Nadace C&A investuje 1,5 milionu EUR do cirkulárních inovací. Přihlásit se může kdokoliv.

Existuje řada publikací o cirkulárních byznys modelech a závazcích k aplikaci těchto principů do praxe. Avšak málo značek, firem či dodavatelů, skutečně přetváří svoji obchodní činnost směrem k uzavření pomyslného kruhu. A to je právě ta chyba, kterou Nadace firmy C & A označila jako “implementační mezery”.

Otevření výzvy pro nové nápady. 

Nadace C & A hledá inovativní způsoby, jak překlenout propast při zavádění cirkulárních obchodních modelů ve firmách na všech úrovních hodnotového řetězce v oblasti oděvního a textilního průmyslu. Švýcarská Nadace má na tuto výzvu rozpočet 1,5 milionu EUR (maximální rozpočet na jeden návrh grantu je 300 000 EUR). A navíc: návrh může být součástí rozsáhlejší spolupráce nebo programu, kde jsou čerpány a využívány další prostředky.

Cirkulární oblečení i průmysl.

“Cirkulární ekonomické myšlení přetváří oděvní a textilní průmysl tak, aby fungoval pro lidi a ekosystémy, kterých se dotýká,” uvádí Nadace na svých webových stránkách. Cirkulární ekonomika je velkou výzvou všech odvětví průmyslu tak, aby rozhodovaly o svých volbách použitých materiálů, systémech výroby či výběru maloobchodů a přehodnotily tlak na spotřebitele motivující k nadměrným nákupům. Důležité je také zvolit obnovitelné zdroje a to jak materiálů, tak energie. Dlouhodobým cílem by měla být samozřejmě  i ochrana biodiverzity, která má být nejen zachována, ale zároveň by naše aktivity měly směřovat k jejímu rozšiřování.

Výzva pro nové nápady i zaběhlé fungující projekty.

Celosvětový oděvní průmysl se na technické úrovni (tj. Technologie umožňující vyrábět cirkulární oděvy, tedy takové, které je možné recyklovat a vlákna navracet zpět do systému.) stává otevřenější cirkulární ekonomice, stejně tak jako novému obchodního modelu. Právě cirkulární byznys model zahrnující i maloobchod a komunikaci se zákazníkem je zvláště důležitý, protože znamená přechod od vlastnictví k užívání, takže materiály a oblečení jsou poskytovány jako služba, nikoliv výrobek, který má být rychle vyřazen a stává se tak brzy odpadem. “Tyto nové obchodní modely jsou zásadní pro systémovou změnu odvětví a povedou k lepšímu využívání materiálů a lepším pracovním podmínkám,” vysvětluje na svých internetových stránkách Nadace.

Důležité informace:

  • Žádost o podání návrhů je otevřena od 18. prosince 2017 do 18. února 2018.
  • Žadatelé musí splňovat kritéria uvedená v žádosti o předkládání návrhů a používat šablonu uvedenou v dodatku.
  • Žádosti musí být zaslány na circular@candafoundation.org.
  • Více informací: http://www.candafoundation.org

Zdroj: organic-market.info

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat