291 milionů lidí na světě již má přístup k zálohovému systému, dalších 207 milionů přibyde do konce roku 2023. Bude mezi nimi i Česko?

Zálohový systém je osvědčenou cestou, jak naplnit cíle zpětného odběru lahví. Foto: Unsplash.com

Mezinárodní platforma Reloop vydala 15. prosince 2020 nejobsáhlejší report Global Deposit Book 2020 o zálohových systémech pro jednocestné nápojové obaly. Report analyzuje a porovnává charakteristiky různých systémů na globální úrovni. Mezi klíčové poznatky ze studie patří následující fakta: 

  • Data ukazují, že do konce roku 2020 bude mít 291 milionů lidí přístup k systému záloh pro jednocestné nápojové obaly a očekává se, že tento počet do konce roku 2023 vzroste o dalších 207 milionů lidí. 
  • Evropské země, které již zavedly zálohové systémy, jsou s průměrnou mírou návratnosti nápojových obalů 91 % nejúspěšnější.
  • Australské depozitní programy, které jsou ve srovnání s jinými státy relativně nové, mají zatím nejnižší úspěšnost s průměrnou návratností 68 %.
  • Pokud hledáme nejefektivnější způsoby vrácení nápojových obalů, jednoznačně vyhrávají modely s vracením do obchodů, jejichž průměrná míra návratnosti je 89 %. U zpětného odběru prázdných nápojových obalů do speciálních center je průměrná míra návratnosti pouze 81 %. 

Další klíčová zjištění reportu najdete v tomto videu:

Zálohy už i na Slovensku

Mezi státy, které se velmi brzy zařádí do skupiny evropských zemí se zálohovým systémem, patří například i sousední Slovensko, kde zavedení zálohového systému se poněkud opozdilo kvůli pandemii covid-19. Parametry slovenského zálohového systému a jeho výsledná cena je představena na stránkách iniciativy Zálohujme.

Kdy se do skupiny zemí, které zvolily zálohový systém, přidá Česká republika? Dle názoru Stepana Vashkeviche, analytika z Institutu Cirkulární Ekonomiky, mohou diskuze o zálohovém systému velmi brzy získat na aktuálnosti:  

„Diskuze o zálohovém systému se v České republice vedou už léta, a je poměrně známé, že Ministerstvo životního prostředí a AOS EKO-KOM tomuto systému nejsou nakloněné. Nicméně evropské cíle povinného sběru a skutečné recyklace pro PET lahve se blíží velmi rychle, spolu s cíli pro povinný obsah recyklovaného PET v nových nápojových obalech. Zatímco zálohové systémy, jak ukazuje publikace Global Deposit Book 2020, spolehlivě plní tyto cíle a umožňují plnění nad jejích rámec – například ve Švédsku již běžně můžete nakoupit nápoje v obalu ze 100 % rPET – v Česku v tuto chvíli není jasné, zda se nám podaří dosáhnout vysokých cílů sběru a skutečné recyklace PET lahví. Důležité je však vzít v potaz i další nápojový obal – hliníkovou plechovku, která je v Česku čím dál více populární. U plechovek je plnění cílů recyklace opravdu v nedohlednu, i proto se některé firmy rozhodly jít vlastní cestou a ukázat, že uzavření materiálových toků je možné. Jako to dělá například Mattoni 1873 s projektem zálohované plechovky na Košík.cz. V Institutu Cirkulární Ekonomiky však věříme, že uzavírání materiálových toků nesmí stát na bedrech jednotlivců – ať už firem nebo občanů – ale že je zapotřebí skutečná systémová změna.“ 

Pokud vás zajímá více detailů o fungování jednotlivých zálohových systémů napříč světem, stáhněte si kompletní zprávu Global Deposit Book 2020.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat