Inovace jsou o hledání průsečíku mezi atraktivitou produktu či služby, její technologickou realizovatelností a zároveň schopností daný produkt či službu prodat. V oblasti cirkulární ekonomiky nám u každé části visí velký otazník. Budou zákazníci chtít můj produkt, když budou vědět, že je z recyklátu? Jak budou reagovat obchodní partneři a všichni dodavatelé, když po nich budu chtít změnu v dodávkách? Budou zaměstnanci ochotni participovat na cirkulárních inovacích?

Přechod na cirkulární ekonomiku s sebou přináší velké množství bariér. Avšak inovačních příležitostí nabízí ještě daleko víc. V tomto článku se s Vámi podělím o pět klíčových aspektů, které je dobré mít na paměti při přechodu na cirkulární ekonomiku.

1. Vytvořte si kvalitní strategii. Mít ji je polovina úspěchu

Na začátku každého inovačního projektu je potřeba klást důraz především na vytvoření sofistikované a do důsledků promyšlené strategie. Inovační zadání je něco, co musí být natolik konkrétní, aby nám umožnilo zúžit velmi širokou paletu inovačních možností a řešení v kontextu daného byznysu, ale zároveň nesmí být již hotovým konkrétní „nápadem“, protože to by nám do budoucna svázovalo ruce při vymýšlení nejlepšího řešení.

V cirkulárních inovacích je třeba si uvědomit, do čeho se můžeme pustit a co je už mimo naše možnosti. 90 % odpadu je možné eliminovat správným designem produktu. Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že pro přechod na cirkulární byznys model bude pro firmu nejlepším řešením změnit design výrobku. Což v případě velkých mezinárodních firem není často možné, protože produkce, a tedy i design obalů, není v gesci místních poboček.

Momentálně spolupracujeme se světovou kosmetickou firmou, která v ČR produkty nevyrábí ani nebalí, pouze distribuuje. Pobočka tak má v zásadě pouze dvě možnosti, co může dělat. Jedna z nich je vyvíjet tlak na vedení v zahraničí, anebo udělat něco, co má dopad i na ČR. My se zaměřili na druhou možnost, a tak se snažíme vymyslet, jak efektivně využívat použité obaly a v ideálním případě jim dát druhý život.

2. Víc hlav, víc ví. Zapojte do inovací své zaměstnance

Po vytvoření strategie přichází na řadu tvorba akčního plánu. Využijte momentum, kdy se proces rozbíhá a lidé jsou zvědaví a nadšení do změn, a uspořádejte ideační workshopy a porady uvnitř dílčích týmů. Nechte zaměstnance participovat a přicházet s konkrétními nápady, kterými svůj akční plán naplníte. Zaměstnance třeba napadne, jak naložit s odpadem vzniklým při výrobě, protože jsou s ním v každodenním kontaktu.

skupina 5 lidí, kteří v práci diskutujíNapříklad rakouského vinařství Nikolaihof, začalo vyrábět ze slupek vína velmi úspěšnou biokosmetiku. Vylisované slupky hroznů, ve vinařské hantýrce nazývané matolina, se historicky používaly k výrobě méně kvalitních vín, takzvaných druháků. Dnes by takové víno neobstálo, ale existuje celá řada možností, jak toho využít a je jen na firmě, aby se rozhodla, která je v souladu se strategií a kterou je firma schopná obchodně využít.

V pivovarnickém průmyslu je obdobná situace s pivovarským mlátem, kterého v pivovarech každý týden vznikají tuny. To se dá – díky obsahu velkého množství proteinů – využít jako krmivo pro hospodářská zvířata, anebo právě v kosmetice, například jako vysoce účinné pleťové masky. Takové možnosti probíráme i s řemeslným pivovarem ze severních Čech. Řešíme nejen efektivnější využívání vody a obaly, ale bavíme se po pracovním workshopu rovněž i o tom, co udělat s vedlejšími produkty výroby.

3. Objevujte, jak být cirkulární ve všem, co děláte

Nové nápady vzbuzují zájem. Jakmile jednou firma začne přemýšlet cirkulárně, začne se dívat na svůj byznys jinýma očima. Zaměstnanci začnou vidět cirkulární příležitosti všude. V recyklaci materiálů, příležitosti pro renovaci produktů či začnou přemýšlet, jak dosáhnout toho, aby došlo v rámci poskytování produktu jako služby k dokonalému uzavření cyklu.

Jednou z nejvíce inspirativních firem je pro mne v této oblasti společnost Philips, u které se ukazuje, jak se díky změně způsobu myšlení mohou otevřít úplně nové obchodní příležitosti. Společnost již před delší dobou představila svůj projekt Pay-per-lux, kdy si nekupujete světlo v podobě žárovky, ale kupujete si ho jako službu. Platíte jen za hodinu světla. V kombinaci se senzory pohybu a pokročilou diagnostikou to pro Philips znamená úsporu nákladů o více než 40 procent.

V rámci svého programu Diamond Select Advance Philips pronajímá drahé medicínské zařízení na magnetickou rezonanci. Nemocnice má vždy přístup k nejmodernější verzi zařízení, které by si jinak nemohla dovolit, a Philips si bere zpět předchozí model k repasování. Tento přístup vyžaduje úzkou spolupráci nemocnic, servisních organizací, repasovacího centra a Philipsu. Odměnou je nejen dlouhodobě udržitelný byznys model v duchu win-win, ale i to, že již 60 % celkových výnosů tohoto světového elektronického giganta je z těchto „zelených aktivit“.

4. Myslete dopředu a najděte si partnery pro celý cyklus

nožík Rybička Celá řada inovací v oblasti cirkulární ekonomiky vyžaduje zapojení obchodních partnerů či minimálně vhodnou komunikaci s vlastním dodavatelsko-odběratelským řetězcem. Takže dříve, než začnete realizovat svoji cirkulární strategii, je vhodné si najít strategické partnery. Pokud se chcete pustit do výroby kosmetiky, pak je dobré mít síť drogerií a parfumerií, které váš produkt nejen prodají, ale budou i vybírat prázdné obaly a najít i firmu, která použité obaly buď znovu použije/naplní nebo z nich vytvoří nový produkt.

Skvělým příkladem je série kultovních nožů Rybička, které vyrobila firma Mikov z použitých kapslí Nespresso. Projektu, jehož garantem byl Institut cirkulární ekonomiky, se podařilo zpracovat materiál, který je jinak považován za ekologický problém, a navíc dal – i díky designu architektonického studia Olgoj Chorchoj – vzniknout velmi hezkému, užitečnému a nostalgií obestřenému produktu.

5. Keep doing aneb inovativně a nikdy jinak

Inovace chodí ve vlnách a kdo svůj moment prošvihne, další šanci už dostat nemusí. Kodak a Nokia by mohly vyprávět. Ale platí to i pro stav téhle planety. Cesta k cirkulárním inovacím je během na dlouhou trať, dokonce tak dlouhou, že by nikdy neměla skončit. Je potřeba neustále kreativně přemýšlet, zda nelze věci dělat jinak, zda je nelze nějak inovovat, zefektivnit, optimalizovat nebo třeba nedělat vůbec. Klaďte si otázky, zda si nemůžete pomoci digitálními technologiemi či zda produkt opravdu musí fyzicky vzniknout. Jak můžete jako firma  a fungovat úsporněji a odpovědněji. Zda svůj produkt nemůžete designovat tak, aby lépe odpovídal spotřebnímu vkusu vašich klientů, ale zároveň šetřil planetu.

Cirkulární ekonomika je velkou příležitostí pro úspěšné inovace českých firem. Lepší řešení, z kterého by profitovali úplně všichni, jen těžko budeme hledat. Vydejme se na cestu za nimi společně.

Cyril Klepek

Autor je Senior Innovation Designer v inovační agentuře Direct People

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here