5 otázek & odpovědí k Českému cirkulárnímu hotspotu (ČCH)

Nahlédněte pod pokličku fungování Českého cirkulárního hotpostu, největší českou platformou pro cirkularitu.

Nizozemský vzor Holland Circular Hotspot inspiroval již desítky zemí k založení této platformy pro sdílení cirkulárního know-how po celém světě. Českou platformu tak vnímáme jako možnost jak držet krok se současným globálním vývojem stejně jako se to daří Circular Slovakia na Slovensku, Polish Circular Hotspot v Polsku nebo Hungarian Circular Economy Platform v Maďarsku. Nahlédněte s námi pod pokličku chodu Hotspotu po necelém roce od jeho založení.

Český cirkulární hotspot se chopil příležitosti pro aktivní budování komunity okolo již sedm let fungující organizace INCIEN. První rok fungování sdružil 55 organizací od firem po nevládní organizace. Členové aktivně spolupracují a rozšiřují si obzory o aktuální informace, inspirují se od sebe navzájem, ale prestižně se dostávají i k aktuálním výstupům Think Tanku INCIEN.

Velký zájem o Hotspot nás těší a zavazuje zároveň. Vstupujeme do druhého roku s cílem prohloubit současné partnerství, posunout pracovní skupiny blíže k prosazení změny, vnášet mezi členy expertizu v aktuálních cirkulárních tématech a vést stále otevřené sdílení zkušeností a informací. Těšíme se na rok nových příležitostí a výzev. Pokud máte zájem se dozvědět více o tom, jak ČCH funguje, neváhejte si přečíst následující otázky a odpovědi a také shlédnout webový portál zajimej.se.

  1. Jaké jsou hlavní aktivity ČCH?

V první řadě inspirovat, ukazovat, co se aktuálně děje, informovat a poskytovat expertní informace a názory, případně i stanoviska. Využíváme k tomu naše webináře Hotspot Talks a pravidelný newsletter INCIENOVINKY. Využijte příležitost se dozvědět více o technologických inovací z veletrhu ECOMONDO, jak na udržitelné investice nebo o tom, jaká je role cirkulární ekonomiky v dekarbonizaci průmyslu.

Klíčovou rolí je ale i propojovat jednotlivé aktéry mezi sebou, vytvářet podnikatelské příležitosti a konsorcia. Pořádáme dvakrát do roka formální setkání za účasti zahraničních expertů na dané téma a dalších významných stakeholderů na poli cirkulární ekonomiky. Za sebou máme i I. formální setkání členů v dubnu a II. formální setkání členů v říjnu. Sdílet informace, ukazovat i co se nedaří, definovat bariéry a zapojovat veřejnou sféru jsou samozřejmou součástí každé akce. Prostřednictvím pracovních skupin míříme na shrnutí aktuálních problémů a výzev v ČR jako podklad pro další rozhodování politických činitelů a klíčových stakeholderů. O aktivitách pracovních skupin můžete zjistit více i v článku s příkladem setkání pracovních skupin nebo o exkurzi v rámci pracovních setkání. Jednou z priorit ČCH je daná témata konsolidovat a komunikovat navenek jako společné stanoviska Hotspotu.

Přehled aktivit Hotspotu v jasné infografice

Členství je vždy uzavíráno na jeden kalendářní rok a po něm si každá organizace sama určuje, jestli k cirkulárním tématům načerpala dostatek kontaktů a vhledů nebo je to naopak proces dlouhodobý a členství prodlouží. Někteří členové přecházejí k specifickým službám, které INCIEN nabízí například v rámci individuálních konzultací.

2. Umožní členství v ČCH organizacím lépe se zorientovat na českém tak i zahraničním trhu?

Již v minulosti se na INCIEN obracely zahraniční firmy, které jevily zájem se dozvědět více o českém trhu. I dnes jsme proto v kontaktu s českými i mezinárodními firmami a dalšími zástupci ČR v zahraničí jako jsou například české ambasády, které disponují přehledem o trhu v okolních zemí. Exkluzivní informace pro naše členy jim dávají možnost využít příležitost se prezentovat v zahraničí a získat nové partnerství či prohloubit stávající. Pro příklad nahlédněte opět do konkrétních příkladů z akcí jako Czech-Finnish Matchmaking Seminar on Upcycling nebo veletrh zelených technologií ECOMONDO 2022.    

Situaci za hranicemi sledujeme aktivně a kromě stálých expertních kontaktů i díky spolupráci se Slovenským a Maďarským cirkulárním hotspotem a pokračujeme v navázání kontaktů i s dalšími Hotspoty.

První společný český cirkulární stánek na veletrhu ECOMONDO v Rimini

3. Pro koho je ČCH určen?

Mezi našimi členy jsou korporace, střední a malé podniky, startupy, nevládní organizace, orgány veřejné správy. INCIEN již aktivně spolupracuje s regiony, městy a obcemi ať už se to týká skenu materiálových toků nebo témat jako je odpadového hospodářství, napojení na energetiku nebo vodohospodářství.   Proto právě i tyto instituce mohou přinést své aktuální téma do Hotspotu a sdílet svoji odbornost s ostatními členy. 

Stále častěji se na nás obracejí univerzity ohledně konzultací, seminářů a proto i zde vidíme možnou symbiózu, která může vzniknout v rámci formování výzkumných záměrů, napojování na byznysové partnery, zavádění cirkularity do výzkumných projektů nebo vytváření nových studijních programů. Zejména v propojování akademické sféry a byznysu vidíme přidanou hodnotu. 

Zapojit se mohou i aktivní občané se zájmem o udržitelnost. Celá řada absolventů našich kurzů je v pozici, že např. hledají zaměstnání, jsou na volné noze, nebo jsou experty v daném sektoru a členství v Hotspotu je pro ně i pro další členy vzájemně prospěšné. Naší prioritou je, aby si každý v Hotspotu našel to své. Společně tvoříme cirkulární budoucnost.

4. Je snaha o napojení ČCH na státní sféru a eskalace aktuálních výzev?

Vytváříme prostor pro spolupráci se státní sférou, stojíme například za podpisem memoranda s Velvyslanectvím Nizozemského království v Praze , snídaní pro ambasadory Hotspotu s partnery a klíčovými aktéry veřejné sféry. Na posledním setkání došlo ke slavnostnímu stvrzení spolupráce s MŽP. Stejně tak jsme v aktivní ve spolupráci s MPO, například při pořádání konferencí jako Cirkulární ekonomika v praxi II.  

Výkonný ředitel INCIEN Pavel Zedníček a náměstek MŽP, pan David Surý, při podpisu memoranda o spolupráci

 5. Jaký bude vztah mezi ČCH a jinými asociacemi / platformami / pracovními skupinami?

Významnou prioritou je neduplikovat akce jiných organizací, ale soustředit se na téma cirkulární ekonomiky a s ostatními platformami jako například Změna k lepšímu nebo edukační síť pro experty Red Button EDU. I s partnery Hotspotu jako je CzechInvest a Velvyslanectví Nizozemského království v Praze stále hledáme vzájemné synergie a příležitosti k naplňování naší cirkulární agendy.  Prioritou tým INCIEN, který za ČCH stojí, stále zůstává zaměřit se na prohlubování vlastních znalostí členů, jejich zkušeností, výzkumných aktivit a tedy budování silného know-how, které budeme sdílet mezi tvořenou komunitu. 

Věříme, že sami zvážíte, stane-li se pro vás Hotspot cenným zdrojem informací, které můžete promítnout do svých organizací. V případě vašeho zájmu se zapojit, dejte nám vědět skrze registrační formulář na webových stránkách nebo nás kontaktujte na emailu: nina.hromadkova@incien.org.

Praktické informace o Hotspotu a jeho fungování nabízí záznam z online události Otázky & odpovědi k fungování Českého cirkulárního hotspotu z 21.3.2023.

Co rok v Hotspotu přinesl startupu ReKáva? Jaké aktivity vnímají jako přínosné? Vyjádření člena Hotspotu lze shlédnout od 39 min.

Taky by vás mohlo zajímat