BUS-GoCircular: jak vypadalo první školení školitelů v Praze?

Projekt BUS-GoCircular běží od září 2021. Jeho klíčový milník se udál 18. až 19. ledna, kdy odstartovalo školení Train the Trainers (TtT). Během dvou intenzivních a produktivních dnů se účastníci seznámili s cirkulární ekonomikou a principy jejího uvádění do praxe v rámci stavebnictví. Byla zde rovněž představena dosavadní práce a zjištění projektu BUS-GoCircular. Prostřednictvím přednášek a interaktivních diskusí se participující seznámili s mapováním dovedností týkajících se cirkulární ekonomiky a její implementací v oblasti multifunkčních zelených střech, fasád a interiérových prvků; s kvalifikačním rámcem pro cirkulární dovednosti; výsledky učení (Unit of Learning Outcomes) pro jednotlivé profese; školícími materiály a inovativními výukovými metodami.

Workshop Train the Trainers organizovali Karel Kabele, Pavla Dvořáková a Zuzana Veverková z ČVUT Fakulta stavební, za účasti lektorů z Nizozemska (ISSO, Circle Economy), Španělska (IVE – Valencia Institute of Building), Irska (TUS – Technological University of the Shannon), Česka (INCIEN) a Chorvatska (University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering). Workshopu se zúčastnilo celkem 15 stavebních profesionálů z Nizozemska, Španělska, Irska, Česka, Maďarska, Chorvatska a Bulharska. Z Česka se zapojily Karolína Barič a Kateřina Eklová z Rethink Architecture, Yvette Vašourková z CCEA MOBA a Jakub Kvasnica ze společnosti SEVEn.

Spolupráce probíhala v rámci různých pracovních skupin, které byly z počátku tvořeny náhodným výběrem a následně dle profesního profilu účastníků a jejich cílových školících skupin. Pracovní skupiny tvořili pedagogové/pedagožky, architekti/architektky, inženýři/inženýrky a konzultanti/konzultantky. Jejich úkolem bylo během dvou hodin vytvořit návrh a stručnou osnovu či program kurzu. Součástí zadání bylo odpovědět na otázky: “Kdy? Pro koho? A jak?”  

Výstupem byl popis kurzu, který obsahoval jeho vzdělávací formu, úroveň, možnosti integrace v rámci jiných školení, rozsah prezenční náročnosti i samostudia, cílovou skupinu a předpokládané výukové moduly. Jednotlivé návrhy kurzů byly představeny celé skupině a následovalo kolečko otázek a odpovědí. Úroveň prezentovaných návrhů byla velmi vysoká a všichni účastníci obdrželi osvědčení o absolvování kurzu. Nezbývá nic jiného než tyto programy dopracovat a v blízké budoucnosti realizovat.

Výhodou workshopu s osobní účastí byla možnost něco společně zažít. Obědy, přestávky na kávu, exkurze do Národní technické knihovny a společně strávený večer v centru města výrazně přispěly k vytvoření vazeb mezi účastníky bez ohledu na jejich národnost či profesi. Nyní je snazší věřit, že můžeme společně utvářet budoucnost. Povzbuzuje nás optimismus a nadšení, které školitelé i účastníci sdíleli po oba dny.

Další kurzy “Train the Trainers (TtT)” budou organizovány v roce 2023 a budou oznámeny prostřednictvím “BUS-GoCircular Newsletter”, Twitteru a Linkedinu. Máte zájem stát se školitelem? Sledujte nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat