Češi se bojí o životní prostředí, ukázal průzkum. Bez snižování emisí zemi neochráníme, myslí si

Znečištění ovzduší, ilustrační foto

Agentura STEM provedla průzkum týkající se vnímání klimatických změn mezi lidmi. Podle něj berou Češi klimatické změny vážně. V dění, které se jich týká, ale jasno moc nemají. Podle průzkumu se 53 % dospělých nikdy nesetkalo s termínem uhlíková neutralita, v průzkumu, který jej vysvětloval, ale 79 % z nich chce, aby jí bylo dosaženo co nejrychleji.

„Češi už vnímají změny klimatu jako naléhavé, jejich celkový postoj je ale zatím proměnlivý. Veřejnost má velký zmatek v tom, co lze se změnou klimatu dělat,“ uvedl Nikola Hořejš, analytik STEM.

Podle provedeného průzkumu 84 % veřejnosti souhlasí s tím, že člověkem způsobené klimatické změny ohrožují naši budoucnost. Nejčastěji se lidé obávají degradace české krajiny. Tu lze podle většiny (87 %) respondentů zachránit hlavně snižováním emisí.

Zabránit klimatické změně nás vyjde draho

Polovina Čechů se bojí, že opatření zavedená proti klimatickým změnám budou pro českou ekonomiku zátěží s trvalými negativními následky. Tyto obavy sdílejí hlavně lidé, kteří jsou k EU naladěni negativně, a ti, kteří se o klimatickou změnu nezajímají. Respondenti se také bojí zdražování, a to i ti, kteří s opatřeními snižujícími emise souhlasí. Když už na investice dojde, těsná většina lidí, zejména mladých, by raději investovala do modernizace průmyslu než do ochrany pracovních míst.

Z průzkumu je patrné, že si lidé nedovedou představit, že lze na nové ekonomice vydělat. Pouze každý čtvrtý respondent věří, že snižování emisí může být profitabilní. Je to pochopitelné, když vezmeme v potaz, že jsme podle poslední zprávy EU největším producentem skleníkových plynů v Evropské unii, které navíc z většiny plynou z energetiky, která je u nás závislá na uhlí.

Pramen: STEM, Trendy (listopad) 2019

„Podle doporučení Evropské komise pro Českou republiku se mluví například o 3 českých uhelných regionech (moravskoslezský, karlovarský, ústecký), kam již sice teď míří peníze v rámci projektu RE:START na podporu, modernizaci a restrukturalizaci zejména pracovních míst, nicméně právě zde očekáváme, že další nemalé peníze budou tamtéž směřovat z Fondu spravedlivé transformace EU,“ upřesnila analytička STEM Trtíková Vojtková.

Lidé v Česku obecně podle dlouhodobých časových měření STEMu pociťují zhoršování životního prostředí, což ovlivňuje jejich pohled na globální problémy.

„Zatímco česká krajina je dlouhodobě důležitým zdrojem hrdosti a součástí národní identity, změna klimatu je pro veřejnost tématem novým, nejasným a proměnlivým,“ říká Nikola Hořejš, analytik STEM. „Vnímání uhlíkové neutrality tak nejsilněji závisí na tom, jestli si ji občané spojí s dopady na českou krajinu,“ dodává.

Klima sice českou společnost zajímá, ale zároveň nepatříme mezi země EU, které změnu klimatu vnímají jako nejzávažnější problém, jako tomu je například ve Švédsku, Francii a Velké Británii, kde se k uhlíkové neutralitě zavázali zákonem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat