BUZZ talks – představení projektu Praha 7 bez odpadu

Nadšení a erudovaní hosté, inspirativní prostor a zvídaví návštěvníci – takové bylo představení projektu Praha 7 bez odpadu a následná debata 22. února 2016 v prostoru bývalé městské knihovny na Letné, kde celý únor sídlí veřejná nábytková dílna Z pokoje do pokoje.

Pondělní setkání pořádané ve spolupráci s Institutem Cirkulární Ekonomiky a Městskou částí Praha 7 moderovala Ing. Soňa Jonášová a pozvání přijali kromě Kateřiny Koubové (Ekodomov), která projekt uvedla, zástupci organizací jako Kokoza,  Ekolist a Envirostyl.


IMG_2761Projekt Praha 7 bez odpadu, jehož jádrem je distribuce komunitních kompostérů, vznikl ve spolupráci MČ Prahy 7 a neziskové organizace Institutu Cirkulární Ekonomiky. Motivací byla novela zákona o odpadech, podle které obce musí umožnit separaci biologicky rozložitelného komunálního odpadu, ale také zájem obyvatel Prahy 7, který se projevil mimo jiné na sociálních sítích či úřední desce.
 
 
Plán nakládání s odpadem vzniká na základě důsledné analýzy odpadu  a dotazníkového šetření na Praze 7. Namátkově: 71% respondentů by rádo separovalo bioodpad, ale nemá možnost; téměř 20% veškerého komunálního odpadu tvoří kompostovatelný bioodpad; značný je i podíl nevytříděného plastu a papíru v nádobách na směsný odpad (13% a 19%).

IMG_2736
Komunitní kompostování na rozdíl od centrálního svozu do kompostáren nebo bioplynových stanic předchází vzniku odpadu vůbec a je ekonomičtější i ekologičtější s ohledem na transportní náklady. Kompostárny i bioplynové stanice se navíc potýkají s nízkou čistotou vytříděného odpadu a zpracování biologicky rozložitelného komunálního odpadu je pro ně technologicky náročné.

V pilotní fázi MČ Praha 7 poskytuje zájemcům zkušební množství kompostérů určených ke komunitnímu kompostování. Výhledově je v plánu žádost o dotaci a rozšíření projektu. Dalším plodem analýzy odpadu je projekt Domovní stání umožňující bytovým domům zažádat o zřízení domovního stání na separovaný odpad zdarma.


Živá debata, která následovala po představení projektu, se točila okolo praktických témat souvisejících s kompostováním, forem osvěty, dalších způsobů eliminace vzniku odpadu nebo koncepce nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem Magistrátu hlavního města Prahy. Cenné byly zejména zkušenosti s přesvědčováním sousedů pro zavedení komunitních kompostérů.

Videozáznam bude již brzy zveřejněn na našich FB stránkách, stejně jako kompletní fotografie z akce.

Praha 7 buzz talks final-page-00112722491_10207231086189640_225407029_o

 

1 komentář
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat