čerpací hlavice pro biocng

Projekt, který Dopravní podnik města Brna spolu se svými partnery uskutečnil na konci minulého roku, dál vzbuzuje zájem odborné i laické veřejnosti. Aktuálně se dostal do finále soutěže E.ON Energy Globe, jejímž cílem je ocenit projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energie. Lidé pro projekt mohou hlasovat do poloviny září.

„Dokázali jsme, že se můžeme zařadit mezi vyspělé státy, kde již provoz hromadné dopravy na principech využívání odpadních produktů funguje. Jedná se o běh na dlouhou trať, ale pevně věřím, že i díky tomuto průlomovému projektu budeme všichni hledat cesty, jak ještě více ekologizovat hromadnou dopravu,“ uvedl generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek. 

V rámci projektu Dopravní podnik města Brna vyčlenil autobus, který byl po dva měsíce plněn biometanem vznikajícím při čistění odpadních vod. Cestující vozil od října do prosince na linkách spojující brněnské Chrlice a Modřice s centrem města. V České republice se jednalo o vůbec první případ využití takto získané energie k pohonu hromadné dopravy.

Biopalivo z odpadu, který by byl jinak spálen nebo skládkován

Spokojení jsou i Petr Novotný a Soňa Jonášová z Institutu Cirkulární ekonomiky, iniciátoři celého počinu a autoři projektu BioCNG pro města, jehož cílem je poukázat na možnost dalšího využití odpadů v každodenním provozu města. „Kdybychom tímto způsobem využili prošlé potraviny, zbytky jídel a jiné bioodpady vyprodukované na území Brna, mohli bychom z vyrobeného biometanu celoročně pohánět 50 brněnských autobusů. Dnes však tyto odpady většinou končí bez užitku ve spalovně nebo na skládkách a biopaliva místo toho produkujeme hlavně z řepky, se všemi negativními dopady. Tuto praxi chceme změnit, proto jsme přišli s praktickou ukázkou, jak může takový systém fungovat, a to nejen v Brně, ale i ve všech větších městech České republiky,“ vysvětlil jeden z iniciátorů Petr Novotný.

Během zkušebního provozu autobus Urbanway 12 M CNG najel 4 750 kilometrů. Ukázalo se, že biometan je plnohodnotnou náhradou zemního plynu. 

Pokud se vám projekt líbí stejně jako nám, můžete jej podpořit svým hlasem na webových stránkách soutěže až do 15. září 2019.

Celý projekt se mohl uskutečnit za spolupráce čtyř subjektů. Vedle iniciátora Institutu Cirkulární ekonomiky dále společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. poskytla pro realizaci pilotního projektu zázemí čistírny odpadních vod v Brně – Modřicích a umožnila odběr bioplynu vzniklého při zpracování čistírenských kalů. Společnost Dopravní podnik města Brna, a.s. vyčlenila pro pilotní testování linkový autobus s pohonem na stlačený zemní plyn. Česká výzkumná společnost MemBrain s.r.o. pro tento projekt poskytla jednotku na čištění bioplynu na kvalitu zemního plynu využívající membránovou technologii. Jedná se o české know how a českou technologii.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here