Tagy Příspěvky otagované jako "bioodpady"

bioodpady

od -
0 44
Není kompostér jako kompostér. Proto vybírejte ty kvalitní, které Vám na zahradě vydrží dlouhé roky.

Zastupitelé měst a obcí se po dlouhých měsících čekání dozvěděli výsledky 40. výzvy OPŽP v oblasti předcházení vzniku odpadů. Naprostá většina projektů se orientovala na pořízení zahradních kompostérů. Získáním dotace však začíná série aktivit, jejichž správné nastavní může významně ovlivnit jak finální podobu a kvalitu kompostérů, tak skutečné fungování kompostérů v praxi. Proto si dovolujeme za INCIEN dle našich zkušeností přidat pár tipů, které mohou zastupitelům obcí pomoci s nastavením správného systému předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů.

Časté otázky a odpovědi vyplývající se získáním dotace:

  • Byl náš projekt podpořen? Informace o tom, zda byl Váš projekt podpořen naleznete ZDE.
  • Co dál? Po tom, co byl Váš projekt zařazen mezi šťastlivce, jste byli zřejmě vyzváni ze strany SFŽP o doplnění relevantní částky vyplývající z ukončených výběrových řízení, resp. smluv o dílo, aby mohli na fondu připravit tzv. RopD (Rozhodnutí o poskytnutí dotace).
  • Jaké termíny máme dodat fondu pro přípravu RopD? Pokud již máte vyhodnocené výběrové řízení a podepsanou smlouvu s dodavatelem můžete dodat velmi brzký termín, po RopD budete moci již realizovat nákup kompostéru. Pokud výběrové řízení terpve připravujete, uvažte kolik času potřebujete na přípravu zadávací dokumentace, vyhodnocení výběrového řízení a poté administraci s dodavateli. Doporučujeme minimálně 3 měsíce.
  • Pokud teprve výběrové řízení připravujeme, na co nezapomenout? Důležité je říct, že obec musí připravit zadávací dokumentaci, která by měla být v souladu s Pokyny pro zadávání veřejnechných zakázek OPŽP. Pro tvorbu kvalitní zadávací dokumentace můžete oslovit buď společnost, která Vám připravila celou žádost o podporu a nebo se do toho obec může vložit sama. Nejdůležitější je vycházet z již vyhotovených dokumentů, které byly součástí projektové dokumentace. Přílohou zadávací dokumentace veřejné zakázky jsou mimo jiné Technická specifika, na kterých si dejte hodně záležet. Důraz klademe na kvalitu kompostérů, šířku stěn, dostupnost ke kompostu ze všech stran, snadná manipulace, přístup vzduchu ke kompostu díky vnitřnímu žebrování kompostérů atd. Tomuto tématu jsme se věnovali ve článku Není kompostér jako kompostér. 
  • Jaké dodavatele oslovit? Oslovte ověřené dodavatele kompostérů, kteří již mají v České republice historii. Můžeme doporučit například firmu JRK, která se věnuje systémům nakládání s odpady v obcích již sedmým rokem a byla první, která k dodávkám kompostérů zajišťovala obcím osvětu. Samozřejmě jsou firmy další, my máme ale zkušenosti zejména s touto.

Nezapomeňte na osvětu už ve výběrovém řízení.

Některé firmy zajišťují při každé dodávce kompostérů i kvalitní osvětu. Není tomu tak však pokaždé. Proto můžete již ve výběrovém řízení (dále jen VŘ) uvést, že požadujete i proškolení občanů či poskytnutí brožur a materiálů s informacemi o správném kompostování. Perfektně funguje osvěta, která je provedena při rozdávání kompostérů. Prakticky si takový proces představte jako svolání zástupce každé domácnosti v předem daný čas například do místního kulturního domu, kde proběhne hodinová přednáška, dojde k podpisu smluv a odvozu kompostérů domů. Jedná se o nejefektivnější a nejrychlejší způsob rozdání kompostérů obyvatelům.

Chtějte kvalitu! 

Při nákupu kompostérů je totiž klíčová. Levné kompostéry vám mohou po třech letech vlivem počasí zkřehnout, plast popraská a dobrý záměr tak doslova velmi brzy končí v nádobě na odpad (v lepším případě v té na plasty. Jaké parametry můžete vyžadovat? Více informací najdete ve článku Není kompostér jako kompostér. 

Podpořte myšlenku recyklace – chtějte výrobky z druhotných surovin. 

Věděli jste, že na českém trhu jsou i výrobky ze 100 % recyklovaných materiálů? Chtějte je a dejte si tyto požadavky již do výběrového řízení. Snížíte tak ekologickou stopu produktu a přitom kvalita těchto materiálů je srovnatelná s primárními surovinami. Zároveň se díky uvedení parametrů týkajících se druhotných surovin do VŘ můžete zařadit do soutěže Přeměna odpadů na zdroje, kterou pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu a která oceňuje obce, které podporují využívání druhotných surovin.

Zajímá Vás konkrétní dotaz týkající se kompostování v obci nebo byste rádi využili možnosti osvětových aktivit od neziskové organizace Institut Cirkulární Ekonomiky? Ozvěte se nám! 

 

od -
1 284
Není kompostér jako kompostér. Proto vybírejte ty kvalitní, které Vám na zahradě vydrží dlouhé roky.

Na českém trhu jsou k mání desítky typu kompostérů. Liší se váhou, materiálem, objemem, systémem průduchů, náročností složení, jiným typem plnění i vyprazdňování či barvou. A vybrat si z nich ten nejlepší dá každému starostovi neznalému problematiky dost práce. Každému vyhovuje něco jiného. Důležité je mít na paměti vždy fakt, že investujete do vybavení, které vám má pomoci snižovat množství odpadu. Není jistě ve vašem zájmu pořídit občanům kompostéry, který nevydrží ani po dobu trvání projektu, na zahradě se za pár let rozpadnou a nemají záruku na náhradní díly. Věřte, že u některých nekvalitních kusů se budete o možnostech reklamace informovat již velmi brzy. Tenkostěnné kompostéry totiž vlivem počasí křehnou, praskají a často se po pár letech užívání stanou nefunkčními. Proto vždy obcím radíme:

1) Vyberte si kompostér se stěnou o tloušťce alespoň 0,6 – 0,7 cm. Můžete si být jistí, že je dostatečně těžký, vydrží třeba i dvacet let, na zahradě ho neodfoukne vítr a nezkřehne.

2) Volte takové výrobky, u kterých můžete vyměnit jednotlivé části za nové bez toho, aniž byste museli vyměnit celý výrobek. Volte modulární kompostéry s pevnými díly.

3) Pozorně zvažte, jaký má kompostér systém vyprazdňování. Pokud jediný otvor na odebrání kompostu je malé okénko ve spodním prostoru, tak si můžete být jisti, že budete muset stejně celý kompostér rozebrat. Proto volte takový, který jednoduše rozložíte či rozevřete.

4) Hledejte například kompostéry recyklovatelné nebo vyrobené z již recyklovaných plastů. Ty mají stejnou kvalitu jako kompostéry z primárních plastů a vy pomůžete vytvořit poptávku na trhu, kde jsou využívány druhotné suroviny.

Klíčovou roli hraje osvěta.

Setkali jsme se s obcemi, které i když měli v ceně dodávky zahrnuto školení pro občany, tak odmítli se slovy: „Však u nás lidi kompostují roky, žádné školení není potřeba.“ Jenže ono kompostování v rohu zahrady, kam lidé roky vozí trávu a všechen bioodpad a jednou za tři roky kompost přehodí, je něco jiného, než kompostování v termokompostérech. O ty je třeba pečovat, dbát na správnou vlhkost, prokopávat jejich obsah, správně kombinovat vstupní suroviny a promyslet i jejich umístění tak, aby kompostování bylo pohodlné. Množství dotazů, které se na konci přednášek hromadilo, nás přesvědčilo o tom, že lidé zapomněli na co všechno je nutné myslet před tím, než s kompostováním začnou. Doporučujeme tedy všem obcím, které o kompostování přemýšlí, aby nezapomněly na důslednou osvětu. Bez osvěty s totiž velmi často stává, že kompost začne lidem tlít a zapáchat, nebo je naopak moc suchý a celý systém je pak mnohdy milně považovaný za nefunkční. Při tomto neproškolení a neodborném zacházení s kompostéry pak nádobách na komunální odpad končí biologicky rozložitelný odpad, který mohl být navracen zpět do půdy.

picture5

A jak vlastně vykázat odpad, který nevznikne?

Součástí každé dotační výzvy či správného plánu odpadového hospodářství je analýza potenciálu vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů. A právě ta je podkladem pro množství odpadu, kterému lze předejít, pokud je využit systém prevence například domácím kompostováním. V případě kontroly se tak obec může prokázat analýzou, kde bylo určeno množství odpadu, které je kompostováno a nevstupuje tak do režimu odpadů. A když odpad nevznikne, tak se ani neeviduje. Obdobně je to například s kontejnery na textil či s tzv. Re-use centry, což jsou místa, kde lidé mohou odložit nepotřebný nábytek či vybavení domácností. Tato místa (i když jsou často součástí sběrných dvorů) jsou prostory, které slouží k předcházení vzniku odpadu a opět není nutné množství odložených věcí nijak vykazovat.

Jak často říkáme, nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Za ten totiž obec nemusí platit a šetří tak finance, které může například vložit do osvěty obyvatel či nových, chytrých systémů adresného svozu odpadu, které pomáhají zvyšovat míru třídění odpadů a snižovat náklady obce.

 Přednáška o kompostování ve městě Lázně Bělohrad.

Příprava na prokopávání kompostu. Právě tehdy oceníme, když se s kompostérem lehce manipuluje.

 

 

V cirkulární ekonomice odlišujeme dva základní cykly materiálů. Technické a biologické. Dnes se zaměříme na ty biologické, protože význam uzavírání biologických cyklů je nesmírný a jednoduchý zároveň. Bioodpady bychom měli navracet tam, kde vznikly a to do PŮDY. 

Globální souvislosti: Lineární systém výroby a produkce natolik narušil ekosystém životního prostředí, že na jedné straně trpíme povodněmi a na straně druhé katastrofálními suchy. A to i v oblastech, kde tyto jevy nebyly nikdy pozorovány. Příčinou je nejen nedostatek organické hmoty v půdě, která je schopná zadržovat vodu, vázat živiny a poskytovat tak ideální podmínky pro pěstování plodin, ale také globální oteplování. A jak bioodpady souvisí s globálním oteplováním? Například tak, že pokud je netřídímě a ony následně končí na skládkách, tak při jejich rozkladu za nepřístupu vzduchu vzniká metan. Plyn 21x horší než CO2 a zároveň skleníkový plyn způsobující oteplování naší planety.

CirCOOLární výzva pro nás: Třiďmě bioodpady. Někteří z nás bydlí ve městě či obci, kde je systém třídění bioodpadů již zaveden. Ostatní si jej však mohou zavést sami a to velmi jednoduchou a zároveň přínosnou formou. Kompostováním! A jak na kompostování v bytě nebo na zahradě? Podívejte se na články, které Vám ukáží, že ani kompostování v bytě není překážka.

Nemůžete třídit bioodpad, protože k tomu nemáte podmínky? Tak si je udělejte. 

Elektrické kompostéry: kompletní řešení otázky gastroodpadů. 

Zahradní termokompostéry vyrobené ze recyklovaných plastů. 

Novinkou na českém trhu je také vermikompostér UrbaLIve, který je produkován českou firmou Plastia a díky svému nadčasovému designu konečně dává vermikompostérům šanci dostat se do českých domácností. Konečně může být kompostování krásnou a samozřejmou součástí našeho každodenního života. Dalším cirkulárním produktem, o kterém si u nás na webu brzy přečtete mnohem více, je kompostér Premium firmy JRK, který je vyrobený ze 100 % recyklovaného plastu – z přepravek od piva.

ManhartCirCOOLární hrdinové: Představujeme Vám Jaromíra Manharta. Pro mnohé známý člověk, ředitel sekce odpadů Ministerstva životního prostředí. I přes tlaky různých zainteresovaných stran aktivně prosazuje zvyšování skládkovacích poplatků, které jsou nezbytnou cestou pro uzavření skládek v roce 2024. A jelikož právě bioodpady v současnosti tvoří až 40 % všech odpadů, které putují na skládky, tak se společně snažíme najít cestu, jak jejich separaci udělat jednodušší pro lidi. Také společně pracujeme na vizi systému, ve kterém se bioodpady vrací tam, kam patří – do půdy. MŽP jako jedna z prvních institucí přišla s aktivní podporou zavádění cirkulární ekonomiky (oběhového hospodářství) v ČR a to v oblasti odpadového hospodářství.
CirCOOLární aktivity INCIEN: Laura si dnes tématicky vyrazila rozšířit obzory na kompostárnu do Písku. Právě kompostáren máme v České republice více než 200, ale jen málokteré mají skutečně dobře navázanou spolupráci s lokálními zemědělci. Společně s Zemědělskou ekologickou regionální agenturou ZERA z Náměště nad Oslavou dlouhodobě spolupracujeme na vytvoření pilotních projektů spolupráce obcí a zemědělců a to formou seminářů, workshopů a konferencí. V INCIEN jsme také za dobu naší existence uskutečnili více než 70 osvětových akcí, v obcích a městech ČR, na téma Kompostování jako cesta navracení bioodpadů zpět do půdy.
A také se snažíme jít sami příkladem a vermikompostujeme v bytě!
https://www.youtube.com/watch?v=0C0trkoUQdw
Zapojte se! Jste firma, která nabízí produkty usnadňující třídění bioodpadů? Zajímáte se o toto téma či témata s ním související? Chcete nám pomoci tuto výzvu šířit a realizovat? Nebo jen máte dotaz a neznáte odpověď? V INCIEN pro Vás máme míst! Ozvěte se Soni na email sona@incien.org. 

Rok 2015 se v oblasti odpadů točí zejména okolo problematiky bioodpadů. Obce jsou povinny od začátku ledna řešit i tuto oblast a mnohým z nich to přineslo neočekávané starosti. V jejich správě jsou častokrát i mateřské a základní školy, které navíc musí řešit otázku nakládání s gastroopady. Velká úleva přichází díky novým technologiím. Ty pomáhají producentům gastroopadů zbavit se extra nákladů na svoz odpadu.

Gastroodpady – nebezpečný odpad, který něco stojí

Svoz gastroopadů je často finančně náročný a nejen vývařovnám, ale i jakýmkoliv dalším restauračním zařízením přidělává vrásky. Pro ulehčení času i administrativy se často gastroprovozy upisují ke svozu odpadu, který je nákladný a zároveň tak přicházejí o odpad, který by se velmi jednoduše mohl stát zdrojem. Nejedná se o utopickou představu. Naopak. Nové technologie nabízejí řešení, o kterých se nám před pár lety ani nezdálo. Mezi jednu takovou patří technologie GreenGood Kompostérů, které dokáží gastroopad přeměnit na kompost již během 24 hodin. Více o této technologii se dočtete ve článku Přeměna bioodpadu na kompost za 24 hodin? Realita! 

Vzdělávání o recyklaci je nezbytně nutná už od útlého věku

Další nespornou výhodou je také fakt, že je zařízení lehce přístupné, bezpečné a díky tomu se separace gastroopadů mohou účastnit i malé děti. Unikátním způsobem zapojení dětí do separace nejen bioodpadů, ale i dalších odpadů je případ z mateřské školky v Bratislavě. Děti jsou vedeny k separaci, vzdělávány o tom, jaká je cesta odpadu a tak jim připadne třídění jako samozřejmost. V případě bioodpadů je v této mateřské škole cyklus dokonale uzavřen. Gastroopady jsou kompostovány a výsledný produkt, kompost, je využíván jako hnojivo na školní zahrádce. Kompost se tedy dostává zpět tam, odkud přišel, tedy do půdy.

Řešení nejen pro gastroprovozovny, ale i pro domácnosti 

Závěrem je také nutné zmínit, že obdobné zařízení je vhodným pomocníkem i do domácnosti. Kompostér je schopný zkompostovat až pět kilogramů odpadu denně a jeho objem je na konci procesu snížen o 90 %, takže vůbec není nutné každý den kompost vybírat. Výběr je nutný až po naplnění kapacity a to bývá zhruba po dvou až třech týdnech. Energetická náročnost zařízení je v přepočtu asi dva tisíce korun na rok a tato investice se postupně vrací, neboť si produkujete velmi výživné hnojivo, které byste museli jinak nakupovat, šetříte životní prostředí a zejména nakládáte s odpady tak, jak se má dle hierarchie nakládání s odpady, tedy předcházíte jeho vzniku.

Cirkulární ekonomika je směr, kdy právě bioodpady mají největší šanci navrátit se zpět do oběhu a stát se tak cenným zdrojem organické hmoty v půdě.  Podívejte se na video z mateřské školky Miletičova v Bratislavě. Pokud se vám zdála otázka řešení problematiky bioodpadů jako nereálná tak věříme, že nyní již nabírá reálné kontury i pro vás.

 

Nejnovější články

0 16
Předcházení vzniku odpadů je nedílnou součástí oběhového hospodářství, před jehož výzvami dnes český průmysl a podnikatelé stojí. Myšlenka, jak předcházet odpadům a zamezit plýtvání...