Aplikace

Plýtvání potravinami, palčivé téma, které se poslední dobu stává více a více aktuální. Tento jev dosáhl svého nehorázného měřítka teprve v soudobých dějinách – ročně se vyplýtvá 30 % veškerých potravin napříč produkčním řetězcem. Složité otázce plýtvaní jídlem se věnuje nejen řada mezinárodních organizací, ale i domácí, např. analytické centrum Glopolis, iniciativa Zachraň jídlo a také české potravinové banky. Právě z jejich podnětu  se 21. až 23. dubna konal v Česku první Food-waste hackathon, hledající “smart” řešení pro problematiku plýtvání potravinami.

Věděli jste, že… ?
 • ⅓ světové produkce potravin je ztracená v důsledky špatné infrastruktury, distribuce a spotřeby.
 • Jak uvádí FAO, kdyby globální plýtvání potravinami bylo státem, umístilo by se na 3. místě v žebříku největších producentů skleníkových plynů, hned za USA a Čínou.
 • Neuvěřitelné 3,3 gigatuny skleníkových plynů v ekvivalentu CO2 zrychlují příchod klimatických změn na planetární úrovní.
 • Výzkum Sociologického ústavu AV ČR ukazuje, že třetina obyvatel ČR vnímá plýtvaní potravinami jako vážný problém, který je potřeba bezodkladně řešit. Avšak většina respondentů podceňuje reálné  množství vyhozených potravin.

V rámci kampaně Reduce Food Waste proběhne celkem pět hackathonů v pěti státech střední Evropy. Ten nejlepší získá plnou podporu na jeho realizaci.

Hackathon je atraktivní formou pro rozjezd jakýchkoliv nápadů ve sféře IT. Kdo byli jeho účastníci? Nejen programátoři, ale i zástupci neziskového sektoru, studenti environmentálních oborů – všichni, komu plýtvání jídlem vadí. Téměř dvacet mladých lidí se rozdělilo do soutěživých týmů, aby přispěli svými nápady k omezení plýtvaní.  Během třídenního brainstormingu se účastníci soustředili na řadu problémů, se kterými se potýkají jak maloobchodní sítě  či potravinové banky, tak i samotní spotřebitelé.  

“Mezi takové problémy se řadí například potřeba aplikace pro klienty potravinových bank, která by ukázala, jaké potraviny jsou aktuálně k dispozici a v jakém množství, jaká jídla by se z nich dala  uvařit”, uvedla Věra Doušová, předsedkyně České Federaci potravinových bank. Podle ní by aplikace měla obsahovat i vzdělávací prvky – koneční spotřebitelé potravin si jídla  moc neváží, jelikož ho nevypěstovali, nekoupili, ale dostali zdarma. Produkce jídla však něco stojí – jak společnost, tak i planetu.

Dalšími výzvami je například i zefektivnění spolupráce sítí supermarketů s potravinovými bankami, zařazení menších prodejen do odběru přebytečných potravin a zlepšení systému uschovávaní potravin tak, aby se nekazily po delší dobu. Jako jedna z posledních výzev, která zazněla v pátečním programu je potřeba aplikace, která by interaktivním způsobem podala žákům základních a středních škol osvětu v problematice plýtvaní potravin.

Následující brainstorming vyústil do tří konceptů aplikací, které mají potenciál do českého prostředí přinést tak žádoucí změnu v předcházení vzniku gastroodpadů. Aplikace Eco To Go má za cíl spojit restaurace, ve kterých vznikají přebytky pokrmů a zákazníky, kteří je budou moci odebrat za sníženou cenu.  Řada restauraci si tak vrátí část utopených nákladů, získá nové klienty a zároveň sníží svojí uhlíkovou stopu. Klienti si na oplátku polepší ekologickou karmu – a to bez rizika pro peněženku. Zajímavé je i to, že veškerý zisk z aplikace  by byl věnován organizaci Zachraň jídlo.

Další aplikace spojí dohromady přebytky potravin v domácnostech a obchodech, monitoring ledniček a budování nových komunit. Stačí kliknout na ikonu informující že máte přebytky a aplikace vám ukáže jak na ně: buď nabídne recepty a chytré triky pro ukládání potravin, nebo vám ukáže s kým se o ně můžete podělit.

Avšak vítězem celého hackathonu se stala aplikace, která reaguje přímo na potřeby potravinových bank a supermarketů, které jídlo dodávají. Ambiciózní aplikace Předáno usnadní komunikace mezi dodavateli a odběrateli. Jednoduché řešení umožní monitoring procházejících potravin, jejich distribuci a odběr. Podle autorského týmu celoplošné zavedení systému ušetří velký počet přírodních a finančních zdrojů, mnoho hodin lidské práce a také pomůže těm, kteří pomoc opravdu potřebují. V budoucnosti se tým Předáno vidí jako sociální podnik, který bude platformou zlepšující komunikaci mezi prodejnami a potravinovými bankami a osvětové činnosti.

Všechny projekty byly oceněné věcnými cenami splňujícími i ty nejnáročnější environmentální kriteria. Příjemným překvapením pro účastníky byl fakt, že všechny projekty podstoupí do Laboratoře Nadace Vodafone, kde získají nejcennější rady od odborníků, otestují zájem o svoje produkty a pokročí od nápadu k finančně udržitelné realizaci.

Projekty, které vznikly v rámci hackathonu, slibují kvalitativní posun směrem k redukci odpadu a řešení pro ekonomické, sociální a environmentální aspekty plýtvání potravinami. Přejeme účastníkům hodně úspěchu ve vývoji jejich aplikací a úspěšné dotažení nápadu do konce. Myslíte si, že český projekt vyhraje na celé středoevropské úrovni? Vypadá to nadějně.

Text a foto: Stepan Vashkevich

Ve dnech 21.-23.dubna 2017 pořádá centrum Glopolis první Food Waste Hackathon v ČR. Tato víkendová akce proběhne v Praze a propojí IT odborníky  s lidmi, kteří se zabývají plýtváním potravinami. Cílem je vytvořit funkční a inovativní návrhy mobilních a webových aplikací proti plýtvání potravinami.  

Konkrétní výzvy, které potřebují chytrá řešení, představí Potravinová banka Praha (Jak lépe podporovat potravinové banky), Tesco (Jak snížit plýtvání u prodejců) a Glopolis (Jak zaujmout a aktivovat mládež). Nadace Vodafone navíc představí možnosti technologických řešení, kde nápadům a inovacím se nedává hranice.

Výraz hackathon pochází ze slov hack a marathon; jde o soutěž, při níž programátoři v omezeném čase pracují na vyřešení zadaného softwarového projektu. V posledních letech se hackathony zaměřují na vyřešení různých společenských problémů.

Každoročně v EU zbytečně vyhazujeme na 88 miliónů tun potravin v hodnotě kolem 143 miliard eur ročně.  V těchto propočtech navíc chybí náklady na tzv. externality, jako je zbytečné využívání přírodních zdrojů a pracovní síly potřebné k výrobě těchto potravin.

Po víkendové práci  na aplikacích proti plýtvání potravinami účastníci představí své projekty před odbornou porotou. Autoři nejlepších návrhů si odnesou věcné ceny od podporovatelů Food Waste Hackathonu: CZC.cz, IKEA, Nadace Vodafone a Mamma Coffee. Vítězný projekt získá navíc možnost dotáhnout svou práci v Laboratoři Nadace Vodafone pro rok  2017.

Partnery Food Waste Hackathonu jsou Asociace společenské odpovědnosti, INCIEN, Kokoza, Potravinová banka Praha, Sociologický ústav AV ČR a Zachraň jídlo.

Více informací naleznete také na webových stránkách www.glopolis.org.

Cirkulární ekonomika je nové téma, o kterém je třeba efektivně komunikovat nejrůznějšími možnými cestami. Často se v naší praxi setkáváme s tím, že lidem kolem sebe vysvětlujeme, o čem celá vize je a k čemu směřujeme a často je třeba zvolit takové komunikační kanály, které jsou jednak efektivní, ale i inovativní. Chcete i Vy dát svému okolí vědět o tom, co je cirkulární ekonomika a chcete k tomu zvolit super cirCOOLární cesty?

Globální souvislosti: Každý projekt, který šíří novou myšlenku pro konkrétní cílovou skupinu, je nutno důkladně komunikovat směrem ven – k lidem. Síla masové komunikace a oslovení davu je stejně tak důležité jako dobrá myšlenka. Jak bychom mohli šířit silné myšlenky bez zvolení vhodných cest? Zejména poukazování na problémy v oblasti životního prostředí je třeba komunikovat zajímavě a pro široké spektrum cílových skupin.

CirCOOLární výzva pro nás: mluvme o cirkulární ekonomice se svými přáteli, rodinou, komunitou, sousedy, kolegy. Šiřme myšlenku dál. Jak:

 • Webové stránky: řiďte se heslem “jasně, stručně, výstižně a s obrázky”! Buďte jasní ve svém sdělení a doplňte jej o zajímavou infografiku či obrázky a videa. Ty často řeknou mnohem více než dlouhé texty.
 • Sociální sítě: zvolte je dle cílové skupiny. Ne pro každé je Facebook vhodnou formou komunikace. Dejte šanci i profesním sítím jako je LinkedIn. Mluvte o svých zájmech v kruhu profesionálů, které mohou Vaše projekty nadchnout!
 • Plakáty, letáky: My v INCIEN se snažíme tisknout co nejméně. Ale někdy to bez tisku nejde. Opět preferujte stručnost a jednoduché grafické ztvárnění. Preferujte při tisku recyklované materiály a pokud možno, materiály používejte vícekrát.
 • Mobilní rozhlas: Dejte šanci technologiím, které jsou uživatelsky přijatelné a přizpůsobí se různým věkovým skupinám. Mobilní rozhlas je aplikace, kdy zástupci obcí mohou svým občanům zasílat SMS zprávy, hlasové zprávy nebo pořádat veřejná referenda. Více o aplikaci nalezente zde. 
 • Mobilní aplikace: využívejte mobilní aplikace, které je možno naprogramovat přímo pro potřeby Vaší obce. Jedná se o řešení, u kterého se prvotní investice vrátí v krátkém časovém horizontu díky vysoké míře zapojení obyvatel a širokému spektru informací, které je možno komunikovat přímo k předem zvoleným cílovým skupinám. Každý občan tak dostává skutečně jen takové informace, které si předvolí.
 • Přednášky, debaty a semináře: Není nad fyzický kontakt a “face to face” komunikaci, kdy lidem ve svém okolí můžete o tématu popovídat a přizvat si k tomu například odborníky z oboru. Debaty jsou zároveň skvělou formou získávání zpětné vazby.
 • Obecní rozhlas: osvědčený a na vesnicích často využívaný komunikační kanál.
 • Odborné časopisy, blogy, portály: šiřte informace o projektech a tématech, kterým se věnujete i mezi lidmei, které toto téma již zajímá. Rozšiřujte povědomí o fungujících projektech a aktivitách v odborných časopisech. Buďte lídrem cirkulárních znalostí!
 • Konference: Pořádejte konference na témata, která letí. My jsme na začátku roku 2016 pořádali konferenci ODPAD ZDROJEM, díky které se více než 100 účastníků aktivně věnovalo tématům cirkulární ekonomiky a možnostem jejího šíření v obcích.
Ondřej Švrček
Mgr. Ondřej Švrček, ředitel firmy Neogenia.


CirCOOLární hrdinové:  
Mgr. Ondřej Švrček je ředitel firmy Neogenia, která na českém trhu působí již přes 6 let a patří mezi přední společnosti na poli slevového, direct a proximity marketingu. Jejich projekty navštěvuje každý den až 70 000 uživatelů a jejich počet neustále roste. Neogenia se nebojí přicházet s inovativními způsoby komunikace i do prostředí malých obcí, které jsou k inovacím a novým způsobům často skeptické. Společně s INCIEN pracuje na zavedení efektivní komunikace změn v oblasti odpadového hospodářství a projektů cirkulární ekonomiky jak v obcích, tak ve firmách. Ondřej věří, že i inovativní mobilní technologie mají svoje místo v chytrých telefonech napříč generacemi a díky školením a přednáškám učí starosty stovek obcí, jak komunikovat správně a efektivně se svými občany.

Speciálně pro letní sezonu jsme nejne pro zástupce obcí, ale i jiných zájmových sdružení či organizací připravili ve spolupráci s firmou Neogenia nabídku na implementaci efektivního systému komunikace v obci s 10% slevou. Stačí Vám jen použít kód z poukazu. 

Snímek obrazovky 2016-06-07 v 11.53.00

CirCOOLární aktivity INCIEN: Ve spolupráci s obcemi aktivně komunikujeme změny týkající se odpadového hospodářství mezi občany. Musíme ke své činnosti využívat široké spektrum komunikačních kanálů a o svoje zkušenosti s výsledky našich kampaní se rádi dělíme s ostatními. Na konferenci ODPAD ZDROJEM, která proběhla v březnu 2016 jsme společně se zástupci firmy Neogenia účastníkům během workshopu představili efektivní cesty komunikace. Prezentace z akce shrnuje obsahovou část a video Vás vtáhne do děje!

Zajímá Vás, jaký způsob efektivní komunikace zvolit ve Vaší obci, komunitě či firmě? Nebo naopak máte zkušenost s fungujícími komunikačními kanály a chcete se o svůj názor podělit? Napište nám svůj názor pod článek nebo na email sona@incien.org.  V našem týmu v současnosti také hledáme studenty a stážisty na pozici koordinátorů komunikace individuálních projektů. 

od -
0 86
© Brad Hammonds, Flickr, 2014, CC BY 2.0

V tomto článku si řekneme něco o službě/aplikaci Uber, která se zrodila v San Franciscu. Služba funguje asi takto: stáhnete si appku do mobilu, ta vám zobrazí nejbližší dostupné vozy, jeden si objednáte a pak už jen čekáte. Ve volné chvíli můžete sledovat polohu vozu nebo zavolat řidiči (což je mnohem pohodlnější cesta domluvy, než přes dispečink). Auta dokonce nabízejí i menší občerstvení (cena je zahrnuta v nástupní sazbě). Účet je vám pak zaslán emailem. Mně osobně takováto služba do 21. století, zaplněného mobilní elektronikou perfektně sedí.

A teď proč tohle téma. Uber operuje v 45 zemích a více než 100 městech po celém světě. Na spoustě místech se ovšem potýká s problémy a stížnostmi ze stran taxikářů. Jejich služby jsou totiž ve většině případů lepší a levnější než tradiční taxi služby. Taxíky tedy ztrácejí zákazníky a výdělek. Na jejich stranu se ale většinou přiklánějí i úřady. Uber, fungující i v Evropě (v Praze od srpna 2014) o tom ví své. Argument, který úřady používají je tento: řidiči firmy Uber nemají potřebná povolení a pojištění pro přepravu osob. Ve vozech není žádný taxametr, cena se počítá přes mobilní aplikaci. Služba byla tedy zakázána v Bruselu či v Německu (kde byl zákaz po několika měsících zase zrušen). V Polsku zatím funguje, ale i tam už si na ni brousí zuby politici. V Paříží byla firma donucela změnit systém účtování plateb, funguje ale dál. V Praze bylo vozidlo Uber odstaveno a firmě udělena pokuta. Jejím dalším fungováním se zabývají úřady…

Chápu, že se zlobí taxikáři, protože přicházejí o práci. Chápu, že se ‚zlobí‘ úřady a státy, které dohlíží na poctivé podnikání (a hlavně je štve, že přicházejí o peníze na daních, kterým se Uber celkem snadno vyhýbá díky svému platebnímu systému). Celé mi to ale přijde jako zoufalý boj zkostnatělého systému proti moderní době, který dříve či pozdě prostě musí prohrát. Příkladem nám může být boj hudebního průmyslu proti online hudbě. Pokrok přeci nezastavíš… Rád bych ještě zmínil jedno moudro, které jsem si vyslechl od manažera společnosti Nestlé: úspěšný je ten, kdo se nebojí změny.

Na závěr pár vět o trošku jiné službě/aplikaci – Lyft. Mnohým z vás bude známý pojem ‚carpooling‘ – když kolegové, spolužáci nebo prostě jen kamarádi pravidelně sdílejí svá auta na cestě za prací, do škol, atd. Někdo takhle jezdí několikrát denně, někdo každý týden, někdo párkrát do roka. Takový způsob cestování má několik výhod a většina z nich se týká šetření – šetříte svou peněženku, šetříte svůj čas, šetříte své nervy (kdo se ještě nesetkal se zpožděným vlakem nebo autobusem, vždyť příčin je tak mnoho – počasí, lidé, opravy komunikací, poruchy strojů a v případě vlaků i sobečtí sebevrazi)… Šetření se ale netýká jen jedinců – šetří se také životní prostředí. Jedno auto místo pěti je přeci jen velký rozdíl.

A právě carpoolingem se zabývá Lyft. Přes tuto aplikaci můžete sdílet své cesty a nabrat tak případné spolucestujicí. Tato konkrétní firma ovšem působí zatím jen v USA.

 

Úplně na závěr pro vás máme link na carsharing/pooling v Praze – http://www.car4way.cz/

Titulní fotografie: Brad Hammonds, Flickr, 2014, CC BY 2.0

od -
0 37
© Scott Beale, Flickr, 2007, CC BY 2.0

Všichni už asi známe socíální síť Facebook. Tento fenomén poslední doby se, tak rychle rozšířil, že jsme se nechali stáhnout do kolotoče této sociální sítě. Tento kolotoč se stále točí a má více a více uživatelů. Na začátku roku 2014 měl Facebook 1,310,000,000 uživatelů. Toto číslo každý den roste.

Základním pricincipem je propojení mezi lidmi, kamarády a sdílení informací o svém životě a událostech. Miliony uživatelů každý den sdílí co jí, jak se cítí, co mají rádi a co ne, kdo jsou jejich oblíbené osobnosti atd. Dále nahráváme spousty fotografíí a videí ze svého života, protože je to “cool” a chceme to sdílet s ostatními. Málo kdo si však na minutu sedne a popřemýšlí, co se s takto sdílenými informacemi děje. Hlavně uživatelé zapomínají, že všechny informace, fotky a videa jsou majetkem Facebooku. Pěkné ne?

Proč je to sdílení na Facebooku tak důležitě? Peníze, peníze a zase jen peníze. Nápad to byl na začátku sice pěkný, propojení a jednoduchá komunikace s lidmi, ale dejme si ruku na srdce – Facebook se stal továrnou na peníze díky informacím o uživatelech. Facebook ví o všem o vás i to jak se cítite. Tyto informace jsou prodány společnostem, které vytváří kampaně na Facebooku a snaží se prodat své produkty. Díky konkrétním informacím o uživatelých, kampaně cílí na specifické skupiny lidi. Úspěch se pak dostaví, protože nabídka je “šitá” na uživatele.

Já jsem také nastoupil do toho kolotoče a stále se točím. Otázkou zůstává zda mohu vystoupit a zda je to ještě vůbec možné. Co myslíte? Opravdu musíme sdílet tolik informcí o každém z nás?

Titulní fotografie: Scott Beale, Flickr, 2007, CC BY 2.0

© wiwin.wr, Flickr, 2011, CC BY 2.0

Lidská kreativita nezná mezí. A když je využitá s dobrým úmyslem opepřeným důvtipem a neotřelostí, bere ohled na životní prostředí a udržitelnost, není překážky, která by jí bránila v rozvoji. Je radost šířit informace o projektech, které vznikly v hlavách lidí, kteří si kreativitou sladí ranní kávu.

RE:PARÁDA je módní projekt, který se snaží inspirovat k udržitelnější formě konzumu, čeří vody stojatých vod českého pojetí odívání a je originální každým coulem. Za měsíční abonmá si můžete vypůjčit spoustu skvělých kousků oblečení či doplňku. Do divadla, na rande nebo prostě jen tak. Abyste byli krásní. V této otevřené šatní skříni jsou totiž tak parádní kousky mladých návrhářů, že je nemožné z RE:PARÁDY odejít bez úlovku. Jak se dočtete na webu RE:PARÁDY, sharing is chic & caring!

Brněnský vzduch je nemálo inspirativní a projekt RE:PARÁDA se skvěle doplňuje s projektem REKOLA. Díky němu si můžete při cestě z práce nechat vlasy profouknout při jízdě na kole. Nemusíte si ho kvůli blaženému pocitu kupovat, ale stačí si jej vypůjčit. To vše jen ve čtyřech krocích:

1) prvně kolo NAJDETE a to za pomocí SMS, webu či brzy mobilní aplikace,
2) ODEMKNETE díky kódu, který Vám přijde na telefon,
3) JEDETE a to kam jen chcete a nakonc kolo
4) VRÁTÍTE a o tom kam informujete pomocí SMS.

V Brně se to poslední dobou hemží cyklisty ať chceme nebo nechceme. Projekt REKOLA tak vznikl přesně v tu dobu, kdy to je potřeba.

Z RE:PARÁDY je to jen kousek do kavárny U Tří Ocásků, která zaujme zejména tím, že celý interiér je jednoduše zrecyklovaný. Čaj dostanete v čajové soupravě po babičce, usadíte se do křesla, který má doma nejedna z našich babiček a ke čtení Vám bude svítit světlo ze zavařovacích sklenic. Interiér je útulný a obsluha příjemná. A zákusy? Férové a vynikající.

A nejlepší na tom všem je, že právě tento přístup a podobné projekty jsou klíčovými k zavedení cirkulární ekonomiky do běžného života. Znovupoužívání, opravování a vdechnutí nového života věcem, které se nám už nehodí.

Titulní fotografie: wiwin.wr, Flickr, 2011, CC BY 2.0

© Pixel Fantasy, Flickr, 2012, CC BY 2.0

Každý den se k nám dostává spousty stránek plných zajímavých informací, ale nemáme dost času si vše přečíst. Nevadí, je tu malý pomocník Pocket. Tato applikace nám umožní si uložit články, videa a cokoliv jiného se nám bude jen chtít. Vše se dá přímo uložit z našeho prohlížeče či z applikací jako Twitter či Flipboard (celkem integrováno už do 500+ applikací).

Pocket umožňuje uložit a sychnronizovat na mobilnim telefonu, tabletu či počítači. Pro čtení není nutné být připojený k internetu.

Dostupné pro prohlížeče Firefox, Chrome, Safari, Opera, mobily jako Iphone, Ipad, Android, Windows Phone, Blackberry, ale také dostupné pro elektronické čtečky, Windows and Apple operační systémy.

Applikace je dostupná v angličtině, ale ovládaní je tak jednoduché, že to každý zvládné. Víc informací na stránkách applikace http://getpocket.com/.

Už budete mít pořádek ve vašich článcích?

Titulní fotografie: Pixel Fantasy, Flickr, 2012, CC BY 2.0

RANDOM POSTS

0 14
Předcházení vzniku odpadů je nedílnou součástí oběhového hospodářství, před jehož výzvami dnes český průmysl a podnikatelé stojí. Myšlenka, jak předcházet odpadům a zamezit plýtvání...