CIRAA pomůže eventovým manažerům, agenturám i korporacím s pořádáním eventů společensky odpovědně. Foto: Unsplash.com

“O této službě jsme uvažovali už společně s Institutem Cirkulární Ekonomiky (INCIEN), ale teprve na konci léta jsme doladili všechny detaily a můžeme ji nyní odstartovat naplno. Načasování spuštění poradenství v oblasti cirkulárních eventů je podle nás ideální i s ohledem na to, že firmy aktuálně řeší strategie pro nadcházející rok, navíc ovlivněné koronavirovou krizí, která dává prostor pro změnu zajetých stereotypů,” vysvětluje Eva Šálková, event konzultantka pro CIRAA.

I dnes se při organizaci akcí často stává, že se sklouzne ke krátkozrakému uvažování a hodnotí se pouze výsledný efekt eventu, bez dalších dopadů, zejména na životní prostředí, resp. její ekologickou zátěž. Pozornost je přitom v tomto ohledu nutné směrovat na více oblastí. “Při realizaci cirkulárního eventu je třeba vnímat řadu aspektů, zaměřit se například na redukci jednorázově použitých materiálů, zamezit plýtvání energiemi, vodou, ale i potravinami. V neposlední řadě nás zajímá také uhlíková stopa, kterou umíme účinnými opatřeními efektivně snížit,” popisuje Eva Šálková.

Víceúrovňová ekologičnost

V každé ze zmíněných oblastí je pak nutné neřešit je pouze povrchově, ale jít více do hloubky a vše pečlivě plánovat. Navíc jednotlivé aspekty mohou mít vliv na ekologičnost na více úrovních. Dobře zvolený catering je zásadní nejen pro uhlíkovou stopu, ale také pro následné nakládání s odpady. Stejně tak je třeba vhodně vybírat lidi, kteří budou akci zajišťovat a zohlednit jejich dopravu na místo. Opomíjet nesmíme ani vhodnost plánované lokace, její vybavení, dramaturgii eventu či audiovizuální techniku z pohledu spotřeby elektřiny.

Další zátěž, a to nejen ekologickou ale i finanční, pak přináší potřeba řešit zmíněné věci ad hoc, kdy je nutné jednat rychle. “V tomto ohledu se setkáváme s tím, že chybí koncepční myšlení a vzdělávání směrem k udržitelnosti. Proto je naším cílem lidem z tohoto odvětví pomoci a provést je změnou vedoucí k lepší eventové praxi. Díky naší dlouholeté zkušenosti v oblasti organizace eventů umíme nabídnout variabilitu řešení, která jsou vhodná pro různé tipy akcí,” uzavírá Šálková.

Pořádat cirkulární event v praxi tedy v podstatě znamená hlavně větší efektivitu práce se zdroji, čímž se šetří nejen životní prostředí, ale také náklady na organizaci i vynaložené finance. Toho lze docílit různou formou, ať už prostřednictvím analýzy pořádaného eventu, pomoci s organizací nebo komplexním školením.

Tisková zpráva

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here