použit k výrobě zapečetěných elektronických zařízení, přičemž cílem je dosažení jejich vyšší kvality a lepších vlastností.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat