Tagy Příspěvky otagované jako "plýtvání potravinami"

plýtvání potravinami

Plýtvání potravinami, palčivé téma, které se poslední dobu stává více a více aktuální. Tento jev dosáhl svého nehorázného měřítka teprve v soudobých dějinách – ročně se vyplýtvá 30 % veškerých potravin napříč produkčním řetězcem. Složité otázce plýtvaní jídlem se věnuje nejen řada mezinárodních organizací, ale i domácí, např. analytické centrum Glopolis, iniciativa Zachraň jídlo a také české potravinové banky. Právě z jejich podnětu  se 21. až 23. dubna konal v Česku první Food-waste hackathon, hledající “smart” řešení pro problematiku plýtvání potravinami.

Věděli jste, že… ?
  • ⅓ světové produkce potravin je ztracená v důsledky špatné infrastruktury, distribuce a spotřeby.
  • Jak uvádí FAO, kdyby globální plýtvání potravinami bylo státem, umístilo by se na 3. místě v žebříku největších producentů skleníkových plynů, hned za USA a Čínou.
  • Neuvěřitelné 3,3 gigatuny skleníkových plynů v ekvivalentu CO2 zrychlují příchod klimatických změn na planetární úrovní.
  • Výzkum Sociologického ústavu AV ČR ukazuje, že třetina obyvatel ČR vnímá plýtvaní potravinami jako vážný problém, který je potřeba bezodkladně řešit. Avšak většina respondentů podceňuje reálné  množství vyhozených potravin.

V rámci kampaně Reduce Food Waste proběhne celkem pět hackathonů v pěti státech střední Evropy. Ten nejlepší získá plnou podporu na jeho realizaci.

Hackathon je atraktivní formou pro rozjezd jakýchkoliv nápadů ve sféře IT. Kdo byli jeho účastníci? Nejen programátoři, ale i zástupci neziskového sektoru, studenti environmentálních oborů – všichni, komu plýtvání jídlem vadí. Téměř dvacet mladých lidí se rozdělilo do soutěživých týmů, aby přispěli svými nápady k omezení plýtvaní.  Během třídenního brainstormingu se účastníci soustředili na řadu problémů, se kterými se potýkají jak maloobchodní sítě  či potravinové banky, tak i samotní spotřebitelé.  

“Mezi takové problémy se řadí například potřeba aplikace pro klienty potravinových bank, která by ukázala, jaké potraviny jsou aktuálně k dispozici a v jakém množství, jaká jídla by se z nich dala  uvařit”, uvedla Věra Doušová, předsedkyně České Federaci potravinových bank. Podle ní by aplikace měla obsahovat i vzdělávací prvky – koneční spotřebitelé potravin si jídla  moc neváží, jelikož ho nevypěstovali, nekoupili, ale dostali zdarma. Produkce jídla však něco stojí – jak společnost, tak i planetu.

Dalšími výzvami je například i zefektivnění spolupráce sítí supermarketů s potravinovými bankami, zařazení menších prodejen do odběru přebytečných potravin a zlepšení systému uschovávaní potravin tak, aby se nekazily po delší dobu. Jako jedna z posledních výzev, která zazněla v pátečním programu je potřeba aplikace, která by interaktivním způsobem podala žákům základních a středních škol osvětu v problematice plýtvaní potravin.

Následující brainstorming vyústil do tří konceptů aplikací, které mají potenciál do českého prostředí přinést tak žádoucí změnu v předcházení vzniku gastroodpadů. Aplikace Eco To Go má za cíl spojit restaurace, ve kterých vznikají přebytky pokrmů a zákazníky, kteří je budou moci odebrat za sníženou cenu.  Řada restauraci si tak vrátí část utopených nákladů, získá nové klienty a zároveň sníží svojí uhlíkovou stopu. Klienti si na oplátku polepší ekologickou karmu – a to bez rizika pro peněženku. Zajímavé je i to, že veškerý zisk z aplikace  by byl věnován organizaci Zachraň jídlo.

Další aplikace spojí dohromady přebytky potravin v domácnostech a obchodech, monitoring ledniček a budování nových komunit. Stačí kliknout na ikonu informující že máte přebytky a aplikace vám ukáže jak na ně: buď nabídne recepty a chytré triky pro ukládání potravin, nebo vám ukáže s kým se o ně můžete podělit.

Avšak vítězem celého hackathonu se stala aplikace, která reaguje přímo na potřeby potravinových bank a supermarketů, které jídlo dodávají. Ambiciózní aplikace Předáno usnadní komunikace mezi dodavateli a odběrateli. Jednoduché řešení umožní monitoring procházejících potravin, jejich distribuci a odběr. Podle autorského týmu celoplošné zavedení systému ušetří velký počet přírodních a finančních zdrojů, mnoho hodin lidské práce a také pomůže těm, kteří pomoc opravdu potřebují. V budoucnosti se tým Předáno vidí jako sociální podnik, který bude platformou zlepšující komunikaci mezi prodejnami a potravinovými bankami a osvětové činnosti.

Všechny projekty byly oceněné věcnými cenami splňujícími i ty nejnáročnější environmentální kriteria. Příjemným překvapením pro účastníky byl fakt, že všechny projekty podstoupí do Laboratoře Nadace Vodafone, kde získají nejcennější rady od odborníků, otestují zájem o svoje produkty a pokročí od nápadu k finančně udržitelné realizaci.

Projekty, které vznikly v rámci hackathonu, slibují kvalitativní posun směrem k redukci odpadu a řešení pro ekonomické, sociální a environmentální aspekty plýtvání potravinami. Přejeme účastníkům hodně úspěchu ve vývoji jejich aplikací a úspěšné dotažení nápadu do konce. Myslíte si, že český projekt vyhraje na celé středoevropské úrovni? Vypadá to nadějně.

Text a foto: Stepan Vashkevich

V Paříži byl v pondělí zahájem velký klimatický summit OSN. Jeho výsledkem má být nová dohoda o snižování emisí skleníkových plynů. Ve stejnou dobu v Praze probíhá čtyřtýdenní diskuzní maraton a každý čtvrtek se disktutuje na téma, které se změnou klimatu úzce souvisí: plýtvání jídlem. 

V Praze se tento týden uskuteční již druhé ze čtyř unikátních debatních setkání jejichž společným tématem je velmi aktuální téma: Plýtvání jídlem. V  Auditoriu pražského Veletržního paláce se ve čtvrtek 3. 12. sejdou tři osobnosti, které mají k tématu skutečně co říci. Vystoupí prezident firmy Sodexo, pan Daniel Čapek a za Federaci potravinovách bank, paní Věra Doušová. Aktuální čísla a výsledky výzkumů o potravinovém odpadu doplní Marie Plojharová z Glopolis. Vstup volný, ale kapacita omezená!

„BUZZ Talks jsou moderované diskuze na aktuální témata. Hosty jsou lidé z praxe a napříč obory. Probíráme témata, která jsou aktuální a zaměřujeme se na souvislost s naším každodenním životem.“ vysvětlila Anežka Tkáčová, koordinátorka projektu.

V rámci každého ze čtyř večerů probíhají tři patnáctiminutové prezentace řečníků, po kterých následuje více než hodinová moderovaná diskuse mezi přednášejícími, speciálními hosty a posluchači. BUZZ talks je projektem sponzorovaným z programu SmartUp Nadace O2. Náklady na akce jsou tedy plně hrazeny, organizátoři fungují na dobrovolnické bázi, vstup je zdarma a akce samy o sobě neziskové.

 „Jsme tým studentů, kteří inspirováni živými diskuzemi v zahraničí, začali s podobným konceptem i u nás. Diskutujeme globální témata na lokální úrovni. Dáváme prostor zainteresovaným stranám vystoupit se svým názorem a následně ho obhájit.“ řekla Anežka Tkáčová.

Sledujte aktuální informace o akci ZDE. 

První díl debatních večerů se uskutečnil 26. listopadu a navštívilo jej přes šedesát účastníků. Využijte i vy jedinečné příležitosti se zapojit do diskuze a obohatit ji svým názorem a úhlem pohledu!

Fotogalerie z akce ZDE. 

Akce je podpořena programem SmartUp Nadace O2. Více o programu SmartUp zde: www.o2smartup.cz

 

Výstupy z první akce: 

BUZZ TALKS Plýtvání jídlem Díl 1.: Produkce

Akce proběhla ve čtvrtek 26. listopadu 2015 ve Veletržním paláci v Praze. Zúčastnilo se cca 70 posluchačů a na organizaci se podílelo 6 dobrovolníků. Z řečníků vystoupili:

Kateřina Zimová – CooLAND

IMG_4234

„Česká republika se z více než 50 % skládá ze zemědělské půdy a pokud se chceme zabývat ochranou přírody, tak zrovna toto je ten prostor, kdy by byla třeba se realizovat …

… Devastovaná zemědělská krajina je výsledek hospodaření v minulosti …

… V rámci diskuse o plýtvání potravinami je třeba se podívat také na způsob pěstování těchto potravin a souvislosti kolem nich. Velkým problémem je eroze vlastnictví půdy.“

 

Jan Petrásek – farmář

IMG_4251„Kritérií na vlastnosti ovoce odběratelů – velkoobchodníků je velká spousta a často se nesoustředí na chuť produktu, ale pouze na vzhled. Obdobně si také vybírají nakupující v supermarketu. Na farmářských trzích se zákazníci při výběru soustředí spíše na chuť …

… Hledáme nové alternativy kde zboží uplatnit (kooperace se supermarkety se moc nevyplácí). Hledáme i nové odrůdy se zajímavými chutěmi, které ocení zejména na farmářských trzích. Máme s těmito trhy velice pozitivní a překvapující zkušenost …

… Jablka, která velkoobchod odmítne se sice hodí na mošt, nicméně je to velice ekonomicky nevýhodné.“

 

Irena Zelinková – Ministerstvo zemědělství

IMG_4331„Pro nasycení populace v 2050 bude třeba vyprodukovat o 60 % potravin více. To velice blízce souvisí s potraviným odpadem, u kterého se EU shodla na plánu snížit jej o 50 % …

… v ČR neexistuje prozatím možnost měření potravinového odpadu. Veškerá čísla pocházejí z EU, zejména ze Skandinávie. Přesto, že konkrétní čísla nemáme, snažíme se potravinový odpad snižovat tak, jak jen je možné. To zejména z pohledu osvěty a legislativy …

… Je to ovšem nelehký úkol. Na jendu stranu se snažíme snižovat množství odpadu, na straně druhé však je třeba dodržet podmínky potravinové bezpečnosti …

… Nedávno byla vypracována novela zákona o nakládání s potravinami. Byla usnadněna legislativa pro darování potravin na charitativní účely, což zahrnuje i potravinové banky …

… Nyní nově pořádá Mze „kulaté stoly“, které jsou otevřeny všem sektorům (veřejnosti i profesionálům), na kterých se snažíme společně najít řešení pro nakládání s potravinovým odpadem do budoucna.“

 

 

Na závěr akce proběhla 40 minutová diskuse mezi posluchači a řečníky. Dotazů a zájmu o téma byla spousta, bohužel jsme byli nuceni debatu ve 21:00 z časových důvodů utnout.
Na náš druhý večer, čtvrtek 3. 12., očekáváme opět hojnou účast.

Ne každá zelenina je krásná na první pohled. Chutná však ano. © Sarah Gilbert , Flickr, January 15, 2008, CC BY 2.0

Britský řetězec supermarketů Asda  od 26. ledna zařadí do svého sortimentu novou kategorii zeleniny a ovoce: Nestandartní, ale krásné uvnitř. Tzv. “ošklivá zelenina a ovoce” budou k dispozici za sníženou cenu. Tent krok je výsledkem činnosti spolupráce řetězce se šéfkuchařem a miláčkem zájemců o kulinářského umění, Jamiem Oliverem. Ten v poslední době věnuje podstatnou část své energie boji proti plýtvání s potravinami.

Iniciativa, která se nazývá “Krásná uvnitř” umístí do regálů supermarketů křivé mrkve, hráškové lusky různých velikostí, vtipně vyboulené brambory či jakkoli jinak netradiční zeleninu a ovoce. Netradiční… vlastně zcela tradiční. Ale díky našim požadavkům na dokonalý tvar a vzhled produktů, zcela zatracené zboží.

Prodej bude ze začátku zkušební. Jamie Oliver se svým kolegou Jimmym Doherthym chtějí zjistit, zda-li budou zákazníci vůbec ochotni “ošklivou” zeleninu a ovoce koupit. Zajímá je, jestli mohou pomoci farmářům zvýšit procento prodaných produktů a bojovat tak proti zcela zbytečnému plýtvání. Vlastní výzkum řetězce Asda však ukazuje, že až 75 % zákazníků bude ochotno tyto produktu koupit zejména kvůli snížené ceně. Určitě, pokud budou levnější než produkty stejné kvality avšak tradičních, perfektních tvarů.

Zelenina a ovoce jsou vždy stejné kvality a obsahují naprosto stejné množství nutričních látek jako jejich dokonalí sousedi z regálů, které můžeme označit slovem “normální”. Už vůbec jejich tvar nemá vliv na chuť.

Technický ředitel Asda, Ian Harrison se vyjádřil, že se snaží spolupracovat s lokálními dodavateli a podpořit celou iniciativu zajímavou kampaní. Cílem je prolomení zažitých představ zákazníků. Tedy těch, že jen perfektní tvar svědčí o perfektní kvalitě.

Doufejme, že taková iniciativa bude brzy zavedena i v našich supermarketech. Bohužel totiž platí, že většina zákazníků se stále řídí zejména cenou, což má mnohdy velmi negativní vliv na kvalitu nakupovaných potravin. V tomto případě by však nízká cena dala šanci produktům, které by mohly skončit v odpadu.

Zdroj článku: www.2degreesnetwork.com

Čtěte také náš dřívější článek: Ošklivé ovoce a zelenina

Nejnovější články

0 14
Předcházení vzniku odpadů je nedílnou součástí oběhového hospodářství, před jehož výzvami dnes český průmysl a podnikatelé stojí. Myšlenka, jak předcházet odpadům a zamezit plýtvání...