Institut Cirkulární Ekonomiky a Holandský cirkulární hotspot spojují své síly pro cirkulární ekonomiku v Česku

Tisková zpráva, 12. 4. 2022

Institut Cirkulární Ekonomiky (INCIEN) a Holland Circular Hotspot Foundation (HCH) a navázali partnerství a nyní spolu spouští Český cirkulární hotspot, s cílem urychlit přechod na cirkulární ekonomiku v České republice.

Memorandum o porozumění bylo podepsáno za přítomnosti zástupce vedoucího mise Velvyslanectví Nizozemska v ČR Davida Rölinga v úterý na akci spolupořádané INCIEN, agenturou CzechInvest a Nizozemským královstvím v Kampusu Hybernská. „Přáním Nizozemska je, aby ekonomika byla do roku 2050 plně ocirkulární. Jak ukazují dopady změny klimatu a války, musíme cirkulární ekonomiku používat všude, kde je to možné. Proto jsem hrdý na to, že ambasáda je zakládajícím partnerem Českého cirkulárního hotspotu. Těším se na to, čeho můžete dosáhnout díky vaší obětavosti a nadšení, a jsem nadšený, že se po této cestě vydám společně s CCH a INCIEN,” zakončil svůj projev David Röling v uvítací řeči. Tím bylo oficiálně uzavřeno partnerství mezi HCH a INCIEN. Na této události byly také představeny úspěchy Nizozemska v rozvoji cirkulární ekonomiky, ale i globální perspektiva aktuálních cirkulárních výzev.

Soňa Klepek Jonášová a Freek van Eijk při podpisu memoranda o spolupráci.

Agentura CzechInvest do Hotspotu vstupuje s přínosem dlouhodobé podpory inovací a podílí se na kultivaci českého startupového a spin-offového prostředí. „Očekáváme, že platforma Českého cirkulárního hotspotu bude ideálním prostorem pro rozvíjení spolupráce mezi velkými podniky, MSP, vzdělávacími a výzkumnými institucemi a experty v oblasti cirkulární ekonomiky. Výsledkem by měly být nová, inovativní, cirkulární a udržitelná řešení uplatnitelná na českém trhu.“ vysvětluje Petra Balladares Perez, sektorová manažerka pro oblast EcoTech.

Nizozemsko je globálním lídrem v přemýšlení o cirkularitě. Pro přechod na cirkulární ekonomiku v České republice jsou znalosti a zkušenosti z HCH neocenitelné. Budou hrát klíčovou roli v nadcházejícím období, kdy bude muset Česko čelit výzvám, které souvisí s problematikou nedostatku materiálů v klíčových výrobních sektorech, jako je například stavebnictví,“ uvedla Soňa Klepek Jonášová, zakladatelka INCIEN.

Podle dohody bude HCH poskytovat své zkušenosti a odborné znalosti INCIEN za účelem urychlení bilaterální spolupráce v oblasti cirkulární ekonomiky. Český cirkulární hotspot bude podporovat dialog a spolupráci mezi českými univerzitami, podniky a vládními institucemi s cílem posunout Českou republiku směrem k cirkulárnímu fungování.

Naše nadace si klade za cíl urychlit přechod na cirkulární ekonomiku na celém světě, a proto jsme nadšeni, že se můžeme zapojit i do Českého cirkulárního hotspotu abychom tuto transformaci v České republice urychlili,“ řekl ředitel HCH Freek van Eijk.

Freek van Eijk, ředitel Holland circular hotspot (Zdroj: archiv Freek van Eijka)

Cirkulární ekonomika představuje alternativu k tradiční lineární ekonomice, která se řídí modelem „vzít, vyrobit, zlikvidovat“. Cirkulární ekonomika přichází s modelem s tzv. uzavřenou smyčkou (closed-loop), ve kterém se materiály používají a recyklují co nejúčinněji, čímž se minimalizuje využívání zdrojů, znečištění a emise uhlíku.

Nizozemské a české autority společně s EU se shodují, že je zapotřebí přejít na cirkulární model fungování společnosti: kde se zdroje využívají co nejdéle, co nejefektivněji a na konci jejich životnosti jsou znovu navráceny oběhu (např. ve formě výrobků z recyklátů).

Ředitel HCH Freek van Eijk v kontextu českého předsednictví v EU dodal, že kovidová pandemie nedávný geopolitický vývoj na Ukrajině nám daly další důvody k urychlení přechodu na cirkulární ekonomiku. Cirkulární ekonomika podle něj není jen inspirativní, ale může představovat tajnou zbraň v boji proti klimatickým změnám. Navíc může zvýšit naši odolnost vůči nedostatku zdrojů. Cirkulární ekonomiku vnímá jako největší obchodní příležitost století.

Skupinová fotografie při podpisu spolupráce mezi Českým a Holandským cirkulárním hotspotem.
Kontakty pro média
Holandský cirkulární hotspot: Stephanie Schuitemaker
Marketing & Komunikace HCH stephanie.schuitemaker@hollandcircularhotspot.nl  

Český cirkulární hotspot: Soňa Klepek Jonášová
zakladatelka INCIEN & komunikace
sona@incien.org  

Holland Circular Hotspot

Nadace Holland Circular Hotspot (HCH) si klade za cíl vytvářet a posilovat exportní a investiční příležitosti v oblasti cirkulární ekonomiky pro nizozemskou podnikatelskou komunitu a stimulovat mezinárodní výměnu znalostí a inovací. Děje se tak v úzké spolupráci s nizozemskou národní vládou a Nizozemskou agenturou pro podnikání (RVO). Nizozemské odborné znalosti tak přispějí k implementaci cirkulární ekonomiky v mezinárodním kontextu a pomohou urychlit realizaci cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje.

Český cirkulární hotspot

Institut Cirkulární Ekonomiky (INCIEN) se chystá spustit Český cirkulární hotspot, který usnadní mezisektorovou a mezinárodní spolupráci v oblasti cirkulární ekonomiky. Jedná se o platformu, která vytváří prostor pro expertní setkávání veřejného a soukromého sektoru, s cílem usnadnit přechod na cirkulární ekonomiku. Myšlenka navazuje na již existující síť globálních hotspotů. INCIEN již 7 let buduje základy cirkulární sítě prostřednictvím advokacie, výzkumu, webinářů, školení a kurzů. Také aktivně navazuje partnerství s organizacemi v České republice i v zahraničí. V kontextu tohoto vývoje nastal čas pro spuštění Českého cirkulárního hotspotu s cílem stimulovat přechod na cirkulární fungování společnosti.

CzechInvest

Agentura CzechInvest v současné době pracuje na spuštění nového projektu Technologická inkubace. Ten plánuje podpořit 250 technologických startupů v sedmi klíčových odvětvích. Jedním z nich jsou také zelené technologie. Propojením Technologické inkubace a Českého cirkulárního hotspotu by tak měla vzniknout prostor, kde může státní, akademický a soukromý sektor spolupracovat na udržitelnější budoucnosti.

Další fotografie ke stažení zde: www.uschovna.cz/zasilka/XEX3CX7J8PT9URXM-6XJ

Freek van Eijk, ředitel Holland circular hotspot (Zdroj: archiv Freek van Eijka)
Soňa Klepek Jonášová, zakladatelka INCIEN (Zdroj: archiv INCIEN, Romana Kovacsová)
Soňa Klepek Jonášová, zakladatelka INCIEN (Zdroj: archiv INCIEN, Romana Kovacsová)
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat